Samling af huset.

Inden huset samles.

Når ydermurene er færdige med døre og vinduer monteret, bundpladen er klar, og du har fundet ud af, hvor du vil have lys i huset, og hvilke skillevægge du får brug for, kan den nederste del af huset samles.

Samling af huset.

Kontroller at murene passer langs inderpladen på bunden, og facaden og bagfacaden passer til gavlene.

Af 3 x 3 mm lister skæres 4 stykker, der passer i højde efter murene, husk at trække tykkelsen af inderpladen i bunden fra.
Listerne limes fast langs siderne af gavlene.

Den ene gavl og facaden limes på bundpladen og limes sammen langs kanten. Pas på at murstenspapiret på gavlen kommer til at dække enden af facaden.
Bagfacaden limes på plads og den anden gavl limes på. Pas på murstenspapiret kommer til at sidde pænt.

Skillevægge.

Nu laves skillevæggene. Først vægge, der skal bruges til at afstive huset, derefter vægge og lofter/gulve, der skal bruges til at afskærme for lyset.

Skillevæggene limes fast på bunden og på ydermurene. For at få samlingerne helt lystætte, kan man lime en strimmel foldet papir over samlingerne.

En del af inventaret bør monteres nu, inden taget sættes på huset. Huller til ledninger skal også laves nu, og måske er det en god ide at sætte pærerne på plads, medens det er nemt at komme til inde i huset.

Ledningerne loddes fast på pærerne, og disse sættes fast på murenes inderside, skillevægge eller under loftet med tape.

Taget.

Taget afstives, som beskrevet ved bygning af tagkonstruktion, med et gulv og nogle skillevægge. Når disse er lavet, laves skorstenen, og derefter kan der sættes pærer op til lys i kvistene.

Kvistene laves og monteres på tagpladerne, inden disse sættes fast på huset.

Taget lægges efter beskrivelsen "lægning af taget".

Tagrender m.m.

Af kraftigt aluminiumsfolie laves tagrender, der males zinkgrå.

Efter en sidste prøvning kan tagrenderne limes langs underkanten af tagpladerne på for- og bagtaget, og tagpladerne limes på plads. De limes fast foroven på støttevæggene, på murene og på skotrenderne.

Derefter limes en enkelt række tagsten over hver tagryg.

Af stiv ledning laves nedløbsrør, der males zinkgrå og sættes på plads med en stump kobbertråd gennem et hul i muren.

Dørtrin skæres til af lister og limes på plads i døråbningerne.

Nu er selve huset færdigt.

Trappetrin, fortov og de sidste detaljer (se stikord) skal nu laves, før huset er klar til at blive sat på plads på anlægget.