1½ sæt tegninger, flere huse.

Efter dette sæt tegninger kan der bygges forskellige byhuse med forretning/forretninger i stueetagen.

Du får her en kort vejledning til bygning af husene med henvisninger til de steder hos Den lille husbygger, hvor du kan se mere detaljeret, hvordan du kan bygge modellerne.
Fra alle de fremhævede ord kan du klikke dig over på vejledninger om, hvordan de nævnte ting laves. Du kan også gå til stikord i bjælken for oven og derfra klikke dig ind på afsnit om de emner du vil vide mere om.

Husene er i tre etager, og kan danne en husrække langs en gade på modelbanen. Man kan vælge at sætte alle husene tæt sammen og give dem indgang fra bagsiden eller lave afstand mellem mindre grupper af huse og lave indgang i husenes gavl.
God fornøgelse.

Hus A:
Gulkalket hus med tegltag og indgang fra den ene gavl. Huset er indrettet med vinhandel og herretøjforretning.
Hus B:
Hus i røde mursten og sort eternittag. Brandmure i begge gavle og indgang fra husets bagside. Der er boghandel i huset.
Hus C:
Hvidmalet hus med eternittag og indgang fra husets bagside. Huset er indrettet med en forretning.
Hus D:
Hus i røde mursten med tegltag og indgang fra husets bagside. Huset er indrettet med to forretninger.


Hus A:

Guldkalket hus med tegltag og indgang fra den ene gavl. Huset er indrettet med vinhandel og herretøjforretning.

Huset bygges efter tegningerne med sort streg.

Først hentes tegningerne og ændres til det ønskede målestoksforhold.


Klik på skitserne, så kommer tegningerne frem.

Ydermurene laves af kraftigt pap. Der bruges en facade, en bagfacade, 2 gavle (en med vindue og dør samt en uden), en bund og to dørstykker (bemærk at disse er i 1:50 ligesom vinduer og døre, medens resten af murene og bunden er i 1:100).

Da husene skal stå langs gaden i en by, laves bundpladen med plads til fortov foran huset. Ved gavle uden vindue eller dør skæres bundpladen af helt inde ved muren, medens bundpladen bag huset evt. kan udelades på de steder, hvor der ikke er trappesten.
Vinduerne og dørene til huset er skrevet ud fra computeren. Tegningerne er i 1:50, så de skal ændres i størrelse (se målestoksforhold ovenfor).

Når husets mure er blevet forsynet med vinduer og døre, skal de samles.
Inden i huset limes indenfor indgangen fra gaden et stykke træ med samme højde som dørhullets underkant. Oven på dette stykke træ limes de to vægplader med forretningsdørene med en smald strimmel mur i mellem.

Bag butiksvinduerne laves, hvis der skæres hul i vinduet, der hvor glasset skulle have været, evt. en udstilling af butikkens varer. Husk at sætte et stykke klar plast bag vindueshullerne. Billeder til vinduesdekorationen kan findes i reklamer og skilte kan måske scannes fra telefonbogen.

Der sættes sålbænke under vinduerne og laves dørtrin.
Evt. laves senere fliser på træstykket mellem indgangsdørene til butikkerne og ud på det øverste trappetrin, så ydermurens kant ikke ses her.

Inden taget laves, laves skorstenen, hvis ene side er en del af gavlen, og tagrenderne. Øverst på skorstenen ligger en kvadratist flise med hul i midten.

Taget er med tegl. Der laves en papirmodel af taget, hvorefter tagpladerne kan udskæres og taget samles.

Der laves trappetrin foran de tre døre og fortov foran huset. Lav evt. lidt gård eller have bag huset.


Hus B:

Hus i røde mursten og sort etanittag. Brandmure i begge gavle og indgang fra husets bagside. Der er boghandel i huset.

Huset bygges efter tegningernes grå streger.


Klik på skitserne, så kommer tegningerne frem.


Ydermurene laves af kraftigt pap. Der bruges en facade, en bagfacade, 2 gavle (uden vindue og dør) og en bund (bemærk at vinduer og døre er i 1:50, medens resten af murene og bunden er i 1:100).

Da husene skal stå langs gaden i en by, laves bundpladen med plads til fortov foran huset. Ved gavlene skæres bundpladen af helt inde ved muren, medens bundpladen bag huset evt. kan udelades på de steder, hvor der ikke er trappesten.
Vinduerne og dørene til huset er skrevet ud fra computeren. Tegningerne er i 1:50, så de skal ændres i størrelse (se målestoksforhold ovenfor).

Når husets mure er blevet beklædt med murstenspapir og forsynet med vinduer og døre, limes en indergavl, der går op til tegningens punkterede linie, på gavlenes inderside og så skal murene samles.

Bag butiksvinduerne laves, hvis der skæres hul i vinduet, der hvor glasset skulle have været, evt. en udstilling af butikkens varer. Husk at sætte et stykke klar plast bag vindueshullerne. Billeder til vinduesdekorationen kan findes i reklamer og skilte kan måske scannes fra telefonbogen.

