Målestoks-
forhold

Konvertering til meter
 • gamle & nye danske mål
 • gamle svenske mål
 • gamle norske mål
 • gamle engelske mål
 • målestok & kopi-% for alen
  Tegninger
 • i ønsket målestok.
 • udskrift af tegninger
  Beregning af
 • virkelige mål til modelmål og omvendt
 • forstørrelse & mål
 • målestok & mål
  "Mystiske målestoksforhold"
  Tabel
 • forstørrelse/formindskelse
 • mål på tilbehør
 • mål på brædder (lister)
  Eksempler med beregningsmulighed
 • mål på døre/modeldøre
 • mål på vinduer/modelvin.
 • Mål på planter, dyr og veje,
  Eksempler på printning i målestoksforhold
 • Småting til huset
 • Småting til haven

 • Et par landmålere

 • Stikord
 • * (findes kun på CD-rom)