Målestoksforhold.

Målestoksforholdet er sammenhængen mellem de virkelige mål og de tilsvarende mål på modellen eller tegningen.
Hvis målestoksforholdet er 1:87 (læses: en til syvogfirs) betyder det at 1 m på modellen/tegningen svarer til 87 m i virkeligheden.
Det betyder også at alle virkelighedens mål er blever delt med 87.

Fremstilling af tegning i den ønskede målestok.

Har man tegninger til et hus, kan man ved hjælp af en kopimaskine lave tegninger til huset i den målestok, man ønsker at bygge i.

På tegningen finder man dennes målestoksforhold. I tabellen nedenfor kan man se, hvor meget tegningen skal forstørres eller formindskes, når den kopieres.

Hvis forstørrelsen er mere end 200%, må den laves over flere omgange.

Eksempel:
Tegningen er i målestoksforholdet 1:500. Huset skal bruges til en bane i spor TT, altså 1:120.
I skemaet ses at tegningen skal forstørres til 416,7%.
Dette gøres ved først at forstørre til 104%, derefter 200% 0g igen 200%.
Mål * 104% * 200% *200% = mål * 416%

Tabel til forstørrelse/formindskelse af tegninger (hel sidebredde?).

Mål for tilbehør.

Bestemte former for tilbehør bruges igen og igen. Her er målene for nogle af de ting der ofte laves ved et hus.


Målene i skemaet skal betragtes som vejledende. Jeg skeler ikke selv til 1/10 mm, når jeg bygger.

Mål for brædder m.m.

Brædder, lægder m.m. laves af pap- og papirstrimler eller lister. Her er et skema over, hvilke listestørrelser, man kan bruge.