Skitse ud fra foto.

Før man kan begynde at bygge modellen af et hus, skal man bruge en eller anden tegning at bygge efter.

Det nemmeste er at bygge efter de originale tegninger til huset. Se mere på siden målsat skitse.

Har man ikke tegninger til huset, kan man lave en skitse af huset ud fra et eller helst flere fotografier af huset. Et billede af husets mest karakteristiske side er nødvendigt. Har man kun dette billede, er det nødvendigt at "digte" resten af husets sider.
Arbejdet ud fra foto kræver nogen erfaring med modelhusbygning og kendskab til vindues- og dørstørrelser.

Den første skitse.

Ud fra et fotografi af husets facade tegnes en skitse af denne. I første omgang skal der ikke tænkes på målene, hvorimod rækkerne af vinduer og døre skal tegnes ind (se herunder). Tegn også en skitse af husets grundplan.


Først ser vi på vinduer (og døre).

Ud fra fotoet skal man nu finde ud af, hvordan vinduerne ser ud, og hvor store de er. Dette kan ske ved sammenligning med døre (2 m høje) eller mennesker (lidt under 2 m). Det er vigtigt at være opmærksom på perspektivet i billedet. Laver man en fotokopi af billedet, kan man tegne vandrette linier langs vinduernes over og underkanter ind på kopien. Dette gør sammenligning nemmere.
Sammenligninger med målskitserne for vinduer og færdige husmodeller, gør dette arbejde nemmere.
Vinduerne i forskellige rækker behøver ikke have samme højde, medens vinduer i samme lodrette række ofte har samme bredde.
Dørene er ofte 2 m høje og 80 - 90 cm brede. Dertil kommer dørkarmen, vinduer over eller ved siden af døren, dobbeltdøre og dørtrin. Sammenlign med målskitserne for døre.

Vinduernes og dørenes mål skrives ind på skitsen.

Når vinduesstørrelsen er valgt, skal afstandene mellem de vandrette vinduesrækker bedømmes. Er der 1 vindueshøjde, 2 højder, mere eller mindre? Da de fleste fotografier er taget, så de lodrette linier også er lodrette på fotografiet, kan man sammenligne lodrette mål på samme lodrette linie på fotoet. Dette gør det nemmere at bedømme de lodrette afstande.

De vandrette afstande mellem vinduerne er lidt sværere at bedømme, da afstandene på fotografiet bliver mindre og mindre jo længere vinduerne har været fra fotografen. Det er nødvendigt at sammenligne mellemrummene med de to vinduer lige ved siden af. For øvrigt er der ofte varierende afstande mellem vinduerne.

Både de lodrette og de vandrette afstande mellem vinduer og døre skrives ind på skitsen.
Selv om det kan være fristende, må du ikke holde pause i arbejdet nu. Vent til du har sikret dig at alle mål er med. Dette gøres lettets ved, med det samme at fortsætte med:

Rentegning af skitse.

Nu er den første grove skitse af facaden færdig. Tegn en pænere skitse af facaden på milimeterpapir og før målene over på denne. Hvis du mangler nogle mål, opdager du det under tegningen og kan fremskaffe/skønne dig til målene.

Nu må arbejdet til gengæld gerne hvile lidt. Efter en pause kan du med kritiske øjne sammenligne din tegning med fotografiet. Drej tegningen lidt, så du får lidt af perspektivet frem. Måske er der ting du vil ændre på tegningen, så gør det nu. Husk at resultatet afhænger meget af den tegning, du har nu. Er du i tvivl, så vend tilbage til tegningen senere. Vent med at gå videre, til du er tilfreds med din tegning.

De andre sider på huset.

Ud over facaden skal du bruge en bagfacade og 2 gavle til dit hus. Hvis du har fotos af dem, er fremgamgsmåden den samme som for facaden.
Du skal sørge for at facaden og bagfacaden bliver lige lange, og at gavlene bliver lige brede, samt at højderne (også vindueshøjderne) passer sammen ved hushjørnerne.
Hvis du ikke har billeder af alle husets sider, må du selv "digte", hvordan de skal se ud. Der er dog nogle ting, du kan rette dig efter.

Vinduerne sidder i samme højde hele vejen rundt om huset (undtagen butiksvinduer).
Når vinduerne skal placeres, bør du forestille dig, hvordan huset er indrettet. Er der trappeopgang med bagdør til gården?, små toiletvinduer eller køkkenvinduer i lodret række? o.s.v. Køkken, soveværelse og toilet ligger ofte på husets bagside, stuerne mod gaden.
Vinduesafstandene på husets sider er nogenlunde de samme.
Ofte er der ikke nær så meget dekoration på husets bagside - hvis der er nogen - som på facaden.
Et byhus, der ligger tæt op af nabohuset, har brandmur. Der er ikke vinduer i en brandmur og den går ofte op over tagkanten.
Tagets højde er for mange huse halvt så stor som husets dybde. Hvis taghøjden kan bedømmes ud fra fotoet, kan husets dybde regnes ud. Et hus er sjældent dybere end 10 m, oftest mindre.

Ud fra disse oplysninger samt mål og tegning af facaden, kan der laves en tegning til de øvrige mure i huset.

Nu skal du vælge, hvordan du vil lave vinduer og døre.

På siden om vinduer er der en beskrivelse af, hvordan vinduer kan laves, og på siden om døre er der en beskrivelse af, hvordan døre kan laves.
Lav en målsat skitse af de valgte vindues- og dørstandarder på milimeterpapir.
Lav evt. et prøvevindue i hver af de valgte størrelser.
Vælger du at bruge færdige plastvinduer og -døre, er det klogt at købe nogle i de valgte størrelser, inden du går videre. Det er ærgerligt at lave tegnearbejdet færdigt og så opdage, at man ikke kan få de vinduer og døre, man havde regnet med.

Den målsatte skitse af huset revideres.

Når de endelige mål for vinduer og døre er fastlagt, kan det blive nødvendigt at lave en ny skitse af murene, eller måske kan man nøjes med at rette målene på den gamle skitse.