Byggetegninger m.m. fra arkiver


Eksisterende huse

Tegninger til eksisterende bygninger kan skaffes fra Byggeri & Bolig, Byggesagsafdelingen hos kommunen.
I København, Byggeri & Bolig, Byggesagsafdelingen, Njalsgade 15, 1. sal, 2300, København S

Nedrevne huse

Tegninger til nedrevne huse kan skaffes fra det lokale Stadsarkiv, som ofte vil være at finde på rådhuset.
Københavns Stadsarkivet, stueetagen på Københavns Rådhus, 1599 Kbh V. (Benyt lejligheden til at se på bygningens mange detaljer).
Kort- og tegningssamlingen, Artillerivej 126, 3.tv, 2300 Kbh S.
Frederiksberg Stadsarkiv og historie, Frederiksberg Rådhus, Frederiksberg.

Brandforsikring

På landsarkivet og på stadsarkiverne kan man finde brandforsikringer for ældre ejendomme. Disse papirer indeholder ofte en god beskrivelse af ejendommen. Er man rigtig heldig, er der en tegning og, hvilket er mere vigtigt, beskrivelse af farverne på ejendommens mure og træværk.
Brandforsikringerne kan være vanskelige at finde, hvis de er opdelt efter forsikringsselskab.

Foto af huse

Foto af huse kan måske findes på det lokale bibliotek, Rådhusbiblioteket, lokalhistorisk arkiv eller i Bymuseets billedarkiv.

Brandtaksationer for ældre huse

De gamle brandtaksationer, der kan findes på Stads- eller Landsarkivet, indeholder beskrivelser af ejendommene. De er ofte skrevet med gotisk skrift (håndskrevne) og kan være vanskelige at læse for den uøvede.

Detaljer, brug øjnene

Hvis man ønske detaljer på sine modeller, er det vigtigt at man bruger sine øjne (og evt et kamera) når man ser en bygning (1:1) i stil med den man ønsker at bygge.
Foto kan selvfølgelig også bruges, men de viser kun detaljen i 2 dimentioner.