Kviste.

Kvistvinduer er ofte lidt mindre end husets øvrige vinduer. Dette er dog ikke altid tilfældet.
Jeg deler kvistene op i 2 typer:

Kvist, hvor vinduets underkant følger taget.

Delene til kvisten ses på tegningen til venstre. Til højre ses den samlede kvist, dog uden tag.


Til kvisten laves et kvistvindue, hvor rammen er lidt bredere end husets øvrige vinduesrammer. Over vinduet laves en trekant eller en bue op til taget over kvisten. Vinduet og trekanten/buen skæres af lige uden om rammen.
Der laves et stykke magen til stykket over vinduet, idet der forlænges med et par mm nedad og det gøres en materialebredde kortere i hver side end vinduesbredden.

Kvistens flunker (sidevægge) laves efter gavlenes hældning på den skrå side, og de er godt en tagtykkelse højere foran end vindueshøjden.
Vinduet males som de øvrige vinduer samt på yderkanten. Flunkerne males zinkgrå.

Delene samles med et stykke papir under den skrå side på kvisten. Når limen er tør, males papiret zinkgråt, og senere skæres det løs langs siderne og foroven inde i hullet og foldes, så det følger forkanten på siderne og limes fast på bagsiden af vinduets nederste del. Papiret klippes af, så det ikke dækker hullerne i vinduet. Papiret uden om kvisten klippes væk ca. 1 cm fra kvistens underkant og sider, men bør være en del længere foroven.

Der limes glas i vinduet.

Kvist, hvor vinduets underkant er trukket ind i taget.

Delene til kvisten ses på tegningen til venstre. Til højre ses den samlede kvist, dog uden tag.


Kvisten står på det "gulv", som også bærer støttevæggene til taget.

Til kvisten laves et kvistvindue, hvor rammen er lidt bredere end husets øvrige rammer. Over vinduet laves en trekant eller en bue op til taget over kvisten.
Vinduet og trekanten/buen skæres af lige uden om rammen.

Der laves et stykke magen til stykket over vinduet. Det forlænges et par mm nedad og gøres en materialebredde kortere i hver ende end vinduesbredden.
Der laves 2 rektangulære sider (flunker) til kvisten, med samme højde som kvistvinduet og en bredde, der passer med kvistens dybde.
Der laves 2 trekanter, som passer med gavlens form. Trekanterne skal have samme højde bagtil som siderne af kvisten.
Kvistens sidedele limes sammen parvis og males zinkgrå på begge sider. De limes langs kvistvinduets kant og limes fast på gulvpladen. Den ekstra trekant/bue limes mellem kvistens sider inde ved den bagerste ende af kvisten.

Store kviste eller tværgavle forsynes med en støttevæg op til kvistens tagryg og støttevægge langs samlingen mellem kvisttaget og selve taget.

Hul i taget til kvisten.

Der laves en papirmodel til kvistens tag og en model til taget uden om kvisten.

Kvisten måles forneden og langs den skrå side. På et stykke papir tegnes et rektangel med disse mål. Der klippes et hul i papiret efter rektanglet.
Papiret skubbes ned omkring kvisten, så det følger den skrå linie (og papiret på kvistens underside). Nu lægges en liste, så den hviler på kvistens kant over vinduet og på kanten ved kvistens bagerste ende. Listen skal ligge parallelt med kvistens side og nå ud til papiret med hullet. Med en blyant sættes et mærke på papiret ved listens underkant. Listen skubbes lidt til siden, og der laves endnu et mærke. Der fortsættes på denne måde hen over hele kvisten.

Papiret klippes ud et lille stykke over rækken af mærker (se indvendig samling).

Nu har du en model til hullerne i taget. Prøv den på de andre kviste.

Tag på kvisten.

Bøj et stykke papir, så det følger tagets facon (hvis der er en trekant over vinduet, foldes papiret med en tydelig fold). Klip papiret af i siderne, så bredden passer.

Læg papiret over kvisten, så det går helt ind til taget i begge sider. Tegn en linie på papiret langs kvistvinduets overkant.
Mål midt på kvisten, hvor langt der er fra papirets kant ind til taget. Afsæt dette stykke fra kvisvinduets overkant ud ad papiret.
Mål, længere ude mod kvistens side, fra papirkanten ind til taget og afsæt det samme stykke fra vinduet og ud.
Fortsæt på denne måde langs hele tagets bredde.

Klip lidt inden for de tegnede mærker. Vend taget med den lige kant ved kvistens yderside, så skulle du have en model til kvisttaget. Prøv den på de andre kviste.

Taget på kviste er ofte af andet materiale end selve taget. Der bruges tagpap eller zinkplader.
Når tagene er skåret til, sættes kvisten ind i hullet i taget og limes fast med papiret på kvistens underside.
Langs bagkanten på kvisttaget limes en ca. 1 cm bred zinkgråmalet strimmel papir (se indvendig samling). Strimlen stikkes gennem hullet i taget, og kvisttaget limes fast. Papirstrimlen limes fast på bagsiden af taget. Hvis kvisttaget er buet, kan det blive nødvendigt at klippe hakker i papirstrimlen inden den limes fast.

Til sidst limes evt. en række tagsten langs tagryggen, eller den dækkes med tagpap.