Klargøring af vogn:
Småt løst gods
(evt. løs kasse)
Større løst gods
Gods på paller
Langt gods
Tilbehør:
EURO-paller
Presenninger
Beskyttelsesplast
Godstyper:

Småt løst gods
Skærver/grus
Kul
Roer/majs/æbler
Brænde
Skrot
Større løst gods
Tønder
Brændestave
Kasser
Juletræer
Isolation i baller
Gods på paller
Tønder/malerbøtter
Brænde på paller
Bildæk
Mursten på paller
Drænrør på paller
Langt gods
Metalplader
Rør/Træstammer/
Bjælker

Maskiner
Presenninger
Presenninger
af aluminiumsfolie (sølvpapir)

Presenninger
med firmanavn, printet på papir

Presenninger
over stort gods (klodser)