Modeltogets fart

Ofte ser man at togene hører meget hurdigt på modelbanen. Skal man køre med en hastighed, der svarer til den hastighed de rigtige tog kører med, vil det for mange uøvede øjne virke som togene kører langsomt.

Togets hastighed kan beregnes, men det kræver lidt målinger.

Dertil skal bruges et målebånd og et ur, gerne et storur. Har man ikke et stopur, kan tidsmåleren her bruges.

Stopur: tid sek

Sådan gør du

Indtast oplysninger
Skala1:
Tilbagelagt
strækning
cm
Tid sek

Dit modeltog kører med en fart,
der svarer til km/time
Vælg en lige strækning på banen, sæt et tydeligt mærke i hver ende og mål længden af strækningen.

Lad toget køre gemmen strækningen idet du starter et stopur, når toget kommer forbi det første mærke og stopper det når toget kommer forbi det andet mærke.

Derefter indtastes strækningens længde, tiden og målestoksforholdet for toget i skemaet her, hvorefter der kligges på "beregn".


Det kan være en god ide at gennemkøre strækningen flere gange indtil man får fornemmelse for hvor hurtigt modeltoget skal køre for at det passer med den fart, et rigtigt tog (1:1) må køre med.

Når man har målt sit modeltogs fart, kan den sammenlignes med de rigtige togenes fart, som du kan finde i tabellerne herunder, som stammer fra Banedanmarks tjenestekæreplan.

Lokomotiver
Litra og nrHøjst tilladte fart
Højst tilladte fart
strækning uden ATC
BR 1852/
BR241
140 km/t110 km/t
EG140 km/t110 km/t
EA160 km/t110 km/t
ME160 km/t110 km/t
MZ140 km/t110 km/t
MY 1145 -
1159
130 km/t110 km/t
Øvrige MY120 km/t110 km/t
MX120 km/t110 km/t
MK60 km/t80 km/t
som ikke arbejdende
MH60 km/t35 km/t
afkoblet lokomotiv
Diesel togsæt
Litrahøjst tilladte farthøjst tilladte fart
afvigelser
MG160 km/t  
MF+FF+MF180 km/t60 km/t S-bane
140mk/t i tunneler
MR
MRD
Mr-togsæt
130 km/t  
ML
FL
80 km/t  
MQ120 km/t  
AR120 km/t  
Elektriske togsæt
Litrahøjst tilladte farthøjst tilladte fart
afvigelser
ER+FR+FR+ER180 km/t60 km/t S-bane
140 km/t i tunneler
ET+FT+ET/X31180 km/t60 km/t S-bane
Togsæt (S-tog)
Litrahøjst tilladte farthøjst tilladte fart
afvigelser
SA+SB+SC+SD+
SD+SC+SB+SA
120 km/t  
SE+SF+SG+SH120 km/t  
Rangertraktor
Litrahøjst tilladte farthøjst tilladte fart
afvigelser
251 - 290 Köf45 km/t såvel arbejdende som ikke arbejdende