Dansk vandDanmark er ikke blot omgivet af vand, men har også mange små og store søer. Til og fra søerne fører vandløb, åer eller fjorde ud mod kysterne.

Der er altså masser af muligheder for at få inspiration til vandløb og søer på modelbanen.

Begge dele kan laves på forskellige måder på modelbanen.

Bund under vandet

Ligegyldigt om man ønsker en smald grøft eller en stor sø er det vigtigt at huske at man kan se bunden gennem vandet. Derfor er det vigtigt at starte nedefra og lave en naturtro bund, inden man laver selve vandet.

Google maps og på Krak.dk kan man se, hvordan søer, åer og have ser ud oppefra og ikke mindst, få et indtryk af hvilke farver vandet har forskellige steder.

Bunden under lavt vand, å, fjord og sø

Til en å eller sø, hvor man gerne vil kunne se detaljer under vandet bør man vælge en af hobbyforretningernes former for kunstigt vand, der er beregnet til samme formål.

Inden vandet kommes på, skal man være færdig med å- søbunden og bredderne med alle tilhørende detaljer.
Det er vigtigt fra starten at danne sig et billede af, hvordan man ønsker området skal se ud. Dette gøres ud fra foto og studier i naturen (tag bare familien med, små øjne ser meget, der senere kan blive til gavn).

Jernbanebro over åløb

Ved eksemblet her, æder vandet af jorden ved åens ene side, medens dens tidligere løb er ved at blive fyldt op igen. Derfor er der en stejl skrænt, hvor jorden skrider ned, på åens ene side (til venstre på billedet) og et bredt skrånende, let sumpet stykke på åens anden side (til højre på billedet herunder).

For at få en pæn højdeforskel ved en å, kan det være en fordel at lave en fordybning i bundpladen til anlægget. På billedet er der en ekstra bund ca 8 cm (4 m i 1:1) under resten af pladen. Den vandrete stiver skal bære en bro.

Broen kan bygges efter tegninger til en af DSB´s standardbroer. Broen her er 10 m lang. Modellen er hovedsagelig bygget af træ.

Den murede underdel til broen er lavet af træ, som er beklædt med granitblokke støbt i gips og malet med tofarvet maling.

Bredder og skrænter

Fra overpladen til bunden er sættes hønsenet, som dækkes med groft stof, hvorpå der smøres et lag gips eller gulvafretningsmasse.
Bemærk at en del af det murede stykke bliver dækket af hønsenettet og derfor også senere af jord.
Det er her åen løber langsomt og har aflejret materiale i mange år. Hønsenettet dækkes med et lag stof og derpå gips eller gulvafretningsmasse (grå skrænt til højre på billedet).
Skrænten males jordbrun (lerjord) og langs dens nederste stykke lægges grus og småsten, som limes fast med fortyndet lim (venstre side på billedet).

Åens bund males brune farver. De bør være mørkest midt i åen og lysere ved bredderne, dog ikke lysere end jordfarven på skrænterne.
På billedet er åen blank i bunden, dette skyldes at malingen endnu ikke var tør, da billedet blev taget.

På stejle skrænter er der næsten ingen planter og man kan se steder, hvor jorden er skredet for nylig. Er skrænterne ikke så stejle, er de ofte bevoksede. Da landbruget ikke kan udnytte fugtig, blød jord langs åerne er der ofte en frodig bevoksning på begge sider af åer.

Sandstrand

Langs havet kan der laves en sandstrand. Den skal skråne meget lidt ned mod vandet og evt forsynes med klitter. Der bruges fint akvariesand eller lignende, der limes fast med fortyndet hvid lim (husk sulfo).

Bunden under dybt vand (hav og strand)

Klar lak er velegnet til at iludere vand på steder, hvor vanddybden i virkeligheden er stor eller vandet er ugennemsigtigt.
Der bruges et tyndt lag modelvand oven på en malet bund. Der lægges mere vægt på vandoverfladens udseende end på hvad der er under vandoverfladen.
Bredderne laves direkte på underlagspladen, uden fordybninger i denne.
Bredden kan være en sandstrand, hvod der limes et tyndt lag fint sand (se Vejbelægning/grusveje) helt ud til vandkanten, eller en havnekej, hvor der er lavet bolværk langs kejkanten og de sidste detaljer gøres færdig når modelvandet er lavet.
Udløb fra åer, bække og afløbsrør bør laves samtidig med bredden. Husk at male vandet fra udløb med lidt andre farver end resten af vandet.

Det område, der skal blive til en vandflade males i blå og grønne farver med blank maling. Er området forurenet, kan man bruge brunlige og sorte farver til at vise dette.

Når bunden og bredderne er malet, kommes modelvandet på. I dette tilfælde kan man bruge klar blank lak (se vand af klar lak).
Næsten alle former for blank, klar lak kan anvendes.
Man bør vælge lak, der ikke udsender giftige dampe, ligesom man bør være opmærksom på brændfare m.m. under tørringen.
Af hensyn til ens egen tålmodighed, bør man nok vælge en lak der ikke er flere dage om at tørre igennem.

Bunden males i de farver man ser fra overfladen eller på et postkort af området. Dette vil ofte være blå eller grønne nuancer. Er stedet forurenet, kan brune eller sorte nuancer blive aktuelle. Bland farverne under malingen.
Spar ikke på malingen. Den må gerne variere lidt i tykkelse.
Fremhæv bølgeslagene ved hjælp af tynde lysere og mørkere striber i malingen.

Når malingen er helt tør, lakeres hele fladen med klar blank lak. Pas på laget ikke bliver for tykt, nogle former for lak kan finde på at danner "rynker" når et tykt lag tørrer. Ønskes et tykt lag lak, bør det kommes på i flere omgange. Vent til lakken er helt tør før det næste lag kommes på.
Når lakken har den ønskede tykkelse laves der skumsprøjt i det øverste lag.
Når lakken er halvtør males der med hvid maling på bølgetoppene. For at få lakken til at hæve sig lidt, males der på tvers af bølgeretningen i korte strøg, så lakken trækkes sammen med malinken i små skumtoppe. Mal i korte strøg og mange magne ved siden af hinanden.
Når malingen og lakken er helt tør, kan man evt. gentage lakering og maling med hvidt, hvis man vil have mere skum på overfladen.
Til sidst gives hele overfladen endnu et lag lak.

Skidt og møg m.m.

Kun meget få af landets vandløb er velholdt.
I de fleste af dem ligger der gamle grene samt mange slags skidt og måg, der er efterladt af ubetænksomme mennesker.
Dette affald bør med på modelbanen.

Malerbøtter, gamle cykler med og uden hjul, plastposer, ølkasser (og dåser), olietønder, gammel fodbold eller en drage med snor

Visse steder er der også udløb fra drænrør og andre afløbsrør.

Der ligger også nogle mere fornuftige ting.

modelskib, tømmerflåde, pram/robåd, drivtømmer, grene og træstammer, måske en bådebro

Måske bor der dyr i bredden. En odder måske.

Cykel

Det gamle cykelstel er lavet af pap og der er brugt en stump ledning som dæk.
Cyklen lægges med forenden nede i bundens mudder og evt. med dækket stikkende oven ud af vandet.

Drænrør