Cykelforretning til modeljernbanen.Modellen til cykelforretningen er inspireret af fotografiet på forsiden af bogen BILLEDER fra det nu forsvundne NYKØBING & RØRVIG ved Kurt Sørensen.

Cykelforretningen ligger i et ældre hus med en etage og tegltag. Facaden er dækket af store imiterede sten (cementarbejde). For at bygningen ikke skal virke for voldsom, har jeg valgt at afkorte dens længde

Tegningen til facaden er lavet ud fra fotografiet medens gavlen og husets bagfacader er lavet ud fra egen ide inspireret af andre husets bagsider.

I husets ene ende findes forretning og værksted, i husets anden ende findes beboelse for cykelsmeden og hans familie. I denne ende afsluttes huset af en brandmur, som støder op til det næste hus i husrækken. Hvis huset skal stå alene, laves gavlen som i husets anden ende og forsynes med et par vinduer.

Husets mure.


Klik på tegningen for at få den i fuld størrelse. Tegningerne er lavet i 1:100. Hvis huset skal bygges i H0 - 1:87 forstørres de til 115% bygges i 0 - 1:45 forstørres de til 200% og derefter 111% (1:50 forstørres til 200%).

De forstørrede tegninger til murene overføres til kraftigt pap, f.eks. fra bagsiden af en A4 blok. Ved begge gavlenes sider tegnes en lodret linie (punkteret på tegningen), en paptykkelse fra murens ende. Der tegnes vandret ind over dette stykke. Når murene samles, glider facaden ind på dette stykke. Til at bære taget ved brandmuren laves en indergavl efter de punkterede linier på gavlen.


Når murene er tegnet op, skæres de ud efter en stållineal (husk at skære gavlene kortere). Stykkerne sammenlignes, så man er sikker på, at de passer sammen. Derefter skæres huller til vinduer og døre. Det er klogt at skære f.eks. alle vandrette linier i samme højde ud lige efter hinanden, da man så kan se om stållinialen følger dem alle sammen på én gang.

Bundplade.


Bundpladen skæres ud af karton efter tegningen. Der laves en inderplade af tykt pap, som er 2 paptykkelser kortere og smallere end husets yderrmål. Hvis der skal lys i huset skæres der hul i bundpladen 11/2-2 cm indenfor husmuren.
Facaden.


Facaden er dækket af imiterede sten. Stenene tegnes ind på facaden. Stenene laves ved at skære smalle strimler af tyndt pap, som derefter limes på husfacaden med et lille mellemrum lige over streger på facaden. Nederst forsynes facaden med en sokkel, af lidt tykkere pap. Stenene males i en mat cementgrå farve og soklen males tjæresort.

Hvis huset skal være lidt flottere, kan man vælge også at lave imiterede sten på gavlen ved gadehjørnet. De skal da kun nå op i samme højde som på Facaden.

Gavle og bagfacade.

Bagfacaden og gavlen forsynes med en sokkel af tyndt pap medens soklen på brandmuren laves af papir, så den ikke fylder mellem husene. Soklerne skal være en paptykkelse længere end muren. Soklerne males tjæresorte. Muren over soklen beklædes med murstenspapir. Enten færdigkøbt eller fremstillet på ens egen printer. Murstenspapiret skæres af langs murenes overkanter og ender, idet man skal huske at lave det i gavlenes fulde brede, så det kan dække enderne på facadens og bagfacadens mure.


Brandmuren beklædes også på et ca 2 cm bredt stykke langs tagkanterne. Derefter limes indergavlen, som skal bære taget på plads, på brandmurens bagside. Ved vindues- og dørhuller skæres murstenspapiret op som vist på skitsen, foldes om på bagsiden og limes fast.

Over vindues- og dørhuller limes en stribe lodretvendte mursten. Murstenspapiret foldes om på bagsiden og limes fast.

Vinduer og døre.


Klik på tegningen for at få den i fuld størrelse.

