4 små skure efter samme tegning

klik for stort billede På tegningen ses delene til et lille skur.
Hvis tegningen ikke passer i størrelse, når den printes ud, kan den forstørres/formindskes på en kopimaskine (se siden om mål)

Skurene på billedet er alle lavet efter denne tegning. Den lille husbygger har 4 varianter af skuret:
gammelt skur, gammelt træskur, nyere skur af træ og pudset skur/hus.

gammelt skur/ruin gammelt træskur nyere træskur med tagpap pudset skur/hus med tegltagGammelt skur/ruin

Til det gamle skur bruges kun delene nr. 1 til og med nr. 5, der skæres ud i kraftigt gråt pap, som males cementgrå.
Man kan evt. beklæde noget af murene med murstenspapir inden den cementgrå puds males. Pudsen skal gå ind over murstenenes kanter og der må meget gerne komme grå klatter på murstenene (kan duppes på med et stykke papir fugtet i maling).
Inde i skuret lægges bræddestumper (af små lister , der er malet brunlige) fra dør, vinduer og tag samt visne blade(af brugte, tørrede teblade).


Pudset skur/hus med tegltag

Til skuret bruges delene nr. 1 til og med nr. 5, der skæres ud i kraftigt gråt pap , nr. 6 til og med nr. 10, der skæres ud i tyndt pap, et stykke klar plast til at sætte bag ruderne samt et stykke bølgepap til tagsten.
Bemærk at bundpladen skal gøres 2 murtykkelser (det tykke pap) smallere end vist på tegningen.

Vinduer og dør males hvide, grønne eller brune.

Murene males okker-brune/gule eller hvide og snavses til med fortyndet grå farve. Husk at male inderkanten i vindues- og dørhullerne.

Døren skæres til i den rigtige højde, som afhænger af, hvor tykt pap, der bruges til bundpladen. Vinduer og dør limes fast bag hullerne i muren og der limes et stykke klar plast på deres bagside.

De fire vægge limes langs bundens sider og limes samtidig sammen ved skurets hjørner. Hvis pappet er tyndt, kan man forstærke samlingerne med tynde trælister inde i skuret.

De to tagplader beklædes med tagsten lavet af et stykke bølgepap, hvor den ene glatte side er fjernet (dette gøres lettest ved at fugte ydersiden af pappet hvorefter det yderste lag kan fjernes efter lidt ventetid).
Tagstenene males og taget limes på plads på skuret. Der laves en tagryg af en smal strimmel pap, der foldes på langs, limes over tagpladernes overkanter og males i samme farve, som resten af taget.

Der limes en liste, der er malet i samme farve som vinduerne, langs tagets skrå kanter.


Gammelt træskur

Til skuret bruges delene nr. 1 til og med nr. 5, der skæres ud i kraftigt pap , nr. 6 til og med nr. 10, der skæres ud i tyndt pap, et stykke klar plast til at sætte bag ruderne samt groft papir til tagpap.
Bemærk at bundpladen skal gøres 2 murtykkelser (det tykke pap) smallere end vist på tegningen.

I gavlene og de to vægge ridses lodrette brædder med 4 - 5 mm mellemrum med en ridsespids eller lignende. Skal skuret se meget forfaldent ud, skæres der fordybninger og måske ligefrem revnet i pappet i stedet for blot at ridse i det.

Bræddevæggene males f.eks. engelskrøde med skjolder af mørkere farver. Husk indersiden af vinduesrammerne.

Vinduerne og døren, der passes til i højden og ridses med brædder, males i en beskidtgrå farve og limes på væggenes bagsider.
Der limes klar plast bag nogle af vinduerne, tyndt pap bag andre og nogle af den stør måske bare uden glas.

De fire vægge limes langs bundens sider og limes samtidig sammen ved skurets hjørner. Hvis pappet er tyndt, kan man forstærke samlingerne med tynde trælister inde i skuret.

De to tagplader beklædes med tagpap af ca. 1 cm brede papirstrimler, der gerne må flosse lidt i kanterne, så de ikke dækker taget helt.
Tagpladerne limes på murene og der limes en strimmel tagpap over samlingen mellem de to plader.
Taget males i matte gråsorte farver eller blankt sort som et nytjæret tag.


Nyere skur af træ med tagpap

Til skuret bruges delene nr. 1 til og med nr. 4 og nr. 6 til og med nr. 10 samt 4 mm brede "brædder" i længde svarende til skurets højde, der skæres ud i tyndt pap, nr. 5, bunden,der skæres ud i kraftigt pap, et stykke tynd liste til samlingerne, et stykke klar plast til at sætte bag ruderne samt groft papir til tagpap.
Bemærk at bundpladen skal gøres 2 murtykkelser (det tykke pap) smallere end vist på tegningen.

Skurets gavle og vægge beklædes med brædder. På begge sider af hvert hjørne gøres der plads til et ½ bræt. Mellem hjørnebrædderne limes lodrette brædder med 2-3 mm mellemrum. Brædderne skæres væk ved vindues- og dørhullerne.
Bræddevæggene og de ekstra brædder til hjørnerne males. Husk at male på indersiden af dørhullerne.

Vinduer males og limes på væggenes inderside.
Døren rettes til i højden og limes på gavlens inderside.
Der limes klar plast bag vinduerne og døren.

De fire vægge limes langs bundens sider og limes samtidig sammen ved skurets hjørner. Da pappet er tyndt, forstærke samlingerne i hushjørnerne med tynde trælister inde i skuret.
De ekstra brædder limes på ved husets hjørner, først på den ene side. Når limen er tør, skæres brættet til i bredden og brættet på hjørnets anden side limes på.
Når det andet bræt er skåret til i bredden males hjørnet en ekstra gang.

De to tagplader beklædes med tagpap af ca. 1 cm brede papirstrimler, der går lidt ned over strimlen nedenfor.
Tagpladerne limes på murene og der limes en strimmel tagpap over samlingen mellem de to plader.
Taget males blankt sort som et nytjæret tag.


I ModelBane piger nr. 13 findes en beskrivelse af miljøer omkring de fire skure.