Vindeltrappe.

På billedet ses en spindeltrappe, en vindeltrappe hvor trinnene danner en søjle midt i trappen.
Trappetrinnenes højde er i virkeligheder ca 20 cm og dybden af trinnene bør være den samme. For spindeltrappens vedkommende bør midten af trinnene have denne dybde. Antallet af trin på en omgang af trappen skal være over 2 m.

Hjælp ved omsætning af målene til modelmål kan fås på siden om mål.

Trappetrinnene er ligebenede trekanter af pap, plast eller træ i en tyggelse, der svarer til trinhøjden. På den viste trappe er trinnets fulde bredde 1,5 m og dybdeb 1 m, har 11 trin på en omgang og drejer højre om. Andre mål kan bruges.
I hvert hjørne af trekanterne laves et hul på ca 1 mm i diameter.

Det nederste trin udvides med en "trappebund", der udgør ca 3/4 af en cirkel. Cirklens centrum falder sammen med hullet i trinnets smalde ende og cirkelen tegnes rundt fra trinnets yderhjørne. Der laves huller i skiven lodret under hullerne i de ovenliggende trin og de nederste stivere i gelænderet samt midterstiveren (spindelen) i trappen startes gennem denne skive.

Trappen samles med stykker (gelænderstivere) af en plast- eller metalstang.
Midt i trappen er der en gennemgående stang i hele trappens højde.
Den nederst gelænderstivere skal gå gennem bundpladen og nå 1 m op over bundpladen.
Næste stiver går gennem bundpladen og det forerste hjørne på nederste trekantede trin og 1 m ovenud.
Ved de efterfølgende trin går stiverne gennem bundpladen, op til bunden af trinnet, gennem dets bagerste hul, gennem foreste hul på det næste trin og 1 m op.
Når det er trin hele vejen over bundpladen, skal stiverne starte gennem trinnets bagerste hul, gå gennem det nye trins foreste hul og 1 m op.

Øverst laves et firkantet stykke med samme bredde som trinnene. Dette stykke skal gå ind til gulvet ved trappens overkant. De øverste gelænderstiverne skal være så lange at de når 1 m over gulvet uden om trappen og der skal også være gelænderstivere langs de sider på firkantet for oven, der ikke støder direkte ind til gulvet.

1. maling.

Hele trappen, både belænderstiverne og trinnene males grå. Dette gøres nemmest med spraymaling, men pas på ikke at male det bag trappen med. Husk at male trappen på bagsiden og på undersiden. Mal evt to gange.
Når malingen er helt tør laves gelænderet.

Gelænder (se også gelænder af snor).

Trappegelænderet kan laves af en strimmel papir, der vikles som en spiral rundt om trappen og limes fast på gelænderstiverne, så den når et par mm op over dem.
Der klippes et hak i papirstrimlen over hver stiver og papirets overkant foldes ned og limes fast oven på gelænderstiverne som håndliste.

2. maling.

Trappen, både trin, stivere og gelænder, males metalgrå. Pas på ikke at male det bag trappen med.

Nu er trappen klar til at blive sat på plads på anlæget.

Husk at der gerne må være mennesker på trappen.

Gelænder af snor.

Gelænderet kan i stedet lavet af to stykker snor.

Snoren bindes om hver enkelt gelænderstiver for oven og midtpå, det svarer til 1/2 m og 1 m over trinnene.
Øverst bindes de ca 3/4 rundt som gelænder langs trappens overkant og derfra ind til stangen midt i trappen.
Snorene limes fast alle de steder de er bundet.

For oven klippes gelænderstiverne af lige over den øverste snor.

Gelænder og trappe males som beskrevet ved 2. maling.

Sommerhus- og havetrapper

Trapper til sommerhuse og havetrapper laves ofte af træ. Trinhøjde og trindybde bør ikke være over 20 cm på en rigtig 1:1 trappe(se siden om mål). Trapper kan f.eks. laves af sveller, der til spor 0 skæres ud af 4 x 6 mm lister, til H0 2 x 3 mm lister . Svellerne males/bejdses mørkebrune. Trapperne på billedet (spor 0) er lavet af pinde fra nytårsraketter.


Trappe af svellerTil hver trappe bruges 6 listestykker, der er lidt længere end dørene er brede. Trinnene limes sammen, nederst 3 ved siden af hinanden, over den midterste limes endnu en liste og de to sidste limes oven på hinanden og limes på en ad de yderste af de 3 nederste lister.

Trappe af brædderMan kan også vælge at lægge 3 svellestykker oven på hinanden ved dørens sider og forbinde dem med brædder af flade lister, f.eks. 1 x 3 mm. Trinnene males evt. gråbrune, men kan også bevare listens egen farve.

Trappe af naturgrene

I stedet for lister kan man bruge tynde naturgrene. Tygge grene flækkes, så der bliver et fladt trappetrin.

Målene bår svare til på målene på svelletrappen ovenfor.