Tegningerne til vinduer og døre er lavet i 1:50. Hvis huset skal bygges i H0 - 1:87 forstørres de til 57% bygges i 0 - 1:45 forstørres de til 111% (1:50 forstørres ikke).

Der skal bruges 7 vinduer med sprodser, 2 butiksvinduer, 1 butiksdør, 1 hoveddør og 1 dobbelt bagdør.


Vinduerne tegnes på tyndt pap på rad og række med en knap 1/2 cm limkant hele vejen rundt. Hvis afstanden til nabovinduer er mindre end 1 cm kan det betale sig at tegne vinduerne i præcis afstand uden at skære dem fra hinanden bagefter. Når vinduerne er tegnet op skæres hullerne i vinduerne ud. Derefter males vinduerne mørkegrønne. Husk at male på indersiden af vinduesrammerne.Dørene tegnes op på et stykke tyndt karton, så der er godt 1/2 cm limkant hele vejen rundt (husk at tegne afmærkningen til dørhullet). Fyldingerne i døren skæres væk og dørene skæres ud. Kartonen limes på et stykke tyndt pap. Vinduet over hoved- og butiksdør samt vinduerne i butiksdøren skæres ud både i karton og pap. På den dobbelte dør limes en 1 mm bred kartonstrimmel midt på døren fra dennes overkant til underkant.. Dørene males mørkegrønne. Den smalle liste, der skal sidde over hoved- og butiksdør og listerne til dørkarmen males hvide. Listen over vinduet limes på plads og der limes dørkarm for oven og langs dørenes sider. Der limes klar plast bag vinduerne i dørene. Dørene forsynes med dørhåndtag lavet af et stykke bøjet metaltråd og der limes fast i et lille hul, ser laves i døren med f.eks. en kødnål.


Vinduerne limes på plads på bagsiden af murene. Vinduerne på mure af mursten anbringes, så de kommer til at sidde nærmest vindueshullets overkant. Der limes klar plast på bagsiden af vinduerne. Den klare plast limes fast med UHU allplast, der er beregnet til plast. Resten af materialerne samles med UHU skolelim eller lignende.


Solbænkene laves af en smal strimmel pap, der males cementgrå og limes fast i vindueshullernes underkant, kun på gavlen og bagfacaden.
Et stykke sølvpapir (aluminiumsfolie) males i en lys farve til gardiner. Når malingen er tør klippes gardinerne ud og foldes eller krylles i gardinfacon, hvorefter de limes fast på plasten langs vinduernes overkant. Husk den malede side skal vende ind mod glasset, så den kan ses gennem vinduet. Til de to butiksvinduer laves en vareudstilling. Til cykelforretningen kan bruges cykelstel lavet af pap eller metaltråd, dæk, cykeltøj og andet tilbehør. Tingene kan hænges op i en liste over vinduet eller stilles på en malet papplade under det.


Huset samles.

Langs begge sider af gavlene limes en firkantet liste til at afstive samlingen i hushjørnet. Kontroler at alle delene passer sammen, uden at vinduer med dekoration og lister eller dørenes underkant og inderpladen kommer i vejen for hinanden.

Husets facade og en af gavlene limes på bundpladen. Sørg for at murstenspapiret sidder pænt over enden af facaden. Derefter limes den anden gavl og bagfasaden på plads. Sørg igen for at murstenspapiret sidder pænt ved samlingerne.Hvis der kun skal være lys i den ene ende af huset opsættes en skillevæg i huset. Dens sidekanter skal passes til efter døre og vinduer og den skal være en paptykkelse lavere end facaderne.

