Vinduer:

Et almindeligt vindue, f.eks. et dannebrogs vindue, er ca. 1 m bredt og 1½ m højt. Geregter og midtersprosse er ca. 10 cm brede. Disse mål er gode ca. mål, som bruges når vinduerne skal laves.
Det er praktisk at lave en standard for vinduerne i huset. Man kan f.eks. lave almindelig vinduesstørrelse på 1 m x 1½ m, brede vinduer på 2 m x 1½ m og smalle vinduer på ½ m x 1½ m. Sprossernes antal og placering afhænger af, hvornår huset skal forestille at være bygget.
Man bør tænke på, at for at kunne skære vinduerne ud i pap, skal bredden af sprosserne helst ikke være under 2 mm.

Vinduer har ofte været malet hvide eller mørkegrønne.

Billeder af nogle vinduer samt mulighed for beregning af modelvinduernes mål.

Vinduestyper:

Glas: Bag vinduerne:Computertegnede vinduer.

Vinduerne øverst er tegnet på computer og printet ud i farver på hvidt karton. Derefter sprayes de med klar lak, så farven ikke løber ud, hvis den bliver våd (f.eks. ved limningen). Denne type vinduer limes blot fast på indersiden af husmuren, når de er klippet ud med en kant til at lime på uden om karmen. Vinduerne er ikke velegnede til huse med lys, da karton ofte er gennemskinneligt.
Vinduerne er tegnet i 1:45.

Hvis man vil have nogle meget fine vinduer med tynde sprodser, kan man bruge laserskårne vinduer og døre. Dette kræver, at man har en laser, der kan skære i pap eller at man kan få kontakt til en der vil udføre skærearbejdet for en. B.a. EpokemodellerHar en serie færdige vinduer, der sælges i sæt.

Vil man have specielle vinduesstørrelser, kan man få dem lavet ud fra en skitse med mål eller man kan selv lave en nøjagtig tegning i et CAD program og derefter sende/maile denne til en der kan skære vinduerne ud.
Vinduer i specielle størrelser ser godt ud på modellen, men ikke helt billige. Bed evt. om et tilbud.

Støbejernavinduer printet på overhead-plast.

Sprodsetne på støbejernsvinduer, ofte stald-, tag- eller fabruíksvinduer er tynde og nogle gange buede.

Vinduerne tegnes i et tegneprogram og printes ud. Nogle printere kan printe direkte på overhead. Kan man ikke det, printes på hvidt papir og der laves en kopi på plast i en kopimaskine.

Det kan være en fordel at farve området rundt om vinduet i en mørk farve, når vinduet tegnes. Så kommer der ikke lys mellem vinduet og muren, når vinduet er sat på plads.

Vinduer skåret ud i pap.

Vinduerne er tegnet på tyndt pap (maskinpap). Der er 5 mm ekstra pap hele vejen rundt om vinduet, som skal bruges til at lime på.
Det kan godt betale sig at tegne alle vinduerne lige op af hinanden, på et stort ark og skære dem fra hinanden tilsidst. Pappet skæres væk, der hvor ruderne skal være.
Tynde sprosser laves af kobbertråd. Når vinduesrammerne er skåret ud, vendes de med bagsiden opad, og der skæres en rille i pappet, som trådens ender limes fast i. Det er vigtigt at tråden kommer langt nok ned i pappet, så den ikke kommer i vejen, når glasset skal limes på plads på vinduets bagside. Tråden males samtidig med resten af vinduet.
Vinduet males. Husk at det også skal males på kanterne inde i "rudehullerne". Når malingen er tør skæres vinduerne fra hinanden.
Glasset, der laves af klar plast, sættes først i vinduerne, når disse er sat på plads bag på husmuren.
Det kan være svært at tegne på plast. Når jeg klipper plast ud til vinduer, lægger jeg plast-stykket helt ude i den ene side i en brun papirpose. Jeg kan så trække plaststykket ud, til den ønskede brede er udenfor posen og klippe det af efter posens kant.

Plastikvinduer.

Man kan købe færdige vinduer i hobbyforretningerne. De fås i mange variationer og farver. De fleste er dog lavet i 1:87. Dette betyder ikke, at de ikke kan bruges til andre målestoksforhold, kun at det kan blive svært at finde vinduer i de størrelser, man har brug for. Forretningsvinduer i 1:87 kan måske bruges i et hus i 1:45. Tænk kreativt og tag vinduesmålene og gerne tegningen af huset med, når du vil se på færdige plastvinduer.

Vinduer af strips.

Vil man selv lave vinduer til de mindre målestokaforhold, kan dette gøres med strips. Strips af plast kan købes færdige (1 - 2 mm brede). Man kan også vælge at skære dem med en skarp kniv (gerne med et helt nyt blad) af karton.

Nedenfor beskrives hvordan vinduerne til et ældre hus kan laves. Til et nyt hus anbefales det at bruge et stykke millimeterpapir til at lime vinduerne op på. Dørkarmene laves på samme måde som vinduerne.

Vinduer, døre m.m. tegnes på muren, der laves af pap.

Billederne herunder stammer fra bygningen af det samme hus, men der vises forskellige udsnit af husets mure med vinduer.
Inden udskæring lækket et ark almindeligt papir under pappet og hæftes fast med et par små klatter lim (papiret skal kunne tages af igen senere).
Vindues- og dørhuller skæres ud gennem begge lag.
De 2 lag skilles forsigtigt ad og pappet lægges til side.
Det limes strips (2 mm) langs vinduernes over- og underkant. Stripsen skal gø ca 1 mm ind over vindueshullet.
Der limes strips over vinduets lodrette sider (1 mm ud over hullet).
Til sidst limes en smald (1 mm) strip på som midterstolpe.

