Kælder.

Inden man begynder på at lave bundpladen til et hus, skal man beslutte om man vil forsænke kældertrappen eller lyskasserne ned i underlaget.

På billedet ses et hus med trappe ned til baderriet i kælderen, lyskasser og en lem ned til kulkælderen.

Kældertrappe

Trinnene på kældertrapper er, ligesom på andre trapper, max 20 cm høje og mindst 20 cm dybe. Trappens bredde er ca 1 m og der er et nogenlunde kvadratisk plant stykke ud for kælderdøren.
Hjælp ved omsætning af målene til modelmål kan fås på siden om mål.

kældertrappe der sænkes ned i underlaget kældertrappe hvor trinnene males på et stykke papir lige under bundpladen

Kældertrappe der sænkes ned i underlaget

se stor skitse Der stæres hul i bundpladen, der hvor kældertrappen skal være.
Hullet skal være lige så langt som den kasse, der laves omkring kældertrappen. Det skal gå en papbredde ind under muren, så denne flugter med indersiden i trappekassen. Husk også at skære plads, så kælderdøren kan limes fast på murens inderside.

Hvis hele trappen skal laves, skal der skæres plads til den det sted, hvor huset skal stå på anlægget. Man kan vælge at lægge huset på en bakke, så behøver man ikke at lave hul i den bærende konstruktion under anlægget.

se stor skitse Til trappens sider skæres to paprektangler med samme højde og længde, som den færdige trappe samt 2 endestykker, der skal være 2 paptykkelser bredere end den færdige trappe, så den kan limes på kanten af sidestykkerne. Der laves en bund til trappen, som er 2 paptyggelser længere og bredere end det færdige trapperum.

Disse 5 dele samles til en kasse, hvori trappen samles.
Husk at skære ud til kælderdøren ved trappens bund.

Til at bære trinnene laves 2 trappeformede stykker, der er en paptykkelse lavere end den ønskede trappehøjde (se skitsen).
De to stykker limes fast inde i kassen, så de står på kassens bund og sidder fast på dens to lange sidermed den tøjeste ende i den ende af kassen, der er længst væk fra dørhullet.

Til hvert trin skæres 2 stykke pap med samme bredde som kassens indvendige bredde. På den anden led skal det ene passe til trinhøjden og det andet til trinnets dybde, evt lidt bredere.
De lodrette stykker, stødtrinnene, limes fast på kanten af de to trappeformede stykker på kassens inderside. Start nedefra.

Kassen med den delvis færdige trappekasse males indvendig og stødtrinnene males.

Papstykkerne til trinnenes overside males eller beklædes med murstenspapir inden de limes på plads i trappekassen.

Huset bygges oven på bundpladen, så muren går en anelse ud over hullet til kældertrappen (se skitsen af bundpladen omkring kældertrappen). Når selve huset er færigt laves kassen med kældertrappen.

Kassen med kældertrappen limes på plads, når huset er samlet. Kassens overkant skal sidde i hullet og flugte med oversiden af bundpladen.

Kælderdøren limes på bag dørhullet i kassens side og dørhullet i husmuren ovenfor.

Der laves en cementkant af pap langs trappens overkant. Denne kant males i samme farve som stødtrinnene på trappen.
Til sidst laves et gelænder omkring trappen.Kældertrappe hvor trinnene males på et stykke papir lige under bundpladen

se stor skitse Hvis man ikke vil/kan lave hul ned i underlaget, kan man vælge kun at lave hul i bundpladen.
Der limes et stykke sort eller mørkgråt papir på bundpladens underside, så det dækker hullet i pladen.
Er man god til at male, kan man male trappetrin på papiret.

Når huset samles, skæres den nederste del af kælderdøren, så den passer i dørhullet og går ned til det sorte papir på undersiden af bundpladen, hvorefter den limes på plads bag dørhullet.

Det øverste trin skære ud i pap og males gråt.
Der laves en cementkant af pap langs trappens overkant. Denne kant males i samme farve som stødtrinnene på trappen.
Til sidst laves et gelænder omkring trappen.

