Moderniseret vaskehus.

Det lille vaskehuset med gammeldags das bruges ikke mere til sit oprindelige formål. Det er blevet indrettet til anneks og cykelskur.
Vinduerne er blevet skiftet til moderne vinduer. Døren nærmest gavlen er blevet erstattet af et vindue, de 2 andre døre er blevet skiftet ud med nye. Døren til det ene das er blevet blændet, og den anden dør er blevet erstattet af en ny dør. Skorstenen er bevaret, og bruges til en brændeovn. Der er stadig kun vinduer og døre i den ene mur.

Man kan evt vælge at lade arbejdet være delvis færdigt, idet man kan se murstenene uden om de nye vinduer og døre (se nedenfor).

Se billedserie fra bygning af vaskehus under renovering)

Tegning til vaskehus.

Du får tegningen til vaskehuset i 1:100 ved at klikke på billedet.
Denne tegning gemmes på din egen maskine ved at venstreklikke på den og derefter på Save Image As.
Tegningen hentes ind i et tegneprogram og printes ud på papir.
Tegningen bliver 15 cm bred, hvis den udskrives i 1:100. Se målestok, hvis du ønsker et andet målestoksforhold. Tegningens størrelse kan også ændres ved udskriften. Se på siden målestok, hvor stor 1 cm skal være ved udskrift.

Døre og vinduer.

De gamle mål: Vindue 95 x 70 cm, dør 190 x 85 cm eller 190 x 75 cm.

Billeder af døre og vinduer er hentet på Kipa´s hjemmeside.


Passende standardmål hos Kipa: Vindue 106 x 78 cm, dør 194 x 81 cm eller 194 x 69 cm.
De nye dør- og vinduesformater laves i et tegneprogram (med resize), og dørene "males" med "malebøtten".


Højde x bredde bliver i 1:100: Vindue 10,6 x 7,8 mm, dør 19,4 x 8,1 mm eller 6,9 mm.
De nye døre og vinduer er tegnet ind på tegningen af vaskehuset (se ovenfor) med rødt.

Lav det ønskede antal døre og vinduer og farv dem i tegneprogrammet. Vinduesglassene bør være sorte.
Vinduer og døre printes på hvidt karton. Der skal være ca. 1 cm mellem dem ved udprintningen.

Man kan også vælge at printe med sort og derefter farve vinduesrammerne med "tusser".

Husk at give udskrifterne klar lak, så farven ikke løber ud ved limning.

Bund.

Bundpladen laves, så den er skjult inde i huset.
Tykkelsen af det pap, murene skal laves af, måles. På grundplanen tegnes tykkelsen af pappet ind langs alle ydermurene. Gulvet mellem murene tegnes på tykt pap (ca. 5 mm). Pappet skæres ud og limes på tegningen af grundplanen.

Mure.

For- og bagmur tegnes op på maskinpap efter tegningen. Husk at skorstenens ene side sidder i forlængelse af muren. Døre og vinduer tegnes ind med mål, der svarer til målene på de netop lavede døre og vinduer (røde linier på tegningen).

Endevæggene laves en paptykkelse kortere end på tegningen i begge sider.

Murene skæres ud, og der skæres huller til vinduer og døre.
Husk at den ene endemur skal gå ind over bundpladen og helt frem til den forreste mur, så der skal skæres af den forneden på et stykke.
Husets mure beklædes med japanpapir (eller andet papir der giver muren en grov struktur som puds), som skal gå lidt ud over begge sider af gavlene, så det kan dække enderne af de lange mure. Murene males med mat maling (kalkes), f.eks. hvidt eller okkergult. Husk også at male kanterne inde i vindues- og dørhullerne.

Soklen laves af en strimmel papir, der males cementgrå eller sort, og limes forneden på murene hele vejen rundt.

Døre og vinduer skæres ud med en smal limkant langs kanterne. Vinduer og døre limes fast bag hullerne i muren.

Samling af huset.

Se efter om muren med vinduerne kan komme til at sidde pænt på bundpladen. Det kan blive nødvendigt at skære lidt af bunden væk bag ved dørene.
Der udskæres en 3 x 3 mm liste til hvert hjørne. Listerne skal gå fra bunden og næsten op til murenes overkant.
Den ene lange mur og endemuren limes på bunden, så murpapiret på endemuren dækker enden af den lange mur. En liste limes fast i hjørnet til at afstive dette. Den anden lange mur og endemur limes på plads og afstives med lister. Derefter limes cykelskurets bagside og ende på plads.

Skorsten.

Skorstenen laves af en stump liste. Skorstenen laves så høj, at den kan limes fast på indersiden af muren. Den forsynes med en smal strimmel pap ved skorstenens overkant. Øverst på skorstenen laves en flise med et firkantet hul, også af pap. Enden af listen males sort, inden den gråmalede flise limes oven på skorstenen. På den nederste del af skorstenen limes et lag pap på skorstenens tre sider. Dette pap skal nå lidt op over taget, se tegningen. Skorstenen limes fast på murens inderside, så den passer med den del af skorstenen, der er en del af muren.
Skorstenen males (kalkes) ligesom murene eller beklædes med murstenspapir.

Taget.

Taget er et halvtag. For at være sikker på at taget får den rigtige størrelse, måles der på modellen, hvor stort det skal være. Der laves en tagplade, der går et lille stykke ud over murkanten hele vejen rundt.

Der skæres et hak ind i taget til skorstenen.

Taget er beklædt med tagpap. Dette laves af strimler af papir, der limes på tagpladen. Strimlen ved tagets underkant limes på først og foldes rundt om tagkanten og limes fast. Strimlens ender skal gå ud over enderne på taget og strimlerne skæres til, så de går uden om skorstenen.
De øvrige strimler limes på, så de dækker lidt af den forrige strimmel. Den sidste, øverste strimmel bøjes om på undersiden og limes fast.
Fra undersiden skæres papirstrimlerne forsigtigt væk, der hvor skorstenen skal sidde.
Strimlernes ender skæres af et stykke fra tagkanten, bøjes ind under taget og limes fast.
Der laves en papirstrimmel i halv bredde, som foldes på midten og limes fast på taget langs skorstenens tre sider.

Taget males mat sort eller gråt. Når det er tørt, limes det på murenes overkant.

Til sidst limes evt. små lister ud for dørene som dørtrin, og papiret på bundens underside kan fjernes eller skæres pænt til.

Det ombyggede vaskehus har ingen tagrende.

Bag cykelskuret laves en brændestabel. Husk at brændet nok bliver hentet fra enden af huset.

Skur under ombygning (variation).

Når murene er skåret ud, beklædes skurets forside med murstenspapir. Murstenspapiret skæres op i vindues- og dørhullerne, bøjes ind i hullerne og limes fast på bagsiden. Uden på murstenspapiret limes et stykke groft papir eller japanpapir, som er revet eller skåret til, så murkanterne omkring vinduer og døre ikke bliver dækket. Kun yderpapiret på murene males (kalkes), så stenene bliver synlige omkring de nyisatte vinduer og døre.
De øvrige mure beklædes med groft papir eller japanpapir og males (kalkes).

Klik for at se billedserie af vaskehusets bygning