Byggeplads på modelbanen.

isolation hegn tagplader tagryg baljer spande mursten på paller cementsække kat vagthund

Murstensstabel.

Mål på mursten og murstensstabel:

Længde
23 cm

Bredde
11 cm

Tykkelse
6 cm

Stabel længde
2 sten = 46 cm

Stabel højde
7 sten = 77 cm

Stabel bredde
8 sten = 48 cm

Målestoksforhold 1 :  

mm

mm

mm


4 stabler mursten     
på paller     Murstensstablen printes i den rigtige størrelse (se siden om mål) på murstensfarve karton (se også murstenspapir).
Har du en farveprinter kan du bruge den farvelagte tegning, som printes på hvidt karton.

Udskriften sprayes med klar mat lak, så farven ikke flyder ud, når murstensstablerne limes.

Murstensstabelen skæres ud og foldes omhyggeligt langs de røde linier. Bemærk at de steder, hvor stenene ligger med enden udad, er stabelen bredere end de steder, hvor stenene vender fladen udad.
Man kan vælge at se bort fra dette (anbefales ved små modeller) eller lave rækkerne lidt længere (det vender vi tilbage til), så skal hjørnerne passe ind i hinanden.

Lav 5 papstrimler med længde som stabelens højde/længde. Strimlerne foldes på langs og limes inden i murstensstabelen, så dens kanter kommer til at sidde sammen (man kan i de små størrelser vælge at lave limkanter på stabelen, når den skæres ud).

Stykkerne med de to rækker mursten skæres ud, så der bliver 14 stykker med 2 mursten i forlængelse af hinanden.
Disse stykker limes på siderne af murstensstabelen, oven på de sten, der har fladerne udad, således at de sidder mellem de to andre siders kanter, der hvor bredden er stor.

Lav flere stabler af mursten og læg den tæt op af hinanden til en større stabel.

Murstensstablerne kan evt. anbringes på træ-paller.

Paller til mursten

Mål for træpaller til mutsten:

Bredde
48 cm

Længde
48 cm

Højde
10 cm

Målestoksforhold 1 :  

mm

mm

mm

Træpallen, som passer til en stabel mursten, laves af lister svarende til brædder på 7x2 og 5x3 cm lægder (se siden om mål)
Lav en kopi af tegningen i det rigtige målestoksforhold.
Det er lettest at lave pallen med bunden i vejret.
De 3 listerstykker skæres af i den rigtige længde og lægges oven på tegningen. De to brede tværbrædder skæres af og limes på de 3 brædder ( se tegning).

Oven på de fleste af pallerne limes en stabel mursten.

Tagplader i stabel

(se også plader til tagryggen)

Mål for eternittagplader:

Bredde
90 cm

Længde
100 cm

Målestoksforhold 1 :  

mm

mm

Tagpladerne laves af bølgepap, der har frie bølger på den ene side.

En serie plader tegnes på bølgepappet.
Hver plade skal have sine lange sider langs bølgerne og pladens kanter skal være midt mellem bølgernes øverste og nederste linie. Det bølgede lag pap skæres helt igennem.
Når pladerne skæres over i længder, skal der også skæres helt gennem det bølgede lag pap.

Den bøjgede side af pappet males i den farve man ønsker til tagpladerne. Der males med temperafarve og der må gerne bruges rigeligt med vand, hvorved limen mellem de to lag pap opløses.

Nogen tid efter pappet er gjort vådt (med maling) kan de to lag skilles ad og de bølgede tagplader lægges til tørre, evt. efter endnu en gang maling.
Tagpladerne males på den anden side og på kanterne.

Når tagpladerne er tørre, sprayes de grundigt med klar mat lak. Efter tørring spraes de også på den anden side.

Tagpladerne stables, med en lille smugle lim på midten af pladerne, i bunker med 10 eller 12 plader i hver stavl.
Der lægges et par tynde strimmeler af en selvklæbende etikette om stabelen til at "binde tagpladerne sammen".

Eternitplader til tagryggen.

(se også plader til taget)

Mål for plader til tagryggen.:

Længde
90 cm

Højde
20 cm

Målestoksforhold 1 :  

mm

mm
Tagrygpladerne, der er bukkede på langs, laves af bælgepap. Da tagpladerne ofte bliver lidt bredere, når de tørrer, bør tagrygpladerne laves i samme længde som de færdige tagpladers bredde.

Tagrygpladernes længde afsættes langs en af pappets bølgetoppe. Pladernes højde afsættes på begge sider af bølgetoppen.
Tagrygpladerne skæres, males og tages af det underliggende pap, som beskrevet ved tagpladerne.

De fugtige tagrygplader lægges med midterbølgen øverst på en trekantliste. Pladens sider glattes ud og holdes ned mod listen medens pladen tørrer.

Tagrygpladerne sprayes og males på bagsiden som tagpladerne.

Tagrygpladerne stables (evt med en stump trekantliste under den nederste plade).

Cementsække.

Mål for cementsæk

Bredde
ca 35 cm

Længde
ca 60 cm

Tykkelse
ca 10 cm

Målestoksforhold 1 :  

mm

mm

mm

Cementlsække og andre sække laves af Cermit eller Fimo (se Den lille havemand), der ligner modelervoks. Man kan vælge at bruge Cermit/Fimoler, der har den rigtige gråbrune farvet, man kan male sækkene med hobbymaling til sidst eller man kan beklæde den med gammeldags gråbrunt klisterpapir.
Cement leveres i kraftige gråbrune papirsække. Da de ofte opbevares liggende, bør de laves flade og klemmes helt tynde i begge ender, der hvor sækkene er syet sammen.

