Træting til haven.

Træting til haven kan laves efter "Gør det selv" beskrivelser i blade, bøger og lignende. Man kan også finde dem på internettet, f.eks på PLUS BUTIKs hjemmeside.
Her kan man finde billeder og tegninger til skure, stakit, gyngestativ og meget mere. Klikker man på "Gør det selv" og derefter "huskeliste" og "planlægning" får man også nogle mål.
Målene kan regnes om til mål på modellen ved at benytte skemaet på siden om mål eller man kan bruge skemaet med mål for brædder m.m..

Redskabsskur.


klik for at se stor tegning Tegningen laves i den ønskede målestok efter beskrivelsen på siden om målestoksforhold.
Skurets bundplade skæres ud i tykt pap. Den skal være to paptykkelser (tykkelse på det pap skurets sider laves af) kortere og smaldere end målene på den punkterede linie på tegningen.

Hvis du skal have lys i skuret, skal du lave et hul til pære og ledninger i bundpladen.

Skurets sider skæres ud i pap efter tegningen. Husk at bruge målene for den punkterede linie på grundtegningen. Skurets endervægge skæres 2 paptykkelser smallere end på tegningen og alle væggene laves i en højde, der passer med overkanten på de lange bjælker, der bærer taget.
Underkanten af bjælkerne tegnes ind på alle væggene, en listebrede (brede efter de lange bjælkers tykkelse) fra væggens overkant.
Ingen af bjælkerne eller brædderne på skurets sider må gå op over denne linie.
Find ud af, hvor brede hjørnestolperne skal være.
Stolperne midt på skurets sider og ved siden af døren laves af 1 mm tykke lister i stolpebredde. Ved sidernes ender limes en liste, der er 1 mm smallere end stolpetykkelsen.
På skurets ender afmærkes inderkanten af hjørnestolperne. Disse lister skal have stolpebredde og dække listerne på skurets sider, enderne af sidevæggene og en del af skurets endevægge. De skal først limes på plads, når skuret er samlet. Bunden til skuret skæres ud af tykt pap, så den er 2 vægtykkelser smallere og kortere end skuret ydermål.
Breden af brædderne på skurets vægge fås ved at måle mellem midterne af stolperne, dele tallet med 10 og runde op til helt antal m.m. Der skal bruges 29 brædder i ca væghøjde af karton.
Afstanden mellem stolpemidterne deles med 6 og der tegnes 7 linier med denne afstand på et stykke papir. Væggene lægges på papiret, så to stolpemidter ligger lige langt fra de yderste linier. 5 brædder limes på væggen, så de ligger med midten over en af de andre linier og har overkanten ved linien øverst på væggen. Der limes brædder mellem de andre stolper på samme måde. Ved siden af døren limes et bræt og på døren limes 3 brædder med samme afstand som de øvrige brædder.
Når limen er tør skæres brædderne af ved væggenes underkant og langs vinduets underkant.

Der limes 3x3 mm lister langs endernes ydersider, til at afstive ved samlingen af skuret. Pas på at listerne ikke kommer ned på det stykke, hvor bunden skal limes fast eller op forbi vinduets underkant.
Nu kan skurets bagside og den ene endevæg limes fast på underpladen. Derefter limes den anden endevæg på og til sidst skurets forside med vinduet.
Når limen er tør limes listerne, der skal danne hjørnestolperne på skurets ender. Husk at disse lister skal være bredere end den del af stolpen der allerede er limet på skurets sider.

De bærende bjælker under taget laves af en lang, tynd liste, der limes på skurets væg og går ud over begge skurets ender, samt nogle kortere listestykker, der limes på bagsiden af den lange liste, så den får en passende tykkelse på det stykke af bjælken, der går ud over skurets ender.
Skær de 2 lange lister til og lim dem fast langs skurets overkant. Læg skuret med bunden opad på en plan flade, så er det nemmere at få listerne til at ligge helt parallelt med overkanterne. Lim de korte listestykker på bjælkernes ender.
Skær 2 lister til, så de passer mellem de bærende bjælker og lim dem fast langs endevæggnes overkanter.
Lim en smal liste hele vejen rundt i vinduesåbningen, så den går lidt mere end en kartontykkelse ud fra væggen.

Nu er det tid til at male hele skuret på ydersiden. Brug en farve, grøn eller brun, der minder om trykinprægneret træs farve. Malingen skal være ret tynd, så den ikke skjuler detaljerne med de ophævede brædder.

På døren limes evt. fartonstrimler som hængsler og beslag. Disse ting males mat grå eller blank sort.

