Udskrift og forstørrelse af tegninger.

Udskrift direkte fra Internettet, forstørrelse på kopimaskine.

 1. Tegningen udskrives direkte fra skærmen (print), men vil da ikke være i den angivne målestok.
 2. Mål, hvor lang målelinien er med en lineal med mm.
 3. Aflæs det mål den står på tegningen.
 4. Beregn forstørrelsen ved at indsætte tallene i skemaet til beregning af forstørrelse.
 5. Brug en kopimaskine til at forstørre eller formindske udskriften.

Forstørrelse og udskrift af tegningerne ved hjælp af et tegneprogram (f.eks PaintShopPro eller Corel).

 1. Højreklik på tegningen og noter billedfilens navn.
 2. Start tegneprogrammet. Fra disse tegneprogrammer udskrives tegningerne i det målestoksforhold, der er angivet på tegningen.
 3. Billedfilen hentes direkte fra CD-rommen.
 4. Læs målesteokforholdet på tegningen.
 5. Beregn forstørrelsen ved at indsætte tegningens og modellens målestoksforhold i skemaet til beregning af forstørrelse på siden om målestok.
 6. Angiv den beregnede forstørrelse i Print Preview og udskriv tegningen.

Udskrift med programmet Paint, der findes som tilbehør i alle computere og forstørrelse med kopimaskine.

 1. Højreklik på tegningen og noter billedfilens navn.
 2. Åben Paint.
 3. Hent en billedfil med samme startnavn, som den du lige har noteret, i mappen pcx-tegninger på CD-rommen. Her er billedet gemt i et format, som kan læses i Paint.
 4. Udskriv tegningen.
 5. Mål, hvor lang målelinien er med en lineal med mm.
 6. Aflæs det mål den står på tegningen.
 7. Beregn forstørrelsen ved at indsætte tallene i skemaet til beregning af forstørrelse.
 8. Brug en kopimaskine til at forstørre eller formindske udskriften.

Udskrift af en tegning eller et billede fra Internettet og forstørrelse i et tegneprogram (f.eks PaintShopPro eller Corel).

 1. Højreklikke på tegningen/billedet.
 2. Venstreklikke på Save Image As og gem tegningen/billedet på et passende sted på din computer.
 3. Tegningen/billedet hentes ind i et tegneprogram , dog ikke i Paint, og udskrives derfra, som beskrevet ovenfor.