Støbning af fortov m.m. i latex.

Fortove eller kørebaner med struktur og højdeforskelde, kan de støbes i latex. Til små scalaer anbefales det dog at bruge fortovspapir.

Til støbning i latex må man først laver en model, hvorefter man kan lave en form til at støbe i.

Allerørst skal man finde ud af, hvordan man vil have den færdige ting, her et fortov, til at se ud. Dette kræver noget research, bl.a. er det nødvendigt at finde de rigtige mål i 1:1. Når man kender målene, kan man så selv beslutte om man vil gå på kompromis af hensyn til pladsen på modelbanen. Mål til fortov kan ses her.
Beregn modelmålene, højden på fortovet er vigtig, da modellen skal laves i pap, der svarer til kantstenens højde eller i to lag pap der tilsammen giver denne højde.

Model til fortov til modeljernbane.

Modellen til fortovet bygges op på en papplade, der er rigelig stor, så der også er plads uden om modellen til kanten på den form der skal laves (ca 1 cm hele vejen rundt).
Husk at det er en positiv-model der skal laves, den skal altså svare til det endelige resultat, det færdige fortov.
Fliserne (se mål her), laves af pap med en grov/ru overflade, f.eks. bagsiden af en A4 blok. Brostenene må gerne have en glat overflade, men det er vigtigere at finde pap/karton, der ikke flækker under udskæringen. Kantstenene skal skæres ud på den led af pappet, hvor dette ikke knækker, hvis pappet bøjes. I stedet for pap har jeg brugt skumplade (fra Panduro) til kantstenene, da det er nemt at bøje ved gadehjørnet.

Først limes en række papflider på underpladen. En række på 12½ flise, vendt på den lange led, svarer til 10 m, hvis man bruger de originale mål. Fliserne kan skæres i en lang strimmel, hvor man ridser eller skærer en rille til at adskille fliserne.
Til brostenene skæres papstrimler i stenenes bredde. 4-5 strimler limes ved siden af hinanden på papir med et lille mellemrum. Når limen er tør han der skæres strimler på tværs, så man får 4-5 brosten ved siden af hinanden på en papirstrimmel. Derefter kan brostene nemmere styres, når der limes en række sten på hver side af fliserækken.
Hvis man vil have flere rækker fliser, limes næste fliserække lange den ene række brosten og endnu en række brosten limes ved siden af den nye fliserække.
Yderst ved kørebanen er der endnu 1 eller 2 rækker brosten. Ved siden af brostenene limes kantstenene, der har ca. samme længde som fliserne, men sjældent tilpasses mellemrummene mellem fliserne.
Inde ved husrækken er der et stykke med brosten. Bredden af dette stykke varierer. Man må tage en beslutning om man vil møges med den ene række brosten eller man vil have et stykke på f.eks halvdelen af flisebredden. Husk der kan skæres brosten væk når fortovet monteres, så for bredt et stykke er ikke et problem. Har man lavet stykkerne med brosten med 5 sten bruges dette antal inde ved husmuren. Strimlerne limes på tværs af fortovsretningen og det er almindeligt at stenene kun ligger i pæne rækker på denne led medens stenenes forskellige størrelser gør at de ikke ligger i rækker i fortovets længderetning.

På billedet ses øverst modellen til et fortov i 1:45. Fliserne er af gråt pap, brostenene/chasestenene er af lysebrunt pap og kantstenen af sort skumplast.

Nederst ses en anden model, to gadehjørner med et stykke fortov i mellem.
Gadehjørnerne er rette vinkler. Rækken af brostenene langs muren er fortsat helt ud til kantstenen i sidegaden. Når fortovet lægges/klippes skæres disse brosten væk på det stykke hvor sidegadens fortov skal støde op til fliserne på "hovedgaden".
Der har været en port lidt til venstre for midten af huset og kørsel med tunge biler har medført at en del fliser er knækket. Disse fliser er lavet af pap, som de øvrige fliser, men efter udskæring er pappet knækker og der er ridset i det med en kniv.

Form til støbning med latex.

Når modellen er færdig skal der laves en form efter den.
Ca 1 cm fra modellens yderkant limes en liste (mindst dobbelt så tyk som flisehøjden), denne bliver formens yderkant.
Det er en god ide at give modellen en gang spraylak når limen i den er helt tør. Dette gør at formen nemmere slipper modellen igen.

