Målsat skitse.

Før man kan begynde at bygge modellen af et hus, skal man bruge en eller anden tegning at bygge efter.

Det nemmeste er at bygge efter de originale tegninger til huset.

Ved hjælp af de angivne målestoksforhold og den målestok, man vil bygge i, kan man regne ud, hvordan man ved hjælp af en kopimaskine får lavet kopier i den størrelse, man har brug for. Se på siden om målestok, hvordan man bærer sig ad med dette.

Har man ikke tegninger til huset, kan man lave en skitse af huset ud fra fotografier. Dette kræver nogen erfaring og kendskab til vinduesstørrelser. Se mere på siden om skitse ud fra foto.

Arbejdsskitse/tegning.

For ikke at blive forvirret af overflødige detaljer på tegningen kan det være praktisk at lave en målsat skitse eller tegning inden byggearbejdet begyndes.

Det er en stor fordel, at man ikke hele tiden skal måle på tegningen, men at man har skrevet de nødvendige mål på skitsen. Det er nemmest at få dem med, når man skriver dem samtidig med at man laver skitsen. Er kopierne enkle, kan man nøjes med at skrive målene på dem.

Der tages udgangspunkt i den/de kopier man har lavet af husets tegninger.

Først ser vi på vinduerne.

Man kan lave de fleste vinduer efter ganske få "standarder".
Mål vinduerne på tegningen og skriv målene ned. Du vil nu kunne se, at de kan inddeles i grupper af vinduer, der er nogenlunde ens og lige store. Find et gennemsnitsmål for disse vinduer. Du har nu ydermålet for vinduerne, tegn et vindue op på mm-papir. Vindueskarmen hele vejen rundt om vinduet måles på fotokopien og tegnes ind på din tegning. Sprosserne tegnes ind i vinduet. På siden målskitser for vinduer kan du sikkert finde nogle vinduer, der ligner dem du skal bruge i dit hus. Del disse vinduers mål med din målestok og se om de passer med din tegning. Du skal måske kikke på flere vinduer, inden du finder nogle der passer i størrelsen.
Derefter laver du standard for resten af vinduerne i denne etage. Husk at bruge samme højde og karmbredde. Derefter laver du standard for vinduet i husets øvrige etager og i kviste m.m. Tagvinduer og lignende bør måske udelades på de første huse du bygger.

Nu skal du vælge, hvordan du vil lave vinduerne.

På siden om vinduer er der en beskrivelse af, hvordan vinduer kan laves.
Lav en målsat skitse af de valgte vinduesstandarder på milimeterpapir.
Lav evt. et vindue i hver af de valgte størrelser.
Vælger du at bruge færdige plastvinduer, er det klogt at købe nogle vinduer i de valgte størrelser, inden du går videre. Det er ærgerligt at lave tegnearbejdet færdigt og så opdage, at man ikke kan få de vinduer, man havde regnet med.

Målsat skitse af husets facade (forside), vinduernes placering i lodret retning.

Vælg linien ved jorden som udgangspunkt og mål alle mål derfra.
Vinduer sidder i rækker i vandret retning, en række for hver etage. Dette benytter vi os af.
Tegn en linie ved murens ene ende vinkelret ned mod jorden på din kopi. På denne linie måles op til vinduernes underkant. Skriv målet ned og tegn jordlinien og denne linie ind på mm-papir. Mål op til vinduernes overkant. Regn efter at det passer med dine vinduesmål, er dette ikke tilfældet, rettes målene til, så de passer med vinduerne. Tegn linien ind på din tegning. Fortsæt med at måle vinduesrækken ovenover, tagets underkant, tagryggen og kvistens overkant. Alle højder noteres og tegnes ind på tegningen.

Derefter skal vinduerne placeres i vandret retning.

Mål hele tiden nu fra linien, du tegnede ved husets ende og pas på at du måler vandret. Husk at regne efter om vinduesbredden passer med målene, inden du tegner vinduerne på din skitse. Det kan blive nødvendigt at ændre lidt på tallene, så vinduerne passer i rammerne.

Så er det på tide at se på dørene.

På siden om døre, kan du se, hvor store døre i moderne huse er, og hvordan du kan lave dørene. Du skal huske, at hvis du bygger et gammelt hus, behøver dørene ikke passe med de moderne mål. Ofte har en gadedør ført ind til en gennemgang til gården bag huset. Denne gennemgang har været brugt til at bringe materialer ind til husene i gården. Derfor er hoveddørene nogle gange bredere, end man bruger i dag, til gengæld er de ofte lavere.

Husets andre sider.

Nu sidder du med en målsat skitse af husets facade. Fremgangsmåden er den samme, når du nu skal lave en målsat skitse af husets bagfacade og gavle. I et ældre hus, er det ikke sikkert, at vinduerne på bagsiden har samme størrelse som vinduerne til gaden, så du bør se om den standard også passer her.

Ved begge sider af gavlene gøres disse en materialetykkelse smallere på det stykke, som facaden og bagfacaden skal limes fast på. Dette tegnes ind på din tegning med en anden farve end resten af tegningen.