Der laves smalle papstrimmer, der limes på murenes inderside en paptykkelse under facadernes overkant. Papstrimlerne fortsættes hen over gavlene. Nu laves et loft i samme størrelse som inderpladen på bundpladen. Dette loft lægges ned i huset, så det viler på paplisterne hele vejen rundt. Skulle det være svært at få den ned på plads, kan man forsigtigt trække midten af de lange mure udad med et kvinsblad. Når man er sikker på at loftet passer tages det op igen og der indtegnes en midterlinie op husets lange led på loftets overside. Derefter limes loftet på plads i huset. Det kan være nødvendigt at lægge noget "tungt" på loftet medens limen tørrer.Der laves en midtervæg, der er lige så lang som loftet og hvis højde passer fra linien midt på loftet op til gavlenes spids. Denne plade limes på plads, så den senere kan bære skorstenen og tagryggen. Gavlene skal måske holdes på plads ind til midtervæggen medens limen tørrer.

Skorstenen.

En skorsten er ca 70 x 70 cm udvendig, til H0 og 0 bliver det 8 mm og 14 mm. Skorstenen laves ca 1½ - 2 gange så høj som den er bred.

Inderst i skorstenens øverste del er der en kvadratisk træliste, som er 2 paptykkelser mindre end skorstenens ydermål. Der laves to papsider i listens brede og 2, der har samme bredde som den færdige skorsten. Alle stykkerne skal være dobbelt så lange som skorstenens synlige højde. Da skorstenen skal "ride" på midtervægen under taget, laves der i de to brede stykker en rille, godt en paptykkelse bred og halv så lang som pappet. De to smalle papstykker limes på listen, fra den ene ende af denne. De to brede stykker limes på de to andre sider, så slidserne kommer i enden uden liste. Se efter om skorstenen passer ned over midtervæggen. Skorstenen beklædes med murstenspapir og males sort for oven. Murstenspapiret skæres væk fra rillerne og skorstenen limes på plads på midtervæggen, nogenlunde over skillevæggen mellem forretningen og privaten. Oven på skorstenen laves en cementflise af pap. Den skal være et par milimeter større end skorstenen på begge leder og have et kvadratisk hul ca halv i midten. Pappet males cementgråt og flisen limes fast oven på skorstenen.

Tagrender.


En tagrende er ca 15 cm på tværs. Tagrenderne laves af kraftigt aluminiumsfolie. Du skal bruge et stykke træ med en smal rille til hjælp, jeg bruger en rest fra en dørkarm samt en strikkepind nr 2 / 3 (H0 / 0).
Folien lægges, så kanten når lige hen over rillen i træet. Med strikkepinden presses folien ned i rillen, så den bøjes rundt om strikkepinden i en bue. Folien foldes ned langs brættet, så der kommer et fladt stykke langs den runde del. Folien klippes af ca 1 cm fra denne fold. Tagrenden males zinkgrå på begge sider.

Tagplade.


Taget er et teglstenstag, som laves af smalrillet bølgepap med 2 / 3 mm (H0 / 0) mellem rillerne. Et stykke bølgepap, der er rigeligt til hele taget, males rød- eller brunorange. Dette kan f.eks. gøres med temperafarve (den farvelade børnene ofte bruger i børnehaven), gerne blandet af flere røde, brune og orange nuancer. Husk at bruge meget farve og lidt vand. Når det er tørt og malingen dækker, skæres teglstens-rækkerne, med et mellemrum på ca. 3 / 5 mm (H0 / 0), på tværs af bølgerne med en skarp kniv. Det er vigtigt, at der kun skæres gennem den bølgede del af papiret.
Bølgerne trykkes flade under ridserne, så underkanten af teglene kommer tydeligere frem. Sprøjt derefter hele fladen med klar mat lak.