Formen laves af cilikonegummi, der bl.a. kan købes hos Model & Hobby, Frederiksborggade 23. Cilikonegummi fås i forskellige blødheder af den færdige form. Gummine er farvet efter hvilken blødhed den har. Til latexstbning behøver gummien ikke være særlig blød og derfor er farven uden betydning her.

Med en blød pensel kommes et tyndt lag koncentreret sulfo (opvaskemiddel) på modellens overflade.

Beregn hvor meget formgummi, der skal bruges til formen. Mål formens længde og bredde og regn med at formen er ca ½ cm høj. Til de viste forme blev der brugt ca 1½ dl cilikone ialt.

Læs brugsanvisningen grundigt, hæld den udregnede mængde formgummi i en beholder (jeg bruger et dl-mål fra køkkenet) og tilsæt accelefator/hærder og bland omhyggeligt.

Gummimassen hældes i en tynd stråle ned over modellerne til det når yderrammens overkant. Bank på formens side, så lufthuller i formen undgøs. Sørg for at formen ligger helt vandret medens den størkner.

Nu skal gummien hærde i 10-12 timer (se brugsanvisningen). Det går hurtigere, når den står på et lunt sted.

Efter hærdning tages formen fri af modellen og formkassen. Kanterne klippes pæne med en saks. Støb først i formen dagen efter den er taget ud af formen.


Skulle der, som på billedet herover sidde nogle brosten fast i formen, pilles de ud med en pinset eller lignende.

Støbning af fortov

Fortovet støbes i latex: Rå handelslatex 60%, OC Danmark Aps, Ejbyvej 53, 5471 Sønderborg. Fås bl.a. hos Skindhuset i Skindergade i København.

Da tyggelsen af det færdige fortov ikke er ret stor, er det meget vigtigt at formen ligger vandret under støbningen.

Formen lægges på en flad avis, og der hældes latex i et jævnt lag i formen. Start i hjørnerne og vip forsigitgt så latexen kmmer helt ud til kanten hele vejen rundt. Latexen må gerne stå lidt oven ud af formen, når bare overfladen er plan. Skulle der komme for meget latex i formen, lader man overskuddet løbe ud på avisen. Latexen stivner i luften (husk at holde beholderen tæt lukket) og bliver gulbrunt og gennemsigtigt i løbet af 6-8 timer. Derefter kan det tages ud af formen og de overskydende kanter klippes/skæres af.

Udskæring og limning

Når fortovet er ståbt, skal det tilpasses til landskab og bygninger. Man kan skære i latex med en hobbykniv eller man kan, hvis lagene ikke er for tykke, klibbe det med en saks. Hvis latexen ikke er tørret helt, klæber den til kniv eller saks og man skal passe på at små afskørne stumper ikke klistre sig fast forkerte steder.

Fortovsstykkerne og gadehjørnerne skæres til, så de passer med husene langs gaden. Ved gadehjørnerne fjernes brostenene så fliserne i sidegaden når helt op til fliserne i den større gade.

De udskårne stykker kan limes på underlaget med almindelig hvid lim.

Maling af latex

Når fortovet ikke klistre mere, kan man male det med hobbymaling eller vægmaling.
Kantsten og brosten males grå ibladet lysere grå eller brunt (brug evt 2-farvet maling), malingen fortyndes lidt.
Fliserne males cementgrå.

Når malingen er tør fremhæves rillerne mellem fliserne og brostenene med en børstning med en næsten tør pensel med mørk maling.

Husk at finde ud af, hvor mange længder af hver tybe der skal bruges (der er to hjørner ved hver støbning i hjørneformen) inden du begynder på den store seriefremstilling.

Genbrug af modellen

Selv om der er forsvundet en del sten, kan modellen genbruges til endnu en form, et stykke ødelagt fortov, der er repareret med asfalt. Da der sikkert bruges flere stykker lige fortov, end der bruges gadehjørner, er det rart at kunne lave to lige stykker på en gang. Samtidig får man mulighed for at variere fortoverækken.

Der fyldes modelervoks i hullerne efter de manglende brostenene, evt på hele stykket langs husmuren. På modellen herunder er der også lavet en opkørsel langs fortovskanten. Det pink er modelervoksen.
Formen støbes på samme måde som den første form.