Typehus.

I bogen "mit hus" (se Ide & inspiration) findes på de bagerste sider beskrivelser og tegninger til danske typehuse fra halvfjerdserne. Jeg har valgt at lave en beskrivelse af, hvordan huset på side 417 kan bygges i model.

Bogen indeholder tegninger af huset set fra alle fire sider samt en grundplan. Der findes også en god beskrivelse af husets tekniske data. På de følgende sider findes materiale om lignende huse, som også vil kunne bygges efter denne vejledning.

Huset er et muret hus i et plan med fuld kælder, taget er et sadeltag med tagsten eller eternit, og der er termoruder, hvilket betyder, at der ikke er nogen sprosser i vinduerne.
Nederst på siden findes en målestok. Denne gælder dog kun for grundplanen over huset.

Tegning til modelhuset.

I stedet for en målsat skitse af huset, forstørres tegningerne i bogen med en kopimaskine eller scannes og tegnes i større størrelse ved hjælp af en PC.

Grundplanen til huset er i målestok 1:200. Ved hjælp af en kopimaskine forstørres tegningerne. Til H0 hus forstørres til 230% (se målestok) eller først 115% og derefter 200%. Til spor 0 forstørres med 444% (se målestok) eller først 111%, derefter 200% og igen 200% (eller 400%, hvis man bygger i 1:50).
På tegningen af huset set fra siden, måles længden af huset (52,5 mm). Husets længde på grundplanen måles også (67mm). Med kopimaskinen forstørres tegningerne af huset først 128% (67:52,5*100%), derefter som grundplanen.
Kontroller højden på døren, som beskrevet under målestok.
Kantroller at murenes længde på sidetegninger og grundplan passer sammen.

Vinduer og døre.

Bemærk at døre og vinduer har overkanten i samme højde.

Mål højde og bredde på vinduerne. I et typehus er vinduerne lige store, så du skal kun bruge 3 størrelser vinduer: stuevinduer (11 stk. heraf 4 på stribe), kældervindue (7 stk.) og langt kældervindue (1 stk.) samt et stykke med glasmosaik. Der skal kun være en ramme rundt om vinduerne. Se under vinduer, hvordan disse kan laves.
Hvis du vil have huset til at se ældre ud, kan du forsyne vinduerne med sprosser. En bred lodret midtersprosse og evt. en vandret.

Mål højde og bredde på terrassedøren (sprosse ved vinduernes underkant). Denne og en "halv" kælderdør laves efter beskrivelsen om døre. Til kælderdøren bruges den øverste del af en dør. Højden af det stykke der bruges, skal være fra kældervinduets overkant ned til underpladen (evt. til underpladens underkant, hvis der skæres ned i denne for at vise kældertrappen).
Mål højde og bredde på dørpartiet ved hoveddøren. Døren laves efter samme beskrivelse som de andre døre, men der laves et vindue langs dørens ene side, kun delt af en lodret sprosse i højde med vinduernes underkant.
Mål højde og bredde på stykket med glasmosaik. Glasmosaikken laves af et stykke klar plast, der er ca 10 mm større end målene på det færdige område. Plasten farves med tusser. (Vil man have det ekstra flot, kan man bruge krympeplast, hvorpå man tegner med tusserne og derefter varmer i en bageovn, så det krymper.)

Ydermure.

Ydermurene er ifølge de tekniske data af gasbeton eller mursten. Jeg har valgt at lave dem med mursten.

Ydermurene tegnespap, huller til vinduer (ikke glasmosaik) skal evt. tegnes 1-2 mm længere ned, end vinduet fylder, så der bliver plads til sålbænk. Dørene tegnes ind med plads til dørkarm og dørtrin. På endestykkerne til huset fjernes en strimmel på pappets tykkelse i begge sider. Derefter skæres de fire mure ud, og der skæres huller til vinduer og døre.
Soklen, der er ret lav, laves af pap, males cementgrå og limes fast langs murenes underkant.
Murene beklædes nu med murstenspapir med gule sten. Når limen er tør, skæres papiret væk langs murenes yderkanter (husk det skal være en paptykkelse længere end gavlene) og ved vindues- og dørhullernes over- og underkant. Derefter skæres det op midt i hullerne, foldes om på bagsiden og limes fast.
Over vinduer og døre limes en strimmel med mursten, der vender lodret. Over og under glasmosaikken limes en strimmel mursten. Strimlerne foldes om på bagsiden og limes fast.

