Vejtyper og vejbredder

Personbilers sporvidden er ca 1,5 m og køresporets bredde er ca 2 m.
Personbilers "fritrumsprofil" er 2,2 m.
Disse mål samt den hastighed man forventer trafikken har er afgørende for hvilken vejtype, kærebanebredde og vejbredde der vælges.
Lastbiler og busser parkeringsspor 2,6 m
Cykler kørerspor 1,3 m fritrum 1,6 m.
Fortov 1,5 m enkelt fliserække dog 1 m.
Yderrabatter er 1 m brede medens midterrabatter er 2 m.

Veje på anlæg fra de tidlige epoker, har været hjulspor eller grusveje, medens veje i de senere epoker oftest er asfalteret.

Eksempler på vejtypers mål i virkeligheden og på model:

Modellens målestoksforhold indtastes og der klikkes på beregn. Skema over hele siden
Modellens målestoksforhold 1:
Foto eksembel Vejbrede for yderrabat kørerspor andet samlet vejbrede
Grusvej med rabat, 1 smalt spor I virkeligheden 1 m 3 m - 5 m
på modellen cm cm cm cm
Grusvej med træer, 1 spor I virkeligheden 1/1.5 m 3.5 m - 6 m
på modellen cm cm cm cm
God grusvej med træer på begge sider, 1½ spor I virkeligheden 1 m 4 m - 6 m
på modellen cm cm cm cm
God grusvej med træerpå begge sider, 1 spor i hver retning og grøfter langs siderne I virkeligheden 1 m 3 m 2 m grøft 9 m
på modellen cm cm cm cm
Moderne skovvej, formentlig asfalteret, 1½ spor I virkeligheden 1 m 4 m - 6 m
på modellen cm cm cm cm
Moderne asfalteret landevej, 1 spor i hver retning, fortov afmærket med hvid stribe på asfalten I virkeligheden 1 m 3.5 m kantbane 0.5 m 10 m
på modellen cm cm cm cm
Ældre asfalteret landevej/hovedvej, 1 spor i hver retning I virkeligheden 2 m 3.5 m kantbane 0.5 m 12 m
på modellen cm cm cm cm
Asfalteret hovedgade med cykelsti på begge sider, fodgængerfelt med helle I virkeligheden fortov 2.5 m
cykelsti 2.2 m
3.5 m helle 2 m 18.4 m
på modellen cm cm cm cm
Nyere hovedvej med græsbevokset nødspor I virkeligheden autoværn 1 m
nødspor 3 m
3.5 m midterrabat 2 m 17 m
på modellen cm cm cm cm

Motorveje med flere spor samt til- og frakørsler er så brede, at de vil blive for dominerende på et modelbane anlæg. Derfor er de ikke taget med her.