Opgave med tog.

Opgave 11, en rangeringsopgave fra Barntåg.Denne jernbaneopgave stammer fra Barntåg´s indslag på modeljernbane udstillingen på Ãngelholm Jernbane museum.

Skitsen her viser sporplanen.

klik for stort billede


Over sporet er angivet navnet på sporstrekningen.
Under sporene er der angivet, hvor mange vogne der er plads til.
Man kan se skitsen i større størrelse ved at klikke på den.

De fire vogne skal slutte med at stå på sporet nederst til venstre sammen med lokomotivet.

Til venstre lokomotivet, derefter vogn A, vogn B, vogn C og vogn D.

Brug skemaet til at noterer din kørsel.

Opgaven er lavet til børn, og burde ikke være så svær at løse, men hvordan løses den med så få af- og på koblinger som muligt (vognene kobles både når de trækkes og når de skubbes)?

Brug skemaet på hjemmesiden til at beskrive din løsning og mail den til mig.

Den der løser opgaven med færrest retningsskift og mailer skemaet med løsningen til MBP inden 1/8 vil modtage en CD-rom med "Den lille husbygger"
og få bragt sin løsning på MBP´s hjemmeside.

Se en løsning på opgaven