Sprodserne laves af sytråd, der limes på tværs af hele vinduet.
Når limen er tør, males vinduerne. Resten af det hvide papir bliver skjult og behøver ikke blive malet.
Her er papmuren lagt oven på papiret med vinduerne.

Den pussede mur er endnu ikke malet (dette kan gøre med vægmaling, evt. en varveprøve).

Det hvide papir skæres til, så det ikke når helt ud til murens ender og hommer i vejen,når husets hjørner samles med en liste.
Papiret med vinduerne limes på murens bagside, hvorefter et stykke klar plast limes bag vinduerne.
(Bemærk spejlingerne i ruderne.)

Dørene, som laves af et stykke karton, males.

Når de er tørre limes de bag dørhullerne.

Tagvinduer.

Tagvinduer bør placeres lige over underkanten af en række tagsten. Dette kan dog ikke altid lade sig gøre.

Der skæres hul helt igennem tagpladen. Under vinduet skæres ca. ½ sten længere ud til hver side ud til mellemrummet mellem to sten. Hvis vinduet sidder mellem de vandrette rækker af sten, skæres stenen under vindueshjørnet fri forneden, og der skæres op langs stenens kant til vindueshullet.

Dette gøres på begge sider af vinduet. Der limes et stykke mat, sort pap på indersiden af taget under hullet til tagvinduet.

Et stykke aluminiumsfolie males zinkgråt. Når det er tørt, bølges stykket af den malede folie, ved at lægge det mellem to lag bølgepap og forsigtigt trykke de to lags bølger ind mellem hinanden.

Derefter klippes en strimmel på ca 1½ teglstens-højde og lidt bredere, end der er skåret ud under vinduet. Det skal følge bølgerne i taget.

Strimlen sættes i vinduets underkant og ind i rillen på begge sider af vinduet. Den skal gå ned til midten af stenen under vinduet. Hvis vinduets underkant ikke følger teglene, skal strimlen ind under de sten, der blev skåret løs og ned til midten af rækken nedenunder.

Nu følger strimlen teglene under vinduet og trykkes til, så den ligger nogenlunde glat langs pappet inde i vindueshullet. Strimlen skæres evt. af, hvis den er for lang eller går for langt ind i vinduet. Vent med at lime strimlen fast til vinduet er lavet, så kan du sikre dig at strimlen ikke ses i vinduet.

Et stykke klar plast skæres til, så det passer i vindueshullet. På undersiden limes en ramme af pap, hvis hul er 4 mm smallere og kortere end plasten, for at løfte glasset op i plan med teglene. På glassets overside limes en 2 mm bred vinduesramme langs siderne og ved vinduets overkant. Ved vinduets underkant skal der ingen liste. Vinduet limes på plads i taghullet.

Ved ældre tagvinduer, skorstene og udluftningskanaler kan der også være synlig afdækning med zink langs siderne og foroven. Se på rigtige tagvinduer!

Tagvinduer af plast.

Man kan købe færdige tagvinduer i plast. Dog ikke i ret mange størrelser.

Disse tagvinduer sættes i tagpladerne som beskrevet ovenfor.

Gardiner.

Gardiner i vinduerne kan laves af papir eller sølvpapir. Hvis der er lys i huset, kan lyset måske ses gennem papirgardiner, men ikke gennem sølvpapir.
Gardinerne kan være trukket helt for, hænge ned lang vinduets sider o.s.v.
Servietter ligner stof ganske godt, men er efter min mening for glat. Dette kan klares ved at male servietterne på bagsiden. Derved krøller papiret lidt, og hvis man maler med lodrette strøg, kan man få lodrete folder. Mal et stort stykke på én gang, så der er rigeligt til alle gardinerne bagefter. Servietten er meget skrøbelig, indtil den er tør.
Rullegardiner kan med godt resultat laves af silkepapir, der limes fast ved vinduets overkant. Der kan evt sættes en tynd liste langs gardinets underkant, hvis dette er delvis nede.

Sølvpapir males med hobbyfarve eller almindelig vægmaling. Når malingen er tørt klipper gardinerne til og de yderste paå mm foldes om på bagsiden, så denne ikke ses når gardinet er hngt op. Derefter kan gardinerne let formes evt. efter rillerne i et stykke bølgepap, og holder let faconen bagefter.
Til højre ses de samme gardiner som på billedet for oven, men har set bagfra så bagsiden af gardinerne ses.

Gardinerne klippes til, så de er højere end vinduerne og formes. Derefter limes de fast ved vinduernes overkant på indersiden af vinduerne. Husk at vende den farvede side ind mod vinduesglasset. Det kan være en god ide at kigge gennem vinduet fra murens forside, medens gardinet sættes på plads på bagsiden.

Når gardinerne er limet på murens inderside, må denne side ikke længere ligge nedad. Sker det, vil gardinerne blive flade, måske ligefrem gå i stykker.

Blomster m.m.

Hvis man vil have blomster, figurer eller lignende i vindueskarmene, skal det sættes på samtidigt med gardinerne.
Små tørrede blomster anbragt i urtepotter af sugerør (evt. malet rødgule) anbringes på en liste, der limes fast under vinduet på murens bagside. Hvis blomsterne skal stå mellem glasset og gardinet, limes en tilsvarende liste fast over vinduet, og gardinet limes fast på denne. Hvis blomsterne skal stå inden for gardinet, skal gardinet passes til i højden, så det dækker hele vindueshøjden, men ikke når helt ned på listen under vinduet.
Figurer og blomster, der står på indersiden af et gennemsigtigt papirgardin, kan kun ses som skygger, når der er lys i huset. De kan laves af pap eller karton, farven er underordnet, de limes fast på gardinets bagside.