Forventninger til årets diorama, 2006


Det ses gerne at der er jernbane på dioramaet, men dette er ingen betingelse.

Der er sat nogle rammer for dioramaet, som ses ovenfor. Grundigere beskrivelse kan ses ved at kligge på teksterne.

Vi har med vilje lavet rammerne temmelig åbne, men dioramaer med militær, skibe og fly henvises til andre fora.

Bundplade ca 30 x 40 cm

Bundpladens størrelse bør afhænge af, hvilket målestoksforhold der vælges til dioramaet. En bundplade af en loftflise (styropor eller andet) på max 30 x 40 cm vil nok være passende til et diorama til H0, medens et diorama til spor 0 gerne må være større.
Til spor Z vil 1/2 eller 1/4 flise være rimeligt, det er jo ikke et lille anlæg der skal bygges.

Bundpladens størrelse skal vælges, så hele bundpladen bliver anvendt og der er sammenghæng i dioramaet.

Det er helt frit valg af material til bundpladen.

Årstid: efterår - vinter

Vi har valgt en årstid, der ikke så ofte ses på modeljernbaneanlæg. De fleste modeljernbaneanlæg viser sommerfarver og beplantning, så den ikke så almindelige årstid med dens helt anderledes farver og beplantning giver forhåbentlig også udfordring til rutinerede modeljernbanefolk.

Man kan vælge at lave et efterårs diorama, et vilterdiorama eller et diorama fra overgangen mellem efterår og vinter, så mulighederne er mange.

Hele dioramaet skal være fra samme årstid, ikke noget med efteråe til venstre og vinter til højre eller frost foran og tø i baggrunden.

Epoke efter eget valg

Efter eget valg. Det lyder da fint, hvis man altså ved, hvad epoker betyder.
Epoker kan betraktes som tidsperioder i jernbanens udvikling (se evt KM-TEXT.DK). Hvis der er modeljernbane på dioramaet, bor det øvrige diorama være fra samme epoke (tidsperiode). Er man ikke jernbaneinteresseret, skal man blot sørge for at hele dioramaet er fra samme årstal.

Emner

Emnerne må betragtes meget bredt, men der må kun indgå eet af emnerne på dioramaet.

Der skal være en naturlig sammenhæng i dioramaet.

Tag en serie billeder af dit diorama og mail dem til ModelBane Piger sammen med lidt oplysninger om dig selv (f.eks. alder, køn, begynder/erfaren, navn) samt det emne du har valgt at lade dig inspirere af og evt epoke/årstal. Giv gerne dioramaet et navn.

Du er også velkommen til at beskrive hvordan du har lavet nogle af detaljerne eller hvilke materialer du har brugt.

Billedserie og komentarer skal mailes til admin@modelbane_piger.dk.
Send max 2 Mb ialt pr diorama, husk at billederne kan beskæres og komprimeres en del, da de skal vises med en bredde på 300 - 400 px.
Mailen skal indeholde fuldt navn og mail-adresse, der bringes sammen med billederne.

Vi vil bringe billedserie fra nogle af dioramaerne og måske nogle byggetip (tip og ideer) engang til foråret.

Udvælgelsen af dioramaer vil ske med formålet at viderebringe så mange gode ideer og tip samt spændende miljøer som muligt.