Når man har formet sækkene, hærdes de i en almindelig bageovn. Nu kan de evt. slibes m.m. Sækkene males i en gråbrun farve.

Man kan i stedet for maling lime et stykke gammeldags brunt klisterbånd af papir uden på sækken. Klisterpapiret må gerne gennemvædes, så kommer det nemmere til at følge indholdet. Efter tørring klippes klisterpapiret forsigtigt af ved sækkens ender.

Sækkene forsynes med varemærke, der sikkert kan hentes på internettet.

Nogle sække stables medens de endnu er bløde og kan tage form efter sækkene udenom. Bunken af sække males efter hærdning, forsynes med firmamærke, lægges på en Euro-palle og dækkes delvis med en presenning.

Isolation.

Mål på indpakket isolation

Længde
100 cm

Bredde
60 cm

Tykkelse
50 cm

Målestoksforhold 1 :  

mm

mm

mm

Isolations plader er pakket helt ind. Da de er noget sammenpræssede, er pakkerne ikke helt kasseformede, men lidt runne i det.

Tegningen til isolationspakken (her 1:20) printes ud på tyndt plankt hvidt papir. Udskriften sprayes med blank klar lak, der gerne må få papiret til at se plasticagtigt ud. Lakken skal beskytte blækket, så det ikke løber ud, når papiret limes.
Der laves en skumgummi- eller flamingoblok, med de mål som de blå linier på tegningen angiver.

Papiret lægges uden om blokken og det overlappende stykke limes forsigtigt.

Pakkens ender lukkes sammen omkring skumgummi limes forsigtigt, så der ikke kommer lim på papirets yderside.

En serie pakker med isolation stables på en palle og dækkes med plastfilm fra køkkenet. Den overskydene film klippes bort og der kommes evt lidt lim på filmen under pallen.

Hegn omkring byggepladsen.

Uden om byggepladsen er der et hegn. Dette hegn er lavet, så det er let at flytte fra sted til sted.

Hegnet består af en serie rammer af metalrør, som er forsynet med et groft gitter af lodrette og vandrette metaltråde.

De to rør i hegnets ender er forlænget nedad og anbringes i fødder, cementklodser med huller til rørene.

Mål på byggepladshegn og fødder

Hegn

Længde
354 cm

Højde
200 cm

Fødder

Længde
50 cm

Bredde
25 cm

Målestoksforhold 1 :  

Hegn

mm

mm

Fødder

mm

mm

Rammen omkring et hegnsstykke laves af to stykker ståltråd. Overliggeren og de to enderør laves ad et stykke tråd, der bøjes. Derpå loddes den vandrette tråd mellem de to enderør. Husk at enderne skal gå ca 1 cm ned under den vandrette tråd for neden.

Til gitteret bruges et stykke gardinstof, af den type man bruger til stores (gennemsigtigt gardiner).
Der kommes en tynd stribe lim hele vejen rundt på trådrammens ene side og den lægges ned på stoffet. Hegnsstykket lægges i pres medens limen tørrer.

Det overskydende stof klippes væk. Rammen med gitteret males metalgråt (sølvgråt) med spraymaling.

Fødderne laves af en tynd liste, der skæres ud i passende længde. Der bores to huller ved siden af hinanden midt på hvert stykke.

Fødderne males cementgrå eller sorte.

Disse fødder kan ikke holde hegnsstykkerne stående. Fødderne limes på underlaget med en afstand, der passer med at et hegnsstykke kan nå fra fpd til fod. Når fødderne er limet på plads på underlaget, bores der huller gennem hullerne i fødderne og videre ned i underlaget. Fødderne gør det nemt at finde hullerne når hegnet sættes op.
Hegnets enderør stikkes ned gennem hullerne, to hegns ene ende ved siden af hinanden i samme fod. Hegnets nederste kant skal stå på fødderne.

Bøjes en rammes ene enderør, så det kun går en fodtykkelse under det vandrette rør og det overskydende tråd klippes af, kan hegnsstykket bruges som låge, idet foden i denne ende udeladen.

Baljer og spande.

Ofte bruger murerne overskårne olietønder til at blande mørtel i.
Tønden skæres vandret over midt mellem dens to ender. Derved fås to baljer.

Halve olietønder.

Til hele tønder bruges en rundstok, men de halve tønder er åbne, så de må laves på en anden måde.

Mål på delene til den halve tønde

Bundens diameter
59 cm

½ tøndes højde
45 cm

tøndens omkreds
3.14*59 cm

Målestoksforhold 1 :  

mm

mm

mm


Den cirkelrunde bund laves af kraftigt pap.

Til den runde del kan man bruge et tyndvægget rør med samme diameter som bunden. Der skæres et stykke rør med længde som den halve tøndes højde. Røret limes på bundpladen.

Har man ikke et rør i de rigtige mål kan den runde del laves et rektangel af karton. Det brede skal være som den halve tøndes højde og dobbelt så langt som tøndens omkreds.

Kartonstrimlen ene kant limes rundt langs bundens kant. Den når to gange rundt og de to lag limes sammen.

Der laves 2 smalle strimler af en selvklæbende etikette til hver halve tønde. Der sættes en strimmel ved tøndens underkantog en 1/3 under overkanten.

De halve tønder males udvendig på samme måde som hele tønder. Indvendig males de metalgrå og fyldes delvis med mørtel i form af fint sand og lidt lim. Brug ikke fortyndet lim, da den vil ødelægge pap og karton.

En del af de halve tønder vil være rustne og dækket med mørtel, som laves med lysgrø maling blandet med fint sand (eller groftkværnet pebber).