Lidt om dyr til modelbanen.

Til spor H0 og N er det let at købe dyr og mennesker til anlæget.

Til de andre målestoksforhold er udvalget begrænset. Og dog, man kan købe masser af dyr i legetøjsforretningerne, men de er ofte i meget forskellige målestoksforhold.


En tilfældig samling af min datters bondegårdsdyr, bemærk størrelsesforskellen.

Nogle af dyrene i posen fra legetøjsbutikken kan bruges til modelbanen, men hvilke?

Ved opslag i forskellige bøger, blandt andet Hans Hvass: "Alverdens pattedyr" fra Politikens forlag og bøger om landbrug, har jeg fundet oplysninger om, hvor store dyr i virkeligheden er.
I skemaet ses mål på nogle af vores almindeligste danske husdyr, størrelsen på kvæg og grise har dog ændret sig en del indenfor de sidste 50 år, så der bør nok bruges lidt mindre dyr i de tidlige epoker.

Mål på danske husdyr til modelbanen.

Modellens målestoksforhold indtastes og der klikkes på beregn.

Modellens målestoksforhold

1:

Dyrs højde og menneskers højde

I virkeligheden

på modellen

Voksen mand

ca 180 cm

ca mm

Hund

20 - 90 cm

- mm

Kat

40 - 50 cm

- mm

Hest

160 - 180 cm

- mm

Pony

100 - 150 cm

- mm

Æsel

100 - 140 cm

- mm

Rød malkeko

ca 136 cm

ca mm

Jerseyko

ca 123 cm

ca mm

Sortbroget ko

ca 137 cm

ca mm

Svin

50 - 80 cm

- mm

Får / Ged

80 / 85 cm

/ mm

Høne / Gås / And

45 / 80 / 50 cm

/ / mm

Tre grupper af dyrene ovenfor.


Øverst en gruppe der er ca 1:60.Midterst en gruppe der er ca 1:45

og kan bruges til spor 0.Nederst en gruppe der er ca 1:32

og kan bruges til spor 1.


Som det ses, må man vælge de af dyre, der passer i størrelse til ens anlæg. Til H0 fandt jeg kun en lidt for stor sort tyr og hanen passer vist bedst til dukkehuser, der er 1:12.


Rangerhesten* her er en legetøjshest, 35 mm over ryggen, der har fået seletøj og trækkæde. Den passer til spor 0.

Hegn.

Trådhegn, 2 m højt, 2-3 m mellem stolperne.

Hegn til f.eks. hønsegården kan laves af tyl. Dette kan ofte fås som billige rester i en forretning, der handler med stof. Af tyllen klippes en strimmel i den bredde, der svarer til hegnets højde. Klip omhyggeligt, så du følger en række huller i tyllen.
Der trækkes en tynd metaltråd gennem hullerne i tyllens over og underkant.
Tyllen males metalgrå eller, hvis det er et moderne plastbetrukket hegn, mårkegrøn. Dette gøres lettes ved at lægge tyllen på et stykke papir og duppe malingen på med en stump skumgummi. Tyllen males på begge sider og hænges derefter til tørre.
Hegnet sættes op på grå- eller grønmalede T-profiler af plast eller på tynne runne trælister. Stolperne skal være lidt længere end hegnets højde, så de kan sættes ned i huller i underlaget. Sæt evt. skråstivere op til hjørnestolperne. Tråden øverst i hegnet og tråden ved hegnets underkant limes fast til hver enkelt stolpe.
Hegnet limes fast hele vejen ned af endestolperne og klippes, når limen er tør, af helt inde ved stolpen. En låge i hegnet kan laves af en lille firkant af stolper beklædt med et stykke hegn, som limes fast hele vejen rundt på firkanten. Lav evt. en skråstiver i lågen.

Markhegn, ca 1 m højt, 2-4 m mellem stolperne.

Stolperne til markhegnet laves af smågrene fra haven. Virker grene for voldsomme, kan de flækkes med en kniv. Stolperne skæres ud i passende længder, som skal være lidt længere end den ønskede hegnshøjde, så de kan limes fast i huller i underlaget. Sæt evt skråstivere ved hjørnestolperne.
Tynd metaltråd males metalgrå eller der bruges kraftig grå sytråd.
Tråden vikles en gang rundt om midten på den første stolpe og limes fast. Derefter fortsættes med at vikle tråden om midten på stolperne. Sytråd bør limes fast på alle stolper, medens mesaltråd kun behører at blive limet på nogle enkelte af stolperne.
Derefter Sættes en tråd, som vikles om den øverste ende af stolperne og limes fast, som den første tråd.
Led kan enten laves af sunde grene, der limes sammen til en firkant. Der sættes en gren midt over firkanten og en skråstiver limes diregonalt over den. Husk at lave kraftigere stolper ved lågen og sæt den fast til den ene stolpe ved at vikle et par stumper tråd omkring lågen og stolpen.

Hønsehus.

ca 2 x 2 m

Hønsehuset er bygget af vandfaste krydsfinerplader og har tag af bøljeblik.

Bemærk rullen med trådnet og stolperne, der ligger klar til opsætning.

klik for at se stor tegning Tegningen laves i den ønskede målestok efter beskrivelsen på siden om målestoksforhold.
For og bagside skæres ud af tynd finer med årerne vendt lodret.
Husets for- og bagside skæres ud, så de er to finertykkelse smaldere end vist på tegningen. Årerne vendes lodret. Hønsenes indgang og vilduet skæres ud, som vist på tegningen.

