Halvtag.

Tag skrånende til en side.

Huset afstives med et gulv (brunt) ved tagets underkant. Hvis den højeste mur fortsætter over taghøjde, anbringes en strimmel pap på væggen ud for endevæggenes overkant. Tagets øverste kant skal hvile på denne papstrimmel. Hvis huset er meget langt anbringes støtteplader med samme form som endemurenes øverste del (gul). Støttepladerne limes fast til bagvæggen (blå) og til gulvet (brunt).


Sadeltag.

Tag skrånende til to sider.

Huset afstives med et gulv (brunt) ved tagets underkant. Der laves en plade fra gulvets midterlinie til tagryggen (blå). Hvis huset er meget langt anbringes støtteplader med samme form som halvdelen af endemurenes øverste del (gul). Støttepladerne limes fast til midtervæggen (blå) og til gulvet (brunt).


Telttag.

Pyramideformet tag, hvor alle tagfladerne mødes i en spids.

Huset afstives med et gulv (brunt) ved tagets underkant. Der tegnes på gulvet fra hushjørne til hushjørne. Derefter laves en trekant (grøn), der passer mellem det ene par hjørner. Højden på trekanten skal passe med tagets højde. Trekanten limes fast på gulvet. Pas på at den kommer til at stå lodret. Så laves to trekanter, der passer fra hvert sit hjørne ind til tagets midte (grønne). Trekanterne limes fast på den store trekant og på gulvet.


Valmtag.

Tag afvalmet (afvalme: nedføre tagflader på gavlsiden af en bygning) til alle sider, dog med tagryg.

Huset afstives med et gulv (brunt) ved tagets underkant. Der laves en plade fra gulvets midterlinie til tagryggen (blå). På denne plade tegnes linier lodret ned fra tagryggens ender vinkelret på gulvet. Der laves fire trekanter, som passer fra disse linier ud til tagets hjørner (grøn). Pladerne limes på midterpladen (blå) og på gulvet (brunt). Så laves fire trekanter, som skal sidde fra midterpladen vinkelret ud til husets kant. Hvis huset er meget langt anbringes flere af disse støtteplader. Støttepladerne limes fast til midtervæggen og til gulvet.


Halvvalmtag.

Tag, hvor gavlen kun erstattes af tagflader i den øverste eller nederste del.

Huset afstives med et gulv (brunt) ved tagets underkant. For at finde højden på tagryggen laves en tegning af husgavlen. Taglinierne forlænges, til de skærer hinanden (dette punkt bør ligge over husgavlens midte). Ved at måle fra punktet ned til tagets underkant, fås højden for tagryggen. Der laves en plade fra gulvets midterlinie til tagryggen (blå), som til sadeltaget. Gavlens overkant afmærkes på pladen. Pappets ende lægges langs gavlens kant med mærket ud for tagets underkant, og der tegnes langs gavlens tagkant, så midterpladen bliver skåret af på skrå. Midterpladens anden ende skæres af på samme måde.
Der laves støtteplader, som går fra tagryggens ende til det sted, hvor det skrå endetag slutter (grønt).


Mandsartag.

Tag, der gør halvskrå tagrum mulige.

Huset afstives med et gulv (brunt) ved tagets underkant. Derefter laves en skillevæg (blå) op til tagryggen, se på konstruktionstegning 1, hvordan dette gøres. Rektanglet er murene. De 4 støtteplader (mørkgrøn) laves magen til enderne på væggen op til tagryggen. De 4 støtteplader ud til hjørnerne (lysgrøn), laves efter konstruktionstegning 2. Støttevæggene limes på gulvet, og der limes lister fra plade til plade hele vejen rundt ved knækket på taget. Disse lister skal støtte den nederste del af taget, som limes på først, og senere også den øverste del.


Builduptag.

Hel fladt tag.

Huset afstives med et gulv (gulbrunt) ved tagets underkant. Denne plade er også tagets bund. Det er vigtigt at pladen passer helt langs husets mure.
Langs murenes overkant limes papstrimler (brune), hvis bredde svarer til ca. ½ m (se målestok) og kun skal gå et par mm ned på modellens mur. Papstrimlerne skal dække hinanden i hjørnerne og skal derfor gøres en paptykkelse længere end muren.
Uden på pappet limes vandrette lister, evt. med et lille mellemrum imellem, så hele papstrimlen dækkes. Til sidst limes en liste rundt på overkanten, så pappet skjules.
Listerne males mørkebrune.
I den fremkomne "kasse" oven på huset, skal der ligge et lag groft sand. For ikke at ødelægge huset, bruges der ikke fortyndet lim.
Der smøres rigeligt lim i bunden af "kassen" og derover hældes et lag sand. Når limen er tør, rystes det løse sand ud. Hvis det er nødvendigt, gentages limning og påhældning af sand, til tagets bundplade er dækket helt.

Sandet skal ikke fylde kassen ud, kun danne et lag i bunden.