Vinduer og døre monteres.

Vinduerne limes fast bag vindueshullerne, så de sidder lige langt fra vindueshullets sider og overkant. Der skal være lidt mere plads under vinduet af hensyn til sålbænkene.

På bagsiden af vinduerne limes et stykke klar plast i samme størrelse som vinduespappets ydermål.
Når limen er tør limes sålbænkene under vinduerne.
På indersiden af vinduet limes gardiner og evt blomster fast.

Dørkarmene limes fast bag dørhullerne, så de bliver lige brede ved siderne og foroven. Dørtrinnet limes på plads mellem dørkarmene.
Hvis der er glas i døren limes klar plast på dørens inderside.

Glasmosaikken limes fast bag hullet i muren.

Pas på de færdige mure, de må ikke trykkes, så dørtrin, sålbænke, blomster eller gardiner ødelægges.

Bundplade.

Da huset ligger midt i en have laves bundpladen af tyndt pap med en smal kant rundt om huset og tykt pap til at lime murene op imod. Da der skal lys i huset, skæres der et hul i opholdsstuens gulv gennem bundpladen.

Samling af huset.

Muren samles nu på bundpladen. Murene limes fast langs det tykke pap på bundpladen og alle hjørner mellem murene afstives med 3 x 3 mm lister indvendig i huset.

Skillevægge og inventar.

Der skal kun være lys i opholdsstuen og lidt lys, der trænger ud i entreen.
Der laves en skillevæg af 3 dele. En del til væggen mellem stuen og kammeret, en til væggen mellem stuen og køkkenet samt en til væggen mellem stuen og køkken/entre. I den sidste del skæres hul i døråbningen som på ydermurene, så lyset kan trænge ud i entreen og ses gennem glasmosaikken. Væggene skal nå op i loftshøjde, så der ikke trænger lys over dem, når loftet er sat på plads. Skillevæggene males i en lys, neutral farve og limes fast på bundpladen, fast til ydermuren og til hinanden. Til sidst dækkes alle samlingerne mellem væggene med en strimmel papir, så der ikke kommer lys gennem dem.
Hvis man vil have møbler i huset, bør de sættes ind nu. Man ser mest ind gennem vinduet til stuen, bl.a. fordi den er oplyst. Et bord med stole ud for vinduet vil kunne ses, men er ikke nødvendigt. Møbler i de mørke rum er ikke nødvendige, da de ikke ses udefra.

Taget.

Først laves afstivningen til taget. Derefter kan skorstenen sættes på plads.
Både teglstenstag og eternittag laves af bølgepap uden indertag. Det malede og trykkede bølgepap skæres ud, så det passer fra tagryggen og et par mm ud over murene. Skær skråt ved tagryggen, så de to taghalvdele passer sammen. Ved at lægge tagpladen op mod skorstenen kan man komme til at afmærke, hvor der skal skæres ud til den. Skær skråt ved hullets underkant.
Inden tagpladerne limes på plads, limes tagrenderne langs underkanten af taget på undersiden af pladerne. Når tagpladerne er limet på plads, anbringes en enkelt række sten som tagryg.

Nedløbsrør m.m.

Ledningerne til nedløbsrørene bøjes i form efter tagrende og mur, hvorpå de males. Der laves små huller i muren og når malingen er tør sættes nedløbsrørene på plads med stykker tynd kobbertråd (evt. malet gråt).
Trappen og terrassen skæres ud i balsatræ, males cementgrå og limes fast på bundpladen og på husmuren.

Lys.

Til sidst skal der lys i huset.
To ledninger loddes fast på pæren. Pæren sættes ind i huset gennem hullet i bundpladen. Den anbringes op ad skillevæggen mellem stuen og køkken/entre og holdes på plads af ledningerne, der sættes fast med tape. Pæren bør ikke kunne ses gennem vinduerne, det er kun lyset fra den, der skal ses.

Huset sættes på plads.

Når huset er færdigt, anbringes det på sin plads på anlægget. Hvis pladen, huset skal stå på, skal kunne vippes, skrues det fast til pladen.
Haven uden om huset tegnes op. Der limes fliser på havegangen, græs, buske og træer rundt om huset samt stenkant, hæk eller stakit langs grundens yderside. Det er bedst at lime det laveste på først.