Nu skal tagpladerne skæres til. Begynd evt. med at lave en papirmodel til taget. Tagets længde måles på huset. Tagpladerne skal støde op til brandmuren over indergavlen og gå lige ud over den anden gavl. Mål både ved facadens overkant, bagfacadens overkant og ved tagryggen. Disse tre mål bør være lige store, ellers kan det blive nødvendigt at skære tagpladerne lidt på skrå. Tagpladernes højde måles med en linial, der lægges fra tagryggen ned til facadens overkant. Taghøjden måles ved begge tagets ender og for begge tagdele. Tagpladerne skal være nogle mm større (ca 1 sten) end dette mål.
Underkanten af taget skal følge en række sten. Dette gøres lettest ved at skære ved tagets underkant fra pappets bølgede side. Tagets mål afsættes på bagsiden af pappet ud fra tagets underkant, idet man sørger for at de lodrette linier, så vidt det er muligt, følger bølgerne i pappet, der hvor bølgerne er lavest.Ved tagryggen skæres kanten skrå (ca. 45 grader) ved at bruge en trekantliste som linial og lade knivens blad ligge langs den skrå listeside, medens der skæres fra pappets bagside (den glatte side). Tagets ender skæres af langs bølgerne på forsiden. Når tagfladerne er skåret ud lægges de på taget med overkanten paralelt med midterpladen. Skorstenen mærkes af på tagpladen. Med en liniat lagt fra tagryg til murkant måles, hvor langt der skal skæres ind i tagpladen for at give plads til skorstenen. Målene tegnes ind på tagpladens bagside og der skæres plads til skorstenen idet den vandrette kant skæres på skrå, som det blev gjort ved tagryggen.

Når tagpladerne passer på taget, limes tagrenderne fast på tagets underside. Derefter limes tagpladerne med tagrenderne på plads på huset.

Det skæres en enkelt række tagsten, til at lægge på tagryggen samt rækker til at lægge på kanten af brandmuren. En enkelt tagsten anbringes på tværs øverst på brandmuren.

Pyntelister.

Af en smal flad træliste laves et stykke, der passer på facaden lige under tagpladen samt en der passer på bagfacaden. Listerne males i en lidt mørkere grå tone end cementgrå og limes på plads på facade og bagfacade.

Trapper.


Trappetrin er knap 20 cm høje. Dette svarer til 21/2 / 4 mm (H0 / 0).
Trapperne, se målene på tegningen, kan enten laves i to lag pap i passende tykkelse, der limes sammen eller skæres ud i balsatræ med en skarp kniv. Trapperne males cementgrå eller i farve som granit. Derefter kan dørtrinnene, der laves af flad liste, sættes på plads i døråbningerne.

Nedløbsrør.


Nedløbsrørene laves af stiv ledning med en udvendig diameter på 2 / 3 mm (H0 / 0). Ledningen bøjes i den rigtige form og males i samme farve som tagrenderne.

Der bores hul for oven og for neden i facaden og bagfacaden, der hvor nedløbsrørene skal sidde. Nedløbsrørene holdes på plads med en lille splidt lavet af tynd metaltråd, der bøjes ud til siderne på murens inderside.


Tilbehør:


Cykler og cykelstativ. Defekte cykler der står bag huset. Hæk eller hegn omkring den private forhave. Hæk, buske, træer m.m. til have og gårdsplads bag huset.
Det på fotografierne viste hus, vil blive anbragt på DMJKs udstillingsanlæg sammen med et gammelt vaskehus, der er under indrettening til cykelværksted.


Materialer:

Pap:

maskinpap eller pap fra bagsiden af en blok/2 blokke, tykt pap, tyndt pap, karton, bølgepap,

Maling:

mat cementgrå, tjæresort, mørkegrån, hvid

Lister:

H0

0

1/2x1/2 mm

1x1 mm

dørkarm

1X2 mm

2x2 mm

dørtrin og pynteliste

1x1/2 mm

1x2-3 mm

hjørnelister

2x2 mm

3x3 mm

skorsten

7x7 mm

10x10 mm


Andet:

murstenspapir, aluminiumsfolie - kraftig, aluminiumsfolie - tynd (sølvpapir), klar plastplade, stiv ledning
lim til træ og pap(skolelim), lim til plast m.m. UHU allplast.