Modelur der viser modeltid til kørsel efter kørerplan.

Her ses modeluret i den udgave, der går 3 modeltimer i løbet af en almindelig time (se teksten øverst på uret).

Når uret kommer frem, viser det mandag kl 0000.
Ønskes et andet starttidspunkt, bruges de blå pile til at indstille ugedag, timet og minutter.
De dobbelte pile ændre på første ciffer i timer/minutter.

Uret startes, nulstilles og stoppes med knapperne øverst på uret.

Når uret går, blinker mellem timer og minutter.
Når uret er standset, står fast på skærmen og tidspunktet bliver stående. Indstillingerne kan ændres medens uret står stille (brug de blå pile).

Uret kan startes igen og fortsætter fra det tidspunkt det viser, når det startes.

Nulstilles uret eller ændres urets indstillinger (brug de blå pile), medens uret går, fortsætter uret med at gå og med at blinke og uret går videre fra de nye indstillinger.

I listen herunder vælges hvor mange modeltimer, der skal gå på en time.