Der sættes sålbænke under vinduerne og laves dørtrin.

Inden taget laves, laves skorstenen, hvis ene side er en del af gavlen, og tagrenderne. Øverst på skorstenen ligger en kvadratist flise med hul i midten.

Taget er med eternit. Der laves en papirmodel af taget som skal ligge på indergavlene, hvorefter tagpladerne kan udskæres og taget samles. Der limes en strillel tagplade på brandmurenes overkant.

Der laves trappetrin foran de to døre og fortov foran huset. Lav evt. lidt gård eller have bag huset.


Hus C:

Hvidmalet hus med grønt etanittag. Der er indgang fra husets bagside. Der er boghandel i huset.

Huset bygges efter tegningernes grå streger og gavlene skæres af efter den punkterede linie for oven.


Klik på skitserne, så kommer tegningerne frem.

Ydermurene laves af kraftigt pap. Der bruges en facade, en bagfacade, 2 gavle (uden vindue og dør) og en bund (bemærk at vinduer og døre er i 1:50, medens resten af murene og bunden er i 1:100).

Da husene skal stå langs gaden i en by, laves bundpladen med plads til fortov foran huset. Ved gavlene skæres bundpladen af helt inde ved muren, medens bundpladen bag huset evt. kan udelades på de steder, hvor der ikke er trappesten.
Vinduerne og dørene til huset er skrevet ud fra computeren. Tegningerne er i 1:50, så de skal ændres i størrelse (se målestoksforhold ovenfor).

Når husets mure er blevet beklædt med murstenspapir og forsynet med vinduer og døre, limes en indergavl, der går op til tegningens punkterede linie, på gavlenes inderside og så skal murene samles.

Bag butiksvinduerne laves, hvis der skæres hul i vinduet, der hvor glasset skulle have været, evt. en udstilling af butikkens varer. Husk at sætte et stykke klar plast bag vindueshullerne. Billeder til vinduesdekorationen kan findes i reklamer og skilte kan måske scannes fra telefonbogen.

Der sættes sålbænke under vinduerne og laves dørtrin.

Inden taget laves, laves skorstenen, hvis ene side er en del af gavlen, og tagrenderne. Øverst på skorstenen ligger en kvadratist flise med hul i midten.

Taget er med eternit. Der laves en papirmodel af taget som skal ligge på indergavlene, hvorefter tagpladerne kan udskæres og taget samles. Der limes en strillel tagplade på brandmurenes overkant.

Der laves trappetrin foran de to døre og fortov foran huset. Lav evt. lidt gård eller have bag huset.


Hus D:

Hus i røde sten med tegltag og indgang fra husets bagside. Huset er indrettet med to forretning.

Huset bygges efter tegningerne med sort streg.

Først hentes tegningerne og ændres til det ønskede målestoksforhold.


Klik på skitserne, så kommer tegningerne frem.

Ydermurene laves af kraftigt pap. Der bruges en facade, en bagfacade, 2 gavle (uden vindue og dør), en bund og to dørstykker (bemærk at disse er i 1:50 ligesom vinduer og døre, medens resten af murene og bunden er i 1:100).

Da husene skal stå langs gaden i en by, laves bundpladen med plads til fortov foran huset. Ved gavlene bundpladen af helt inde ved muren, medens bundpladen bag huset evt. kan udelades på de steder, hvor der ikke er trappesten.
Vinduerne og dørene til huset er skrevet ud fra computeren. Tegningerne er i 1:50, så de skal ændres i størrelse (se målestoksforhold ovenfor).

Når husets mure er blevet beklædt med murstenspapir og forsynet med vinduer og døre, skal de samles.
Inden i huset limes indenfor indgangen fra gaden et stykke træ med samme højde som dørhullets underkant. Oven på dette stykke træ limes de to vægplader med forretningsdørene med en smald strimmel mur i mellem.

Bag butiksvinduerne laves, hvis der skæres hul i vinduet, der hvor glasset skulle have været, evt. en udstilling af butikkens varer. Husk at sætte et stykke klar plast bag vindueshullerne. Billeder til vinduesdekorationen kan findes i reklamer og skilte kan måske scannes fra telefonbogen.

Der sættes sålbænke under vinduerne og laves dørtrin.
Evt. laves senere fliser på træstykket mellem indgangsdørene til butikkerne og ud på det øverste trappetrin, så ydermurens kant ikke ses her.

Inden taget laves, laves skorstenen, hvis ene side er en del af gavlen, og tagrenderne. Øverst på skorstenen ligger en kvadratist flise med hul i midten.

Taget er med tegl. Der laves en papirmodel af taget, hvorefter tagpladerne kan udskæres og taget samles.

Der laves trappetrin foran de tre døre og fortov foran huset. Lav evt. lidt gård eller have bag huset.