Tip og ideer

Fyld de åbne godsvogne!
M Nærum-Pedersen
merete_np@hotmail.com

Lange godstog med mange vogne kan se flot ud, både i virkeligheden og på modelbanen.

Dog kører modeltogene alt for tit med tomme godsvogne. Ved de lukkede vogne ses det ikke, men tomme åbne godsvogne ser ikke godt ud, især ikke hvis der er en land række, de bør forsynes med gods af en eller anden art.

Valget af gods i vogne bør afhænge af, hvilken form for industri eller landbrug, der i øvrigt findes på ens anlæg.

For at kunne håndtere godset, også hvis en vogn vælter, bør det samles i vognladninger på en eller anden måde, der afhænger af hvilken form for gods, der køres med.


Gods der hældes direkte i åbne godsvogne

Klargøring af godsvogne, hvori der skal hældes løst gods.

Først laves en bund af pap eller skumgummi (så kan der spares på det egentlige godsmateriale), der passes til efter bundens mål. Skumgummi kan klippes eller skæres i form, så der kommer bunker på overfladen. Skumgummiklodsens kanter må ikke være højere end vognens side og skal være 2-3 mm lavere end det ønskede vognlæs.

Godsvognen fores indvendig med plastfolie fra køkkenet. Bundpladen af pap eller skumgummiklodsen lægges på plads i vognen. Det er en god ide at bruge så stort et stykke folie at det kan nå helt rundt om vognen og beskytte den på undersiden, medens der arbejdes videre.

Man kan i stedet vælge at lave en kasse af tyndt pap og samle godset i denne. Kassen skal passe ned i vognen og dens sider må ikke kan ses, når den sættes ned i vognen.
Hvis man vil lave gods til mange lige store vogne kan denne måde anbefales.
Man skal dog være opmærksom på, at for meget fortyndet lim kan få papæsken til at slå sig, så den ikke ligger så godt i vognen.
Hvis kassen males indvendig i samme farve som vognen, behøver godset ikke at må helt op til kassens overkant.

Gods der kan hældes direkte i åbne godsvogne

Skærver/grus: Kul: Roer/majs/æbler: Brænde: Naturbrænde: Skrot:

Større gods, der transporteres i åbne godsvogne

Klargøring af åbne godsvogne til transport af større gods.

Godset kan lægges/stilles løst i vognene, men det er nemmere at holde styr på det, hvis det limes fast.
Der laves en plade af tyndt pap, som passer i vognens bund. Pappet males i vognbundens farve, hvorefter den lægges ned i vognen.
Hvis man er bange for at få lim på vognens sider, kan man beskytte den med et stykke plastfolie (se gods der hældes direkte i vognen), der lægges i vognbunden inden pappladen lægges i.

Større gods der kan stilles/lægges i åbne godsvogne.

Tønder: Brændestaver: Kasser: Juletræer: Isolation i baller:

Gods, der transporteres på paller

En del af det gods, der tidligere blev stillet/stablet enkeltvis på godsvognene bliver transporteret på paller. Det gælder hovedsagelig mindre og mellemstort gods, hvor af- og pålæsning er blevet nemmere.

EURO-paller til gods

En stor del af pallerne er lavet efter standardmål, der omsat til H0 er 14 x 9 x 1½ mm.
Pallens overside laves af et stykke pap eller finer der er 9 x 14 mm (finerens årer bør ligge langs pallens den længste side.
Under pladen limes 3 lister på 9 x 1½ x 1 mm, en liste langs hver af pallens ender og en midt mellem de to andre.
Herunder limes 3 lister på 14 x 1½ x ½ mm, en langs hver af pallens lange sider og en midt mellem dem.

Der kan eventuelt vikles plastfolie omkring pallen med gods, når limen er tør.
Pas på at folien ikke bliver for dominerende. Foliens lag klæber selv sammen.

Pallerne kan eventuelt limes på en papplade, der lægges ned i bunden af godsvognen.

Gods der transporteres på paller.

Tønder/malerbøtter Brænde på paller Bildæk Mursten på paller Drænrør på paller

Gods på lange åbne godsvogne

Metalplader Rør/Træstammer/Bjælker Maskiner

Presenninger til gods på åbne godsvogne

Presenninger af aluminiumsfolie (sølvpapir) Presenninger med firmanavn, printet på papir Presenninger over klodser, der forestiller stort gods Beskyttelsesplast, der vikles udenom gods samlet på paller