Konvertering af gamle danske og udenlandske mål til metersystemet.

Gamle danske mål
4000 fagne = 1 mil = 7532,5 meter
3 alen = 1 fagn = 1,88 meter
2 fod = 1 alen (1º) = 62,8 cm= 628 mm
12 tommer = 1 fod (1') = 13,4 cm= 314 mm
12 linie = 1 tomme (1") = 2,6 cm =26,2mm
1 linie = 2,2 mm
Omregning af gamle danske mål
Indtast
Gamle danske mål
Moderne mål
Indtast
målestoksforhold
  / mil
  / favn
  / alen
  / fod
  / tomme
  / linie
=   meter
=   meter
=   meter
=   meter
=   meter
=   meter
ialt  meter
Målestok 1 :
modelmål
ialt
millimeter

Nye danske mål
Indtast
Moderne mål

Mål i meter
Indtast
målestoksforhold
km
hm
dam
m
dm
cm
mm
=   meter
=   meter
=   meter
=   meter
=   meter
=   meter
=   meter
ialt  meter
Målestok 1 :
modelmål
ialt
millimeter