Glas:

Glas til vinduer

Næsten alle vinduer skal forsynes med vinduesglas.

Det billigste er at bruge den plastembalage, som så mange af vores varer idag er forsynet med. Til almindelige vinduer vælges de glatte stykker.
Også plastlommer eller overhed-plast er velegnet til vinduer.
Hvis man skal bruge store vinduesglas, kan klar plast købes i hobbyforretningen.

For alle disse plasttyper gælder, at det er vigtigt at bruge den rigtige lim, ellers risikerer man at vinduesglassene senere falder af.

Glassten

Klare firkantede sten, som sættes ind i muren. I en ellers bar mur kan glassten med lys bag ved give en god virkning, som det ses her på gavlen til modellen af Nærum station.

Igen er det plastembalagen der skal bruges. Pakninger med afskåret pålæg ligger ofte i klar plast, der er ternet i bunden. Disse tern er gode at bruge som glassten.

Ved udskæring af muren, skæres der hul/huller i muren, der passer i størelse til det foldede plaststykke.

Murstenspapiret foldes ind i hullet som til de øvrige vinduer.
Plaststykket med de foldede kanter presses ind i hullet fra murens yderside, så det holder murstenspapiret på plads.
Plasten limes fast fra murens bagside (som ses på nederste billede).


Glasfacade

Ved et hus med glasfacade, skal man lave indretning i de af husets rum, der vender ud til glasfacaden. Dette kan gøres ved at møblere alle rummene eller hvis det er en bygning, der står i baggrunden, kan man vælge at lave indretningen som kolisse eller silhu'et.

Det kan laves som modellen af trappetårnet til højre. Modellens bygning beskreves herunder.

I et trappetårn eller en bygning, der står langt fra tilskurere, kan man vælge at lave indretningen som silhu'et, evt. i flere lag.

Da detaljerne i trappen ikke blive særlig tydelige for beskueren blev trappen reduseret til en siluet af tynd karton på glasvæggene.

Facade)
Vinduesrammerne på facaden skæres ud i stift ugennemsigtigt papir, så den bærende konstruktion samt yderrammen står tilbage.
Pas på ikke at lave rammerne for smalde, der skal være materiale til at lime på, når muren er skåret ud.
Papiret skal have vinduesrammernes farve.

Mellemvæg (kan udelades)
I mørkere papir udskæres bordre og stole set direkte fra enden eller fra siden.

Bagside)
I mørkt papir udskæres væggen med glasruderne bagerst i lokalet.

I det viste tilfælde er for- og bagside ens og lagene til glasvæggne skåret ud samtidig.
Trappetrinnene skæres ligeledes ud i to lag, et lyst og et mørgt.
I trappetårnet skal bagerste trappe forskydes en halv etage op i forhold til foreste trappe, derfor er trapperne lavet en etage længere end trappetårnet er højt.
Nu samles delene i 2 sæt og sættes op som "ark" klar til laminering.
Det lyse lag med trappen limes på bagsiden af facaden og det mørke trappelag limes på indersiden af bagsiden. Bemærk at trapperne ligger nederst (murenes yderside opad) på billederne og derfor vender til samme side.
De to lag skal samles omhyggeligt og limes sammen i det materiale ved yderkanterne, der senere skal skæres væk.
Lægges de to sæt oven på hinanden (trappe mod trappe) kan man se om de passer sammen.

Læg mærke til, hvordan de lyse og de mørke trappestykker zig-zagger op gennem facaden.
Ved brug af rester m.m. samles murene nu ark, der passer i lamineringsmaskinen.

Arket skal være i A4 (294mm x 210mm) eller A3 (420mm x 294mm) format.

Arkene lamineres til plader, der derefter kan skæres ud efter murens ydermål.
Murene skæres ud og samles med endevægge og bund med lister i hjørnerne.

Nu spiller de to lags silhu'etter sammen, som her i tralletårnet, hvor trappen zik-zakker ned mellem de forskudte etager i husets to fløje.

Vil man undgå at fasaden bliver blank over det hele, kan man skære konstruktionen ud med to yderlag, som til sidst kan limes uden på den laminerede ydermur.

På tilsvarende måde kan man, men et ekstra lag på indersiden, forhindres lys i at trænge gennem murene.


Hvis bygningen skal kunne ses fra begge sider og har glasvægge i både facade og bagvæg, laves facaden og bagsiden i 2 lag papir, et lyst (eller facadefarve) yderst og et mørkt inderst. Det gøres nemmest ved at lægge de to lag oven på hinanden og skære dem samtidig, husk at tape dem fast på underlaget inden der skæres.
De to udskårne lag lægges nøjagtigt oven på hinanden og limes i kanterne inden laminering.