Indvendig kældertrappe

Den indvendige trappe kan laves som den udvendige, men da den ikke bliver så synlig, kan den ofte helt udelades.
Trappen på billedet sidder i et hus, der er under opførelse og kun består af bærende mure, etageadskillelser samt de færdigstøbte trapper.

Til trappen laves to papstrimler i samme bredde som trappen. Det ene stykke indtegnes skiftevis et trins vandrette del og det tilhørende størtrin. Pappet ridses i hver anden af de indtegnede linier. Derefter tegnes de øvrige linier om på pappets anden side og der ridses i disse linier.
Pappet foldes op og ned med de ridsede linier udad.
Det andet stykke pap skæres af i trappens længde på skrå fra etage til etage.
Det foldede stykke limes på det korte stykke idet det foldede stykke passes til, så det passer med hele trin både for oven og for neden på trappen. Antallet af trin skal være så stort at vinkelerne mellem de lodrette og vandrette dele bliver rette.
Trappen males og limes fast til væggene ved dens sider.

Gelænder

Gelændere er normalt omkring 90 cm høje.

Gelændere laves af kobbertråd, der bøjes i facon med en fladtang eller en rundtang. Tråden kan bankes flad med en hammer, husk at bruge et hårdt underlag.

Gelænder langs murede trapper kan laves som en 90 cm høj mur.
Muren laves som en fortsættelse af de murede trappesider. Den skæres ud af pap og beklædes med murstenspapir på begge siderne og på enderne.
For oven forsynes den hele vejen rundt med en cementflise af en strimmel gråmalet pap.

Kældervinduer

se stor skitse Kældervinduet til venstre er placeret så det går et stykke ned i soklen. Det laves som et almindeligt vindue, der limes på murens bagside og forsynes med en bred sålbænk. Læg mærke til de lodretstillede mursten over vinduet.

Kældervinduet til højre er placeret i soklen og går helt ned til jorden. Det har været brugt til indlevering af varer til forretningen i stueetagen. Vinduet er her udskiftet med er lem eller skodde, der åbner ind i kælderen.

Lyskasser

se stor skitse Hvis kælderen er dyb og man gerne vil have mere lys ind, end man får med almindelige kældervinduer, laver man lyskasser foran vinduerne, som går ned under fortovsniveau. For at undgå at man kan falde ned i lyskasserne, lægges der en rist over eller der lægges glassten.

På modelhuset skæres der hul gennem bundpladen, på de steder, hvor der skal være lyskasser. Kældervinduerne skæres over ved bundpladens underkant.
Når hele huset er samlet laves lyskasserne. Af tyndt pap laves en "cementkant" langs de 3 sider af udskæringen (den 4. side ligger helt inde ved muren). Den limes fast på bundpladen hvorefter den og kanten af bundpladen males cementgrå.

Til risten over lyskassen bruges et stykke rillet klar plast, der males sølvfarvet på oversidens riller.
Glassten laves af en spegepølsepaknings bund. Man kan evt. mane grå striber mellem de firkantede glassten.

Lem ned til kælderen

Lemmen til venstre går ned til kulkælderen.
Her er der skåret ud i muren og i bundpladen på samme måde som til vinduerne med lyskasse foran.
Vinduet er erstattet med et par grønmalede låger og der ligger to store låger over lyskassen, så man ikke falder ned i kælderen.

På det højre billede ses en afdækket kældertrappe.
Kælderdøren laves som beskrevet ved kældertrappen. Det er ikke nødvendigt at skære hul i bundpladen, men cementkanten rundt om trappen bør laves.
På hver side af kælderskakten limes en grøn trekant helt inde ved dørudskæringen. De to trekanter skal nå ud til trappens yderkant og gå næsten op til kælderdørens overkant.
Lige udenfor disse trekanter anbringes gelændrene, så de står midt i cementkanten omkring trappen.
Der laves et stykke pap, som kan vile på de to trekanter. For neden skal det hvile på trappens kant og for oven skæres det til, så det hviler på muren og det gøres lidt længere på det midterste stykke, så det når helt ind til døren.
Pappes ridses med lodrette brædder og der limes en smald kartonstrimmel midt på pappet, der hvor de to låger mødes.
Lågerne males grønne og limes på plads oven på de to trekantede sidestykker.