Små miljøer

Besøg fra telefonvæsenet
merete_np@hotmail.com


Til miljøet med telefonvæsenet er brugt: Hul i jorden

Skal teltet være åbent, skal man kunne se at der er gravet et hul inde i teltet og at der er en der arbejder derinde.
For at kunne lave et hul i jorden, laves fortovet på et sted, hvor der kan laves hul i underlaget uden at ødelægge dens bærerevne. Hullet bør være 2/3 af teltets længde og knap en flisebredde bredt.
Hvis teltet er lukket, kan hullet i underlaget og figuren udelades, da teltet skal stå hen over det og personen inde i teltet ikke kan ses.
Nede i kullet anbringes en delvis overskåret ledning i hullets fulde længde. Overskæringen nå gerne trækkes opad ca. midt i hullet og bøjes, så den er nem at se.
Hullets sider og bund smøres over med lim og der drysses jord ned i limen, så underlagspladen skjules. Der limes også jord rundt om hullet.
Brug evt. fortyndet lim til at gennemvæde jorden med.

Arbejder

Figuren sættes på jorden med benene nede i hullet. Gerne lidt fremoverbøjet med armene ned i hullet.

Arbejdstelt

Arbejdsteltet laves efter tegningerne herunder.


Først loddes stativet sammen af tynd kobbertråd. Bemærk at teltet ender er ligesidede trekanter, hvilket betyder at afstanden for neden er lige så stor som stængerne i siderne er lange.

se tegning

Til selve teltet bruges sølvpapir fra køkkenet. Et stykke sølvpapir males hvide på begge sider. Sølvpapiret klippes ud efter tegningen til teltdugen og kanterne males hvide. Der males tynde røde striber langs teltets kanter (ved de stiplede linier). Sølvpapiret foldes efter de punkterede linier og limes på stativet. Ved begge teltets ender lægges ene ende-trekant uden på den anden, med lidt lim i mellem.

Hvis teltet skal være åbent, limes teltets sider fast til stativet. Ende-trekanterne koldes/krølles sammen ude ved sidestiveren. Teltet kan være åbent i en ende eller i dem begge.
Teltet stilles på underlaget og den nederste del af teltdugen krølles, så den kommer til at ligge på jorden rundt om teltet.

Jordbunke

Rundt om teltet lægges lidt jord, som gennemvædes med fortyndet lim. Ved siden af teltet lægges et par fliser, der passer med det antal fliser, der er blevet fjernet. Ved siden af laves en jordbunke, der passer til hullets størrelse. Jordbunken gennemvædes med tynd lim og der stilles en skovl i den.

Skovl

Skovlen kan laves af en stump kobbertråd hvorpå et skovlblad af karton fastlimes. Overkant og sider på skovlbladet bøjes opad og tråden skal også have et knæk helt nede ved bladet. Skovlblades males gråt og skaftet brunt.

Fliser

De fliser, der er fjernet for at kunne grave hullet, står i en stabel ved siden af hullet.
Hvis fortovet er lavet med fortovspapir med trykte fliser, klippes et passende antal fliser af et stykke fortovspapir. Fliserne limes på et stykke pap med en tykkelse svarende til 8 - 10 cm. Fliserne skæres ud og males på kanterne.
Fliserne limes sammen til en stabel, den sidste stilles evt. på skrå op af de andre.

Stander og afspærring

Rundt om teltet og udgravningen laves en afspærring med orangerøde standere (125 cm høje og diameter på 9 cm) på en firkantet sortmalet fod. Mellem rørene anbringes brædder, der er malet skiftevis sort og hvid (i stykker på 1/2 m) eller der sættes en smal strimmel rød/hvid-malet sølvpapir (10 cm bredt).

Til en stander med lys startes med at varme enden af en tynd lysleder over en tændstik, så der kommer en lille kugle i enden af lyslederen. Kuglen gøres mat udvendig på et stykke fint sandpapir.
Selve standeren laves af et rør, der er tykt nok til at lyslederen kan trækkes igennem det og med en udvendig diameter, der svarer til 9 cm.
Der skæres et stykke rør i standerens højde(se tegning). Røret males orange udvendig.

Foden laves af et stykke tykt pap, som skæres ud efter tegningen. Fodens sider er skåret på skrå udad.
Midt i foden laves et rundt hul, der passer til røret. Foden males sort og røret limes fast i røret.

Lyslederen sættes ned i hullet, så den lille kugle sidder lige over røret. Lyslederen skæres af ved rørets underkant og limes fast i røret. Pas på at der ikke kommer lim på enderne af lyslederen!
Det laves en ekstra bundplade, med samme ydermål, som den første. Midt i denne plade laves et hul, der passer til en lille gul lysdiode. Bundpladen limes under den anden bundplade og males sort ligesom denne.
Lysdioden limes fast i hullet, så den sidder helt op til lyslederen.


Det kan blive nødvendigt at lave en fordybning i underlaget, der hvor standeren skal stå, for at skjule lysdioden helt.

Man kan også lave standerne uden lys i toppen. Så udelades lyslederen og lysdioden.

Lysdioden er beregnet til 1,5-2 V og kan højst tåle 20 mA, lidt mindre anbefales.

Spænding til lysdioderne

De to ben på lysdioderne er ikke lige lange og selve huset er fladt ud for det korte ben. Lod røde ledninger på de lange ben, så tæt på huset som muligt, og sorte på de korte ben. Klip de overskydende ender af benene og isoler lodningerne og det resterende af benene evt. med lak eller plastlim.

Der bores huller i underlaget, der hvor de lysende standere skal stå. Ledningerne trækkes ned gennem hullet, så standeren står pænt hen over det.
Man kan også vælge at lægge ledningerne oven på underlaget og skjule dem med bunker af jord.
Ledningerne forbindes i serie og der sættes en modstand i serie med dem, så disse ikke bliver ødelagt. Husk at lysdioder skal vende den rigtige vej for at kunne lede strømmen (se tegningen nedenfor).

Beregning af modstanden:

På tegningen ses 3 standere og en modstand forbundet til strøm kilden, som her er et 9 V batteri.

S er antallet af standere
U er spændingen fra strømforsyningen målt i volt

R = (U - S x 1,7) / 0,015

I eksemplet fås

R = ( 9 - 3 x 1,7 ) / 0,015 ca = 330

Der bruges en modstand på 330 ohm.

Snak evt. med ekspedienten om hvor stor modstand, der skal bruges.

Ledningerne loddes sammen, som vist på tegningen.

Firmabil

Vil man have en firmabil ved teltet, bør den selvfølgelig males rigtigt. For det meste bruges Kasse- eller varevogne.
TDC's biler er hvidmalede og har loge foran. Så vidt jeg husker havde KTAS mørkegrønne biler. Hvordan de øvrige telefonselskabers biler ser/har set ud, ved jeg ikke. Husk at undersøge det for netop den epoke du har valgt til din modeljernbane.

Kabeltromle

Hvis telefonvæsenet er ved at trække nyt kabel laves en kabeltromle (se Den lille husbygger - lagerplads - kabeltromle).
Kablet fra tromlen lægges ned i hullet, som her gerne må være længere end teltet, og enden skjules i hullets fjerneste ende med noget jord.