Døren laves af et stykke finer, der ridses så plankerne i døren kan ses. Der sættes tre listestykker som de tre brædder på dørens yderside.
Alle væggene og døren males i en brun eller grøn farve som træbeskyttelse. Husk også at male vvindues hullet og hønsenes hul i kanten og dørens kanter.
Døren limes på plads på husete yderside. Lad evt. døren hænge lidt skævt eller stø en lille smugle på klem.
Døren forsynes med hængsler og håndtag lavet af tynd karton og metaltråd, der males metalgrå.

Der limes et stykke klar plast bag vinduet, eller der sættes et "gammelt" vindue med sprodser bag vindueshullet. Ruderne kan evt. kalkes over ved hjælp af lidt hvid maling.
Indenfor hønsenes hul limes en lille lem, gerne i en lidt anden farve end resten af huset. Lemmen kan enten være lukket eller åben, så man kun ser dens nederste kant for oven i hullet.
Bundpladen skæres ud af kraftigt pap. Den skal være to finertykkelser mindre end tegningen på begge ledder og bliver skjult inde i huset. Der skæres en firkant væk ud for hønsenes ud- og indgang, så man ikke lægger mærke til bundpladen indenfor hullet.

Hønsehusets sider limes fast på husets bund. For og bagside limes på. Der kan sættes listestykker i husets hjørner til at stive det af.

Til taget bruges et stykke plastembalege, med bølger (f.eks fra en bakke med ferskener). Taget kan laves med to plader, hvor den ved ene lægges lidt ind over den anden. Tagpladerne males metalgrå.
Langs tagets yderkanter og et par steder under taget sættes grøn/brunmalese tynde lister, til at stive tagpladerne af.

Hvis der laves vindue i hønsehuset, bør det males indvendig og forsynes med sovepinde og reder langs en af væggene.

Hønsehuset anbringes på et område med fliser. Området skal være lidt større end hønsehuset. Fliserne kan tegnes på computeren og printes ud på papir, der sprayes med klar lak, eller de kan laves af et stykke tyndt pap, der ridses mellem fliserne og derefter males cementgråt.

Rundt om hønsehuser, skal der være en hønsegård med trådhegn, der er ca 2 m højt og når helt ned til "jorden".
Anbring evt. et drikkekar på fliserne uden for hønsehuset og så nogle høns i den rigtige størrelse.

Bistade.ca ½ x 1 m.

Ældre hvidmalet model

klik for at se stor tegning Tegningen laves i den ønskede målestok efter beskrivelsen på siden om målestoksforhold.
Bistadet bygges op omkring en træklods, som den der er vist øverst på tegningen.
Benene skal gå i hele stadets højde, altså helt nede fra "jorden" og helt op til taget. Benene laves af tynde lister og limes fast på klodsens ender.
Der laves 2 gavle af karton. I den ene skæres flyvehullet, som er vist med en bred mørk linie på tegningen. Gavlene limes på listerne på stadets ender.

Stadet er dækket af brædder, der er lagt lidt ind over brættet nedenfor. Disse brædder er ca 10 cm brede (se modelmålene i skemaet med mål på brædder).
Brædderne skæres ud i karton. De skal være så lange, at de kan nå hele vejen rundt om bistadet.
7 af brædder limes op på millimeterpapir, så de dækker overkanten på brættet nedenunder. Af denne brædderække skæres senere de stykker, der skal udgøre de nederste brædder på bistadets fire sider.

Langs den bagerste gavls kanter limes lodret op fra stadets underkant et bræt i hver side. Brættet skal være lige så højt som de 7 brædder tilsammen. Der skæres et stykke med 7 brædder i en bredde der passer mellem de lodrette brædder. Strimlen limes på plads mellem de lodrette brædder.

På den foreste gavl limes også to lodrette brædder og der skæres et stykke med 7 brædder, der passer mellem dem. Inden dette stykke limes fast, fjernes det nederste bræt. De tilbageblevne 6 brædder limes mellem de lodrette brædder, så det øverste bræt følger de lodrette brædders overkant.
Der stæres to stykker med 7 brædder, som passer på siden af stadet. Disse brædder skal nå helt ud over de lodrette brædder på stadets ender. Bræddestykkerne limes fast, så deres overkanter følger overkanten af brædderne på gavlene.
Nu limes et bræt hele vejen over hver gavl, så det går lidt ud over brættet nedenunder. Også på siderne limes endnu et bræt. Nu er stadets underste del dækket med brædder. Der må gerne komme et smaldt mellemrum, inden stadets øverste dels (lågets) brædder.
De øverste brædder går ikke ud over hinanden, men støder blot op til brædtet neden undet. Der limes en eller to rækker brædder på, så hele stadet er dækket. Hust at skære brædderne for oven på gavlene skrådt af ved stadets overkant.

Taget laves af et stykke fint sandpapir, der foldes og skæres til så det går en lille smugle ud over stadets vægge hele vejen rundt.
Nederst på stadets foreste gavl limes et flyvebrædt af en lille liste, der limes fast mellem de to brædder ved gavlens yderkanter. Der skal være et smaldt flyvehul lige over listen.

Et ældre stade bør males hvidt med lysegråt tag. Et nyere stade kan males i en farve, der lignet træbeskyttelse.

Oftest står der flere stade sammen, så en serieproduktion er en god ide.