Tagrender m.m.

Tagrender af aluminiumsfolie.

En tagrende er ca 15 cm på tværs. Tagrenderne laves af kraftigt aluminiumsfolie. Du skal bruge et stykke træ med en smal rille til hjælp, jeg bruger en rest fra en dørkarm.
Folien lægges, så kanten når lige hen over rillen i træet. Med en strikkepind nr 2/3 (H0/0) presses folien ned i rillen, så den bøjes rundt om strikkepinden i en bue. Folien foldes ned langs brættet, så der kommer et fladt stykke langs den runde del. Folien klippes af 1-2 cm fra denne fold.


Tagrenden males zinkgrå på over og underside.

Det flade stykke limes fast inde undet taget, inden dette sættes fast på huset.

Tagrender af plastprofil.

En tagrende er ca 15 cm på tværs. I model bruges til spor 1: 5 mm, til spor 0: 4 mm og til spor H0: 2 mm i diameter/brede. Tagrenderne kan laves af plastprofiler. Disse kan købes i hobbyforretninger i ca 25/30 cm længde eller hos Tutein & Koch i 1 m længde.
Plastprofilen skæres af, så den er lidt længere end taget.
Der limes et lille stykke pap på hver ende af tagrenden.
Tagrenderne males zinkgrå.
Til montering af tagrenderne bruges nogle små stykker papir på ca 3*10 mm, som er malet grå ligesom tagrenden.
Papirstykkerne limes fast på tagrendens yderside, så den ene ende sidder ved kanten aftagrenden og den anden rager ud over tagrendens anden kant.
Der kommes lim på/under tagkanten hele vejen hen og der kommes lim på oversiden af papirstykkerne. Tagrenden limes fast langs tagets underkant og papirstykkerne limes på tagets underside (billedet er set nedefra).
Antallet af papirstykker til at holde tagrenden afhænger af tagrendens længde.

Nedløbsrør.

Et nedløbsrør er 10 cm i diameter. Nedløbsrør laves af stiv ledning, der bøjes, så det passer langs muren fra tagrenden ned til jorden.
Ledningen males zinkgrå.
Med en kødnål laves et par huller i muren ud for det sted, hvor nedløbsrøret skal sidde. En stump tyndt, gråmalet kobbertråd foldes rundt om ledningen og stikkes gennem hullet i muren. Når nedløbsrøret sidder det rigtige sted, foldes trådens ender til hver sin side på murens bagside.
Der sættes endnu en kobbertråd til at holde nedløbsrøret for neden på huset.
Ved et højt hus bruges flere hæftninger af nedløbsrøret.


Skotrender.

Ved samlinger der går indad, laves begge tagpladerne ca. 2 mm for korte. En 1 cm bred strimmel papir/sølvpapir males zinkgrå. Når strimlen er tør, foldes den langs midten med malingssiden indad og limes med folden nedad på kanten af den støttevæg, der skal bære samlingen mellem tagpladerne. Når tagpladerne limes på plads ind over strimlen, kommer der en rende mellem tagpladerne, som regnvandet kan løbe ned igennem. Denne rende kaldes en skotrende.

Skorsten.

Skorstenspiben skal være mindst 80 cm over tagets højeste del.
En skorsten på et beboelseshus er ca 70 x 70 cm. Skorstenen laves som et lille rør af pap og/eller trælister. Sørg for, at den bliver rigelig lang, det kan snyde med længden, fordi den skæres skråt af forneden af taget og det er rart at have et pænt stykke til at lime skorstenen fast i.
Skorstenen limes fast på en af husets skillevæge. På billederne ses, hvordan den sættes fast, så den "rider" på midtervæggen eller limes fast på indersiden af muren. Skorstenen til højre går i forlængelse af husmuren og har et smaldere stykke for oven. Det kan være en fordel at lægge et stykke papir løst på som tag, når du skal finde ud af, hvor højt skorstenen skal sidde. Husk at hæve skorstenen efter tagets tykkelse til bagefter.
Øverst på skorstenen ligger en cementsten med et hul i midten, der er mindre end skorstenshullet. Stenen laves af pap og males cementgrå.
Skorstenen og afdækningen foroven kan være dekoreret med striber af mursten, have varierende tykkelse, cementsten i flere størrelser eller et cementtag et stykke over skorstenens overkant.

Når skorstenen/skorstenene er sat på plads, kan taget skæres ud.