Der sættes klar plast bag vinduet og hvis du skal have lys eller inventar (se den lille husbygger) i skuret, er det nu du skal sætte det på plads. Til taget laves først en tagrende (se den lille husbygger). Der laves en papplade i tagets længde og den færdige, malede tagrende limes fast langs tagets ene lange side. Pappladen skæres til i bredden, så tagrenden ligger indenfor tagets ydermål. Til at hæve taget ved forkanten limes en eller 2 smalle papstrimler oven på tagpladen langs dennes forkant.
De 2 nederste endestykker til rammen omkring taget skæres til efter tegningen og limes på tagpladens ender, så de passer ved tagets forkant. De skal nå ud over tagrenden ved tagets bagkant. De nederste sidestykker skæres til så de passer til endestykkerne og limes fast langs tagets forkant og på endestykkernes ender, så de ligger lidt udenfor tagrenden ved tagets bagkant. De øverste brædder skæres ud efter den nederste rammme og limes fast ved dennes overkant.

Nu kan kassen omkring taget males i samme farve som skurets vægge. Husk at den også skal males på undersiden og inden i.

Selve taget skæres du i bølgepap. Det skal være lige så bredt som der er indvendig for neden i kassen rundt om taget. Tagets længde måles med enden af en linial, fra tagrendens overkant til tagrammens foreste kant. Rillerne i bølgepappet skal gå på tagets korte led. Taget males blankt som bølgeblik eller mat gråt som eternit. Husk at være omhyggelig med også at få malet tagets yderkanter.

Tagkassen limes oven på skurets underdel og taget limes på plads i tagkassen.

Nedløbsrøret laves af et stykke stiv ledning, der bøjes i den rigtige form og males i samme farve som tagrenden og sættes fast på skurets bagside med et par stumper tynd metaltråd, der stikkes ind i et par huller i væggen.

Der anbringes en tønde (se evt. den lille husbygger) til regnvand omkring nedløbsrørets nederste ende.

Nu kan skuret anbringes på sin plads på anlægget. Husk at lave fliser eller grus udenfor døren til skuret og anbring en trillebør eller noget haveværktøj op af skuret.

Stakit om køkkenhaven.

Stakittet laves med to vandrette, 10 cm brede lægter på bagsiden.
Lægterne skæres ud af fynt pap og de sættes fast på et stykke millimeter papir med et stykke tape i hver ende.
De 10-15 cm brede lodrette brædder til et fag i stakittet, tegnes op på et stykke pap, tæt op til hinanden og gerne med flere fag i forlængelse af hinanden.
Der skæres mellem brædderne som tænderne på en kam. Pappet holdes omhyggeligt fast, medens et fags brædder skæres af for oven.
Brædderne limes på de vandrette lægter og rettes ind efter ternene på millimeterpapiret under lægterne (pas på ikke at lime lægterne fast i millimeterpapiret).
Derefter skæres brædderne til næste fag ud og limes på plads.

Hvis stakittet skal bue for oven, afsættes højeste og laveste bræts længde og der laves en bue hen over brædderne. Derefter laves et fag brædder, hvis overkant buer den anden vej, ved at skære brædderækken lige over. Dette fags brædder limes på et andet hold lægter.
Man laver skiftevis et fag til det ene stakit og et til det andet.

Hvis brædderne skal være spidse for oven, tegnes en linie, der angiver bræddernes længde.
Brædderne skæres af på skrå et af gangen, med lige meget på begge sider af stregen. Derefter skæres et hjørne af hvert bræt. Der skæres også et hjørne af hvert af bædderne i det næste fag, inden dette skæres over for neden.

Stakittet males på begge sider og mellem brædderne. Dette er et pillearbelde og det kan betale sig at fortynde malingen med lidt vand før der males.

De 10 x 10 cm stolperne laves af kvadratiske lister, der skæres af i den rigtige længde, males og limes på stakittets bagside.
Stakittet anbringes på anlægget og stolperne limes fast på underlaget.

Til låger laves et stakitfag i lågens bredde. Der laves en skrå lægte fra lågens øverste lægte ved lågens yderende til lågens underste lægte inde ved stolpen.
Lågen limes fast mellen 2 stolper.

Plankeværk.

Plankeværket laves med to vandrette, 10 cm brede lægter på bagsiden.
De lodrette brædder, der er 15 - 20 cm brede, laves af tynde lister, skæres ud af fynt pap eller af tynd finer.
De vandrette lægter sættes på et stykke millimeter papir med et stykke tape i hver ende.
De lodrette brædder limes på med meget lille mellemrum i hele stakittets længde.
Når limen er tør limes stolperne, som er 15 x 15 cm, på bagsiden af plankeværket. Stolperne laves så lange, at de kan holde plankeværket, når de sættes ned i huller i underlaget.

Lågerne laves på samme måde som selve plankeværket, men i den ene side af lågen laves hængsler af tynd kobbertråd, hvor der laves til en lille spiral på midten og de to ender limes fast på hver sin side af lægten på lågen.
På bagsiden af lågerne limes skråstivere til at stive lågerne af med.
Der sættes en kobbertråd gennem hængslerne og dens ender bøjes ud til siden, hvorefter de limes fast på de stolper, der skal bære lågerne. Låger og plankeværk støttes omhyggeligt medens limen tørre, så lågerne ikke kommer til at sidds skævt.

Et gammelt plankeværk bør have udskiftede og ødelagte brædder, rester af plakater og være afbleget i farverne, medens et nyt skal være regelmæssigt og gerne grønmalet i en klar farve.

Gammeldags raftehegn.

Tidligere havde man tit raftehegn mellem haverne, specielt på stykket inde ved huset og på steder, hvor en hæk ville fylde for meget.

Raftehegn i model kan laves af en dækkeserviet af strå eller tynde pinde (se materialer).

Stråene er vævet sammen med tråde, der når fra serviettens ene side til den anden, disse tråde bruges til at holde rafterne på plads på hegnet.

Der laves to lægter (ca 2' x 3' eller 5 cm x 8 cm) af papstrimler eller lister til at holde rafterne. Lægterne males mørkebrune eller sorte.
Lægterne limes langs to serie tråde på dækservietten. Afstanden i mellem dem skal være godt halvdelen af raftehegnets højde. Det er vigtigt at limen ikke bare limer trådene, men også limer de enkelte strå fast på lægterne.
Når limen er tør mærkes raftehegnets over og underkant op. Der skal være ca lige stor afstand fra den øverste lægte til hegnets overkant, som der er fra den nederste lægte til hegnets underkant.
Hegnet skæres ud og ved dets ender sikres trådene med en ekstra klat lim. Dette gøres også, når hegnet skæres ud i dets endelige længde.
Raftehegnet kan males med tynd, mørkt gråbrunt maling, som gamle rafter, eller man kan lade det beholde stråenes farve, som nye afbarkede rafter.
Raftehegnet limes på lodrette stolper af lister, evt malet som lægterne, der sættes fast i underlaget.

Moderne raftehegn.

Hegnet laves af runde tandstikkere. Det er ca 30 mm højt evt med overligger i 40 mm højde. Afstand mellem stolperne er 50 mm.

Til 50 cm hegn (10 felter) bruges 2x(10+1) lodrette stolper, 10x(9+2) vandrette spidse rafter. til overliggere bruges også 10+1 korte raftestykker samt 2X9 spidse rafter. Ialt ca 150 tandstikkere, der er spidse i begge ender. Der ud over bruges der lidt brun bejdse.

En bunke tandstikkere (ca 110) lægges i bejdsen i nogle minutter og lægges derefter til tørre f.eks på en avis.

Medens bejdsen tørrer bores der huller i underlaget med en diameter der passer med tandstikkernes diameter.
Der bores 2 huller ved siden af hinanden med en afstand på 2-2½ gange tandstikkernes diameter. Man kan lave et måleværktøj, som vist på billedet her.
Værtøjets to ben stikkes ned i et par stolpehuller og der mærkes op til det næste par stolpehuller.

Når alle stolpehullerne er boret limes en farvet tandstikker fast i hvert hul. Vær omhyggelig med at få dem alle sammen til at stå lodret.

Nu klippes der 10 mm af begge ender på 10 tandstikkere med en bidetang. Disse ender skal bruges til at holde afstanden mellem rafterne ved hegnets ender. Af de resterende midterstykker klippes 11 stykker på 10 mm til overliggere. Til sidst farves endestykker og overliggere i bejdse.

Nu skal de vandrette rafter lægges på plads. Alle rafter limes fast til stolperne og det kan være en fordel at lade limen tørre ind i mellem, f.eks efter hvert 2. lag rafter.

Mellem stolpene i par 1 og par 2 lægges en vandret tandstikker helt nede på jorden. Mellem par 3 og par 4 lægges en tandstiller og sådan fortsættes hele vejen hen, så der er skiftevis en rafte og et tomt mellemrum. Hvis der er et lige antal stolpepar sluttes med et endestykke med spidsen ind mod midten af raftehegnet.
2. række begyndes med et endestykke i par 1 og derefter en rafte mellem par 2 og par 3. Der fortsættes hele vejen hen, så der ender med at være et lag rafter hele vejen hen.
Fortsæt med at lægge rafter på denne måde til den tætte del af hegnet har den ønske højde (f.eks. 9 rækker rafter). Lad limen tørre.


Et par stolper klippes af for oven med en bidetang og en overligger lægges på tværs mellem dem. Øverst holdes en rafte på plads, så man kan afgøre om højden passer. Når man er sikker på højden, klippes alle stolperne af i denne højde.
Der limes overliggere på alle stolpeparene og når limen er helt tør limes 2 rafter oven på, hen til det næste stolpepar. Disse rafter tilpasses i længden efterhånden som de limes på plads.

Havemøbler.

Havestol til terrassen

Havebord til terrassen

Moderne bænk

Til modellerne bruges lister i passende størrelse. Målene på listerne fås, som de øvrige mål, ved at taste målestoksforholdet ind i skemaet nedenfor.

Ved at klikke på skitsen af møblerne, fås denne i en større udgave.

Havestol

Ønsket målestoksforhold

1:

1:1

på modellen

Lister til brædder

bredde x tyggelse

120 x 25 mm

x mm

Stoleben 4 stk 500 mm mm
For- og bagkant 3 stk 650 mm mm
Sidestykker 4 stk 680 mm mm
Sædeplade 1 stk 615 x 700 mm x mm
Rygplade 1 stk 615 x 500 mm x mm

Havestolene laves af tynde trælister (se mål på lister til brædder).

Sæder og ryglæn skæres ud af en stump finer eller pap.

Hynder klippes af et stykke stof.

Det er en fordel at lave en ting af gangen, så der ikke bliver for mange listestykker at vælge imellem, når de skal limes sammen.

Først skæres delene ud i de angivne længder.
Sidestykkerne limes på siden af stolebenene. Det ene for oven og det andet en halv listebredde fra benenes underkant.
Når limen er tør, limes forkanten på benene ud for sidestykkerne. Bagstykkerne limes på stolens bagside mellem sidestykkerne.
Det kan være en fordel at lægge en lille klods mellem sidestykkerne medens for- og bagstykker limes på, men pas på den ikke bliver limet fast.
Sædet skæres ud så det kan hvile på forkanten og det nederste bagstykke og passer ned mellem stolebenene.
Ryggen laves i samme bredde som sædet og gå ca en listebredder op over armlænene.
Sædet og derefter ryggen limes på plads.
Stolen kan stå i det rå træ eller man kan vælge at male den.

Havebord

Ønsket målestoksforhold

1:

1:1 på modellen

Lister til brædder

bredde x tyggelse

120 x 25 mm

x mm

Bordben

4 stk 498 mm

mm

Endebrædder

4 stk 645 mm

mm

Sidebrædder

4 stk 680 mm

mm

Bordplade

650 x 680 mm

x mm


Havebordet laves af tynde trælister (se modelmål på brædderne).

Bordplade skæres ud af en stump finer eller pap.

Det er en fordel at lave en ting af gangen, så der ikke bliver for mange listestykker at vælge imellem, når de skal limes sammen.

Først skæres delene ud i de angivne længder.
Sidestykkerne limes på siden af bordbenene, de øverste ved benenes overkant og de nederste ca en listebredde fra benenes underkant.
Endestykkerne limes på bordbenene ud for sidestykkerne.
Bordpladen skæres ud og limes på bordbenenes øverste ender.
Bordet kan stå i det rå træ eller man kan vælge at male det.

Moderne bænk

Ønsket målestoksforhold

1:

1:1

på modellen

Stiv ledning til rør

diameter og længde

ø120 mm og 1700 mm

2 stk. ø mm og mm

Lister til brædder

bredde x tyggelse

200 x 25 mm

x mm

Siddehøjde sh

450 mm

mm

Ryglæn rh

750 mm

mm

Sædedybde sd

500 mm

mm

Længde l

2000 mm

mm

Bænkens ben bøjes af stiv ledning efter skitsen og de angivne mål men en lille tang.
Der kan vælges andre tyggelser af ledningen. Dette kan ændre bænkens udseende en del.
Vælges en ledning i den ønskede farve, slipper man for senere at male den.

Husk at det ene bensæt skal spejlvendes i forhold til tegningen.

Der laves tre brædder til bænken.
Hvis sædet og ryglænet eller benene skal males, gøres det inden bænken samles.

Bensættene lægges "på ryggen" med bænkens forben op i luften og ryglænet limes på i begge sider.
Pas på at det kommer til at sidde lige højt i begge sider, ellers vibber bænken når den er færdig. Når limen er tør, rejses bænken op og de to brædder til sædet limes på plads.

Hvis bænken vipper, kan man korte et af benene lidt af med en bidetang eller man kan bøje lidt på nenene.