Små miljøer

4 små skure
Merete Nærum-Pedersen
merete_np@hotmail.com

gammelt skur/ruin gammelt træskur nyere træskur med tagpap pudset skur/hus med tegltag
Disse fire små skure på 2 x 3 m indgår i hvert sit miljø. Skurene er bygget efter samme tegning, men de er alligevel meget forskellige.

En detaljeret beskrivelse af, hvordan de enkelte skure er bygget, kan findes hos Den lille husbygger, men ud fra billederne og lidt fantasi, kan man sagtens bygge sine egne skure. Man skal bare huske at de skal kunne indgå naturligt på ens modeljernbaneanlæg.

Miljø omkring
et gammelt skur/en ruin

Først og fremmest er det vigtigt at finde en plads på anlægget, hvor det virker naturligt at et skur har fået lov at forfalde.

Til miljøet er ud over skuret brugt: Inde i skuret lægges ligt jord/grus, som fortsættes ud af døren til området udenfor skuret. Jorden limes fast med lidt fortyndet hvid lim (husk en dråbe sulfo).
Der lægges nedfaldne brædder og tagplader rundt omkring i skuret og disse limes fast. Døren anbringes, som om den er blevet væltet ind i skuret, evt. inden taget faldt ned (så skal den ligge under det).
Spar på limen og brug evt. en forstøver til at komme lim rundt omkring i skuret og strø derefter tørrede teblade (visne blade) og affaldspapir ovenpå limen.
Husk at der også skal ligge visne blade rundt om skuret, hvor der også limes grønt ukrudt af savsmuld eller lignende.
Der sættes et par (gerne lidt usle) buske eller træer udenfor skuret, så det ikke bliver for iøjnefaldende, men heller ikke forsvinder helt.

Miljø omkring et ældre træskur

Det ældre træskur er endnu i brug, hvilket bør kunne ses i dets omgivelser.

Til miljøet bruges ud over skuret: Underlaget omkring skuret dækkes med grus, der gerne må ligge helt op til væggenes underkant undtagen lige ud for døren. Gruset limes fast med fortyndet lim (husk sulfo).
Langs væggene og udenom skuret lægges grønt græs, men udfor døren og på stien væk fra skuret er der ingen græs. Græsset limes fast og der sættes små planter rundt omkring.
Rundt omkring skuret sprøjtes med fortyndet lim og der drysses visne blade (tørrede teblade) og affaldspapir i limen.

Miljøet omkring det nye skur

Her er omgivelserne lige så pænt passet som skuret. Gruset ligger pænt (og nyrevet) og der er ingen tegn på ukrudt.
Dette skur vil kunne placeres på et frit område ved banen.

Til miljøet bruges ud over selve skuret: Gruset lægges omhyggeligt lige op til skurets vægge og helt plant.
Det limes fast med fortyndet lim.
Bænken stilles på den side af skuret, hvor der må forventes at være mest sol. Figurerne males i arbejdstøj og anbringes på bænke drejet en smugle ind imod hinanden.
Skraldespanden stilles ved skurets bagside.

Miljøet omkring
det lille pudsede skur / hus

Det lille murede skur med tegltag fortjener næsten en lille have. Hvor meget man kan tillade sig afhænger af pladsen på ens anlæg.

Miljøet består ud over skuret/huset af: Der limes fliser fra døren ud til havens indgang samt på solsiden af huset.
Ud for fliserne laves en græsplæne af grønt savsmuld.
Bænken og bordet anbringes på fliserne.
Der laves bede med kaffegrums med stier af fint grus imellem. Begge dele limes med fortyndet lim (husk sulfo).
Rundt om haven limes hæggen og træet anbringes på husets bagside.
Rundt omkring i bedene sættes tørrede blomster ned i huller lavet med en syl. Blomsterne limes fast.