Modulgruppen "Det gamle hjørne".

Planen er i første omgang at lave en lille modulgruppe bestående af 2 moduler, der tilsammen danner et 90’ hjørne.
Der vil komme et hovedspor samt et krydsningsspor med forbindelse til et kort sidespor og et remisespor.

Senere udvides til en modulgruppe med 5 moduler. Modulgruppen skal stadig danne et 90’ hjørne. Sporstrækningen forlænges, så der bliver plads til en station, sidesporet forlænges og der bliver plads til mere landskab.

Modul 1

Ved enden af modul 1 laves en baneovergang med led og et vogterhus.

På den anden side af banen (modsat vogterhuset) laves en roemark

Langs banen går en grusvej, ved modulets korte side, hen til trinbrættet, hvor den drejer ud over modulets kant.
Mellem banen og grusvejen findes et stykke med græs og mindre viltvoksende planter samt en grøft.
Ved modulets kant ligger en smald stribe af en kornmark.

Området langs modulets lange side er ikke planlagt endnu.

- - - - -

Selve vogterhuset bliver 13 x 19 cm. Dertil kommer et Das ved den ene gavl samt et ca 2 cm bredt brolagt område hele vejen rundt om huset.

Huset er i gule sten med rødt tegltag (flade dobbeltriflede tegl). Vinduerne er malet hvide, resten af træværket mørkegrønt.

Veje , der skal gå over banen blive ca 12 cm bred. Den hæves op fra underlaget på et stykke masonit samt celotex, der går op til sporets overkant. På begge sider af sporet samt mellem skinnerne lægges sveller som kørebane.

Overvejer at lave brolægning på resten af vejen. Det kræver en model, formgummi og noget latex at "støbe af". Latexen males grundigt, så den ikke bliver ved med at klistre.

Læs om brolægning hos "Den lille husbygger".

Tæt på banen støder en grusvej ud til den brolagte vej.

Gruset er fint sand, der er lagt på i et ca ½ cm tykt lag, hvorefter der er lavet hjulspor med en modelbil. Der ligger også lidt grus på brolægningen, der hvor grusvejen støder op til den brolagte vej.

- - - - -

Modul 2

Trinbrættet ligger delvis på modul 1 og delvis på modul 2.
På modul 2 findes en trappe ned i gade niveau hvor der skal være et lidt primitivt venteskur.

En stor del af modul 2 er dækket af spor, men i enden fjernest modul 1 skal der være en lille remise til AHTJ M1 samt en stander til påfyldning af diselolie. Ved siden af dette findes rester fra den tidligere smaldsporede bane, et par skinner, en gammel godsvogn, der bruges som skur samt en bunke jord/grus/skerver.

Modulets lange side vil først blive planlang når sporet, der skal gå ud over landskabsmodul 4 og modul 3 er lagt.

På landskabsmodul 5 skal der ligge en virksomhed ved sidesporet. Denne virksomhed vil også gå ind over modul 1 s lange side.

Langs modullets tderside vil der blive et område udenfor sporet. På dette område tror jeg rangerhesten og ed andre heste skal have deres hjem. Om de får en stald på et husmandssted eller bare en grøn mark med et skur er endnu ikke bestemt, det kommer til at afhænge af pladsen på modul 2 og det tilstødende modul 4.

- - - - -

Remissen på modul 2 bliver inspiret af Remissen fra Kalvehavebanen. Tegning findes i Signalposten 1977 nr 2 på midtersiden.
Der vil nok blive i mursten i stedet for den pudsede mur og jeg vil overveje om porten skal være rund eller firkantet.

Disse 2 moduler skal kunne bruges sammen og udgøre en færdigt modulgruppe.

- - - - -

Udvidelse af den lille modulgruppe med 2 moduler til en større modulgruppe med 5 moduler.

Modul 3

Modul 3 vil senere blive sat ind mellem modul 1 og 2, således at det deler trinbrættet i to dele.

Modulet kommer til at sidde på tværs af modul 1 og 2, så det kommer ud i hjørnet udenfor modulerne. Modul 3 og 4 vil blive trekanter, der udfylder hjørnearialet yderligere.

På modul 3 kommer en station på indersiden af modulerne. Det kan være at modul 3 forsynes med den forlængelst indad, så der bliver plads til stationsbygningen mellem de to dele af trinbrættet. De 20 cm fra sporet til enden af modul 3 er nok ikke plads nok til perron og stationsbygning.
tegninger til stationen (Gammelstrup) findes i bogen om Bryrupbanen og foto af facaden mod vejen findes i signalposten 1981 nr 4 side 158-159.

I modul 3 anden ende, skal sidesporet lægges på tværs af modulet. Sporet skal ende godt 20/40 cm fra det sted hvor spidsen af modul 1 rammer modul 3. På denne måde vil det blive muligt at forlænge sidesporet med et af klubbens standardmoduler.

- - - - -

Modul 4

Modul 4 bliver et trekantet modul, der kommer til at sidde langs den lange side på modul 2. Modulet tilpasses, så dets korteste side ligger langs siden på modul 3. Modulet får den størst mulige længde langs modul 2 (afhænger af målene på den plade der står i kælderen) og den længste side på skrå fra modul 3 mod den fjerneste ende af modul 2.

Sidesporet lægges fra modul 2 over det stumme hjørne på modul 4 og videre over på modul 3. Skinnesamlingerne mellem modulerne vil måske komme til at rage lidt ud over modulets kanter.

På ydersiden af sporet skal hestene bo (se modul 2). Hvad der ellers kommer på modulet er endnu ikke besluttet.

- - - - -

Modul 5

Modul 5 bliver trekantet ligesom modul 5. Det kommer til at ligge med enden mod modul 3 og langs modul 1.

Sidesporet (der kommer vinkelret ind fra modul 3) føres ind til en virksomhed, der skal ligge på modul 1 og modul 5 og måske ind på modul 3. Hvilken tybe virksomhed med eget isdespor det skal være er endnu ikke besluttet.