Maling af forsømt pudset mur.

Murene skæres ud som beskrevet i afsnittet om ydermur.

Der udskæres nogle stykker af tapetrester, som er rigelig store til at kunne dække murdelene. Når de laves, skal tapetet have bagsiden opad, da det er denne, der skal bruges som pudset mur.

Da der er bagsiden, der skal vende udad på muren, er det næsten ligegyldigt hvordan tapetet ser ud på forsiden. Savsmuldspapir kan dog ikke bruges og man bør undgå tapet med for mørke farver.

Jeg bruger temperafarve til at male murene med. Temperafarve fås i blokke i nogle hobbyforretninger. Farverne kan blandes, evt på en af farveblokkene, og kan fortyndes med vand. I konsentreret form er farverne dækkende, men med vand nok kan man få et delvis dækkende lag.
Temperafarverne bliver ved med at være vandopløselige efter maling. Derfor bør man give den et tyndt lag mat spraylar, når man er færdig med at male.

Ældre huse har været farvet med jordfarver. Gule, brune, rødbrune, hvidt og grå farver har været almindelige. Få et farvekort over maling til mur hos farvehandleren.
Tapetstykkerne males på bagsiden, med den farve muren skal forestille oprindelig at have haft. Mal evt. flere gange, gerne vådt i vådt, til farven dækker. Læg tapetstykkerne til tørre.
Spray tapetstykkerne med mat klar lak. Pas på at der ikke kommer for meget på så det bliver blankt.

Beslut, hvor der skal være områder, hvor pudsen er skallet helt af, så man kan se murstenene.
Riv forsigtigt hul i tapetet så det passer med det sted du har valgt. Riv tapetet opad fra dden malede side, så der også kommer et område, hvor det øverste lag tapet er væk, men det ikke malede lag nedenunder kommer frem.
Lav gerne flere afskallede områder. Pas på ved hushjørnerne, de afskallede områder bør passe nogenlunde rundt om hjørnerne.

Hvis der skal være revner i muren, foldes tapetet, så overfladen knækker. Revnen kan risses op med en nål, hvis den ikke er tydelig nok.

Læg tapetstykkerne på murdelene og tegn på muren de områder, hvor murstenene kan ses.
Der limes murstenspapir, gerne rester, på de indtegnede områder. Stykkerne skal være så store, at de går ca 1 cm ud over afmærkningen hele vejen rundt.
Pas på at murstenene kommer til at ligge vandret.
Lad limen tørre under pres.

Når limen er tør gås vindues- og dørhuller efter og murstenspapiret limes på plads, som beskrever under mursten. Der er selvfølgelig ikke murstenspapir ved alle vinduer, det er kun der hvor pudsen er afskallet helt ind til vinduet.

Tapetstykkerne limes på murene. Sørg for at der kommer lim helt ud til tapetens kanter uden at der kommer for meget lim, så den kommer frem ved hullerne i tapeten. Lad limen tørre under pres.

Skær tapeten af langs murenes yderkanter, husk der nogen steder skal være en paptykkelse ekstre (se ydermur) og langs kanterne af vindues- og dørhuller. Pas på ikke at komme til at ødelægge murstenspapiret ved kanterne.
Vindues- og dørhullerne males i murens farve langs indvendig i hullerne.
Lad det hele tørre grundigt.

Nu skal murene svines til.
Dette gøres med en blanding af hvid og grå temperafarve og en hel del vand. Farven smøres på med en mellemstor pensel og det gøres lidt tilfældigt, så det bliver skjoldet. Hele muren skal males over, men farven skal være så tynd, at man kan se den opringelige farve igennem.
Når farven er helt tør skal den have spraylak.

Hvis murstykkerne er blevet bulede, gøres de våde på bagsiden ved at "male" dem med rent vand. Derefter lægges de på noget plant med den våde side opad. Oven på murene lægges en bagerist eller andet, der giver adgang for luft og samtidig kan holde pappet nede. Øverst lægges et par teleforbøger eller ander tungt.

Efter denne tørring er murene klar til at blive samlet som beskrevet under "Sådan bygger du".

Granitmur.

En mur af granitblokke, f.eks. murværk ved en modelbro, laves ofte af træ beklædt med plastplade, der er udformet som granitblokke.

Til maling af granitblokke, har jeg blandet noget 2-farvet maling i hvidt og mørkgråt.

Fremstilling af granitmur.

Jeg købte en plastplade med flotte granitsten i en hobbyforretning. Bagsiden af pladen havde fordybninger, der hvor forsiden "bulede ud".
Jeg bruger denne plade til at støbe mine egne granitsten i.

Til en tynd mur røres noget gips op med vand til en ikke for tynd vælling, der evt. tilsættes 1 dråne sulfo.

Plastpladen lægges med bunden i vejret og det meste af gipsen hældes ud på den og fordelis i hullerne.
Et stykke gase eller lignende tyndt, åbent stof lægges over og resten af gipsen hældes oven på stoffet.
Gipsen fordeles i et jævnt lag, så gipsen fylder stoffet ud og de to gipslag løber sammen gennem stoffet.

Når gipsen er helt tør, kan gipspladen forsigtigt tages ud og vendes med stenene opad.
Granitmuren males med 2-farvet maling (se nedenfor) og limes på det træ, som skal afstive/bære muren.

Til en tyk mur laves en form ved at lægges en ca ½ cm høj strimmel modelervoks langs pladens kant på bagsiden af plastpladen.
Gipsen blandes til en tyk grød, der hældes ned i formen og glattes ud, så laget er lige tykt over det hele.
Når gipsen er tør kan den males evt. med med 2-farvet maling (se nedenfor).

2-farvet maling.

Normalt vil blanding af grå og hvid maling føre til at man får lysere grå maling, men dette er ikke tilfældet her.
Malingen er blandet af almindelig grå vægmaling og hvid linoliemaling. Vægmaling og linoliemaling kan ikke blandes. Dette betyder, at den hvide linoliemaling lægger sig som små dråber i det grå. Når malingen smøres på, får man hvide pletter i den grå flade.
Dråbernes størrelse afhænger bl.a. af, hvor grundigt man rører rundt i malingen lige inden den bruges. Jo mere omrøring, jo mindre hvide pletter. Husk at linoliemaling altid skal omrøres inden brug, da farvepigmentet synker til bunds.

Granit består af klar, hvid eller sort kvarts, med en blank overflade, samt rød feldspat. Blandingsforholdet varierer meget og der findes derfor granitblokke i mange farver. Kornstørrelsen kan ligeledes variere.

2-farvet granitmaling kan blandes af grå og hvid (linolie) maling og giver grånistrede sten.
Blandes rød/rødbrun og sort (linolie) fås rødlige granitblokke.

Når maling påføres, lægger linoliemalingen sig i små pletter, som ofte vil blive aflange, i vægmalingen. Derved opnås virkningen som små korn i stenene. Linolien giver samtidie en lidt blank overflade, der "spejler lyset" som kvartskrystallerne i granit også gør.

Prøv selv med forskellige blandinger. Linoliemaling er dyr, men strækker forbløffende langt (del evt en lille dåse med en anden).
Penselen renses med sulfo og vand.