Udskæring og samling af taget.

Inden taget skæres ud og samles.

Når underdelen af huset er samlet, gulv og afstivningsvægge til taget lavet, skorstenen sat op, kvistene er klar og tagbeklædningen lavet, kan man begynde at lægge selve taget.

Ud over den i vejledningen omtalte tagkonstruktion skal der laves lidt ekstra afstivningsvægge eller lignende: Derefter følger:

Hus med tværgavl eller gavlkvist, der er en forlængelse af husmuren.

På facaden findes en tværgavl, en tværbygning, hvis gavl når lidt længere ud end facaden, eller en gavlkvist, hvis forside er en forlængelse af facademuren (se også kviste). I det følgende betegnes begge typer som gavlkviste eller blot kviste. Ved gavlkviste kræves nogle skillevæge til at støtte tagpladerne og samlingerne mellem dem.

Først laves gulv og støttevægge til taget.

Derefter laves ekstra afstivning til taget.

Ved gavlkvistens sider laves vægge (flunker), der står på gulvet, når lige så højt op som kvistens ydersider, og når ind til skillevæggen op til tagryggen. Ved at lægge en linial fra gavl til gavl lige over kvisten, kan du afmærke, hvor kvisten støder ind til taget.

Flunkerne (sidevægge på en tværgavl eller en gavlkvist) beklædes med murstenspapir eller males som husets andre mure. Flunkerne (sidevæggene) på en almindelig kvist males zinkgrå.

Midt i kvisten laves en støttevæg. Denne skal gå op til tagryggen på kvisten. Også her afmærkes, hvor kvisten rammer taget. Det bliver nok nødvendigt at skære lidt af støttevæggens kant ud mod muren væk, så der bliver plads til vinduet. Væggen skal dog gå helt ud til muren foroven i kvisten.
Til at bære samlingen mellem taget og kvistens tag laves en støttevæg i hver side af kvisten. Mål vandret fra kvistens yderhjørne til midten, inde hvor kvisten støder til taget. Lav en strimmel pap i denne bredde, så den passer mellem kvistens side og midtervæg. Hold papstrimlen på plads og afmærk dens øverste ende i begge sider. Skær den til foroven og lim den på plads. Lav en tilsvarende strimmel i kvistens anden side.

Opmåling og fremstilling af tagmodel i papir foregår som beskrevet ved papirmodel til tagpladerne. Der laves skotrende, hvor taget på huset og taget på kvisten mødes.

Vinkelhuse.

Afstivning af tag.

Først laves gulv og afstivning til den ene fløj i bygningen. Afstivningen til den anden fløj laves, så den går fra den lodrette skillevæg midt i fløj 1 til enden af fløj 2. I begge fløje laves støttevægge på de steder, hvor tagplader mødes.

Opmåling og fremstilling af tagmodel i papir foregår som beskrevet ved papirmodel til tagpladerne. Der laves skotrende, hvor de indvendige tage på de to fløje mødes.

Hus med kviste på taget.

Kvistenes underkant skal sidde helt ude ved tagpladerne og 1 m over det gulv, der afstiver taget. Mål med en linial fra tagryggen til facadens overkant, hvor den nederste ende af hullet til kvisten skal være.
Underlaget på kvisten, som skal bruges til at sætte kvisten fast i taget, laves efter vejledningen sammen med resten af kvisten. Ved hjælp af modellen til hullet i taget omkring kvisten, skæres huller i modellen til taget, der hvor kvistene skal sidde.
Kviste og tag på kviste monteres som beskrevet under tag på kviste.

Papirmodeller til tagplader.

Først laves modeller af tagpladerne i papir. Herved sikrer du dig at de endelige tagplader passer.

De fleste tage ender ved en husgavl, der står vinkelret på husets facade. Dette medfører, at taget får en ret vinkel ved tagryggen. Et godt udgangspunkt for opmåling og tegning af papirmodellen.
Skulle taget ikke ende på denne måde, vælges en af tagets støttevægge, som står vinkelret på husmuren, som udgangspunkt for opmåling og tegning.

Tagryggen måles og tegnes på papiret. Tagets skrå højde måles ved at lægge en linial langs gavlens overkant fra tagryggen til muren. Tagkanten tegnes ind på papiret vinkelret på tagryggen ved dennes ende. Tagets underkant tegnes parallelt med tagryggen. Længden af tagets underkant måles og afsættes på tegningen, hvorefter tagets anden ende kan tegnes.

Taget går normalt et stykke ud over murene, både ved enderne og langs facaderne (undtagen for huse, der står lige op ad hinanden med brandmur imellem). Dette stykke tegnes ind på tagmodellen. Ved indvendige samlinger mellem tagplader skal der være skotrender, så der skal taget være lidt kortere. Dette tegnes ind på modellen.

På tilsvarende måde laves modeller til de andre tagplader. Husk at notere, hvor de enkelte modeller hører til, og hvilken side der skal vende opad.

Tagmodellerne klippes ud og prøves på huset. Hvis skorsten og lignende er i vejen, må man nøjes med at se, om længderne af tagets kanter passer på huset.

I den ene tagplade skal der skæres hul til skorstenen. Ved at lægge tagmodellen op mod skorstenen, kan man komme til at afmærke skorstenens plads i vandret retning. Med en linial lagt fra tagryggen til facaden, kan man måle, hvor og hvor højt hullet til skorstenen skal være. Skorstenshullet tegnes ind på modellen og skæres ud.

Nu skal den endelige tilpasning af tagplademodellerne til huset ske. Læs først om samling af tagplader. Hvis tagmodellen er for stor, klippes det overskydende af. Hvis den er for lille sættes ekstra stykker papir på med tape.

Udskæring af tagplader.

Nu kan selve tagbeklædningen skæres ud.

Tværgavle og gavlkviste har samme tagbeklædning som resten af taget medens almindelige kviste har en anden form for tagbeklædning, ofte tagpap eller zinkplade.

Til skiffertage og andre tage, hvor tagbeklædningen er af karton eller andet tyndt materiale, laves et indertag af tyndt pap. Tagbeklædningen limes på indertaget, når dette er skåret ud.
Teglstenstage og andre tage, der skæres ud af bølgepap, behøver ingen indertag.

Papirmodellen til taget lægges på bølgepappets bagside. Husk at modellen skal vende med bagsiden opad.


Tagpladen skæres over langs den nederste række sten. Tagmodellen lægges, så den følger underkanten og tegnes op på tagets bagside. Tagdelenes uderkanter bør følge stenrækkerne, men dette er ikke muligt ved tagets overkant.

Ved alle tagrygge og under skorstenen skæres bølgepappet skråt ved at bruge en trekantliste som linial og vippe knivens blad, så det følger listens skrå side.
Resten skæres ud på almindelig vis efter stållinialen.
Husk at gemme resterne af tegltaget, da det skal bruges det til sten på tagryggene.

Samling af taget.

Inden taget limes fast laves skotrender og tagrender.

Ved alle indvendige samlinger (steder hvor to tagplader mødes, undtagen ved tagrygge), limes en ca. 1 cm bred strimmel v-foldet, gråmalet papir på skillevæggens overkant, som skotrende. V'ets to grene skal vende opad.

Af kraftigt aluminiumsfolie laves tagrender, der males zinkgrå. Tagrenderne klippes til i længden, så de passer langs murenes overkanter (klip den inderste del af på skrå, så der ikke bliver flere lag oven på hinanden og klip til efter tværgående mure).

Efter en sidste prøvning af tagpladerne limes tagrender langs underkanten af tagpladerne. Pladerne og tagrenderne limes fast på murenes overkant, foroven på støttevæggene, langs kvistenes vægge, på skotrenderne og limes sammen langs tagryggen.

Derefter limes en enkelt række tagsten eller en foldet zinkgrå papirstrimmel over tagryggen.

Af stiv ledning laves nedløbsrør, der males zinkgrå og sættes på plads med en stump kobbertråd